GA OPP: Camilla forteller at hun fremdeles er preget etter årene da hun bodde isolert. Foto: Jørgen Braastad

Camilla (19) bodde isolert i tre år: – Du blir syk av det

Camilla mener at hun ble syk av å bo isolert. Gjentatte ganger sa hun ifra om at hun ville bo med andre barn. Men hun opplevde ikke å bli hørt.

 • Yasmin Sfrintzeris
 • Marie Golimo Kingsrød
 • Jørgen Braastad (foto)

VG har i flere artikler fortalt historien om barnevernsbarna som bor isolert fra andre barn.

En av dem er Camilla (19), som i tre år bodde isolert i tre forskjellige institusjoner.

– Du blir syk av det. Hvis du allerede er syk, blir du enda sykere. Og hvis du ikke er syk, blir du det, sier hun til VG i dag.

VG har fått innsyn i alle Camillas barnevernsdokumenter. Gjentatte ganger fortalte hun at hun hverken kunne eller ville bo alene.

Men hun ble ikke hørt, slik alle barn i barnevernet har en lovfestet rett til.

– Følte meg lurt

I dag er Camilla 19 år. Hun bor for seg selv på hybel i Kristiansand og har begynt på bibelskole.

Hun synes fremdeles det er krevende å mestre livet og klare seg selv etter tiden da hun bodde isolert.

Camilla var 15 år da hun ble flyttet til en institusjon hos den private barnevernsaktøren Tiltak for ungdom Agder (TUA). Det var plass til flere ungdommer, men Camilla bodde alene på institusjonen.

les også

VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd

Allerede før Camilla flyttet ga hun tydelig uttrykk for at hun ikke ville bo alene, viser barnevernsdokumentene.

Forholdene i hjemmet gjorde at Camilla ikke lenger kunne bo der. Helst ville hun bo i fosterhjem, hos en vanlig familie med foreldre.

Camilla fikk ikke vite at hun skulle bo uten andre barn før hun flyttet inn på institusjonen, forteller hun.

– Da jeg forsto at de fleste ikke lever slik på institusjon, følte jeg meg lurt.

– Eide ikke med selv

Det første halvannet året var det verste, sier Camilla i dag. I et dokument datert januar 2017 skriver saksbehandleren hennes i barnevernet:

«Jenta har vist motstand mot det tiltaket hun har bodd i siden februar 2015. Hun har uttrykt ønske om å bo andre steder fra første dag».

– Ingen satte seg ned og spurte meg om hva jeg egentlig tenkte om å bo alene med voksne. Jeg følte at uansett hva jeg hadde sagt, hadde ikke det hatt noen betydning, sier Camilla.

les også

Barneombudet om barna som bor isolert: Må lovreguleres

I perioder sa hun daglig ifra om at hun ikke vil bo på institusjonen; til de ansatte, barnevernet i kommunen, Fylkesmannen eller Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), viser dokumentene.

– Jeg eide ikke meg selv lenger. Det var ikke jeg som bestemte over meg.

Barna skal høres

FNs barnekonvensjon lovfester barns rett til å bli hørt i alt som gjelder dem selv. Barn har krav på skikkelig informasjon og god mulighet til å uttale seg i trygge omgivelser.

Voksne skal også sette seg inn i hva det vil si å være dem, utdyper jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Kirsten Sandberg:

– Det er ikke dermed sagt at barna alltid skal få det som de vil. Men når de voksne vurderer hva som er barnets beste i et slikt spørsmål, må barnets stemme tillegges stor vekt.

HJEMME I HYBELEN: Camilla har i dag begynt på bibelskole. Foto: Jørgen Braastad

Jurist i UNICEF Marthe Sleire Engedahl forklarer at barnevernet skal sørge for at barnet blir hørt både i forkant og i etterkant av tiltaket.

– Plikten til å høre barnet anses altså som en kontinuerlig prosess så lenge barnevernet har ansvar for barnet, sier hun.

les også

Ropstad etter VGs barnevernsavsløring: – Det burde ikke skjedd

Høsten 2016 ble Camilla stadig dårligere. Hun forteller selv at hun ga opp. Det ble starten på flere måneder med selvskading, som kommer frem i institusjonens dokumenter.

– Det er ikke sånn at jeg våknet opp en morgen og var deprimert. Men av å være alene, isolert, ikke ha kontakt med noen, bo så feil, mangle så mye ... Du blir stille. Jeg gikk inn i en veldig tung depresjon.

Selv mener Camilla at hun ikke var så syk at hun måtte bo alene med voksne – men at hun ble syk av det.

– Trist

Den private institusjonen Camilla bodde i da hun forteller at hun hadde det verst, er siden Camilla flyttet ut blitt kjøpt opp av den store helseaktøren Humana omsorg og assistanse.

«Vi synes det er trist at Camilla opplever at hun ikke ble hørt. Vi har stort fokus på gode relasjoner med ungdommene for å sikre trygghet og stabilitet», skriver divisjonsdirektør i Humana barnevern, Jan Andre Hansen, til VG i en e-post.

Han forteller at det er blitt lagt større vekt på brukermedvirkning de siste årene, og at flere barn og ungdom nå blir hørt.

«Men at Camilla ikke er blitt hørt må vi, kommunen hennes og Bufetat ta på alvor», skriver direktøren.

Hansen understreker at det ikke er opp til dem som institusjon å bestemme plasseringsvedtaket for barn, de tilbyr kun plassen.

KRITISK: Camilla mener det er kritikkverdig hvordan hun ble møtt i barnevernet. Foto: Jørgen Braastad

Må være kritiske

«Vi må lære av det Camilla og andre forteller om opplevelser av å bo alene, og at de ikke er blitt hørt på en god nok måte», skriver direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region sør, Ellen Ølness Nadim.

Hun mener Bufetat må være kritiske til sin egen praksis og erkjenne at de ikke har vært gode nok.

«Når konsekvensene blir slik Camilla beskriver det så er det sterkt beklagelig. For å utvikle tjenestene våre må vi sørge for at ungdommens behov og stemme kommer tydeligere frem», fortsetter Nadim.

Kan bli flinkere

Kristiansand kommune hadde ansvaret for Camilla. Nestleder i barnevernstjenesten, Heidi Salvesen, forteller at det alltid er vanskelig når kommunen søker en institusjon og får det tildelt av Bufetat.

– Det er ikke alltid vi har like mye vi skulle ha sagt, sier Salvesen.

Men hun understreker at kommunen har ansvaret for å følge opp barna og at de har det bra der de bor. De siste årene er de blitt mer opptatt av barns medvirkning, forteller Salvesen.

– Det betyr ikke å gjøre akkurat det ungdommen vil, men det er barnevernstjenestens ansvar å gjøre en totalvurdering av hva som er det beste for barnet.

Salvesen forteller at det ikke er kommunens ønske at barn skal bo i enetiltak, men innrømmer at de selv kan bli flinkere på å klage til Bufetat.

ØNSKER ENDRING: Camilla håper barnevernet i fremtiden vil høre mer på barna. Foto: Jørgen Braastad

Camilla mener det er kritikkverdig og bekymringsfullt hvordan hennes psykiske helse ble møtt i barnevernet.

Etter Camilla flyttet fra TUA, bor hun alene i to nye institusjoner. Selv om hun fikk flytte fra TUA, måtte hun fortsette å bo alene.

Hun har lest institusjonen, kommunens og Bufetats svar til VG, og sier:

– Jeg tar imot beklagelsen, og er spent på om det i fremtiden vil bli justeringer i praksisen deres. Og om det da faktisk vil baseres på livskvaliteten barn og ungdom får av tjenestene deres.

Mer om

 1. Barnevern
 2. Barn
 3. Bufetat
 4. FNs barnekonvensjon

Flere artikler

 1. VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd

 2. Det handler om trygghet og tillit

 3. Ropstad om «gutten på luftmadrassen»: Ber øverste barnemyndighet gripe inn

 4. Diskuterer nye tiltak etter «gutten på luftmadrassen»

 5. Fylkesmannen om «gutten på luftmadrassen»: Kommunen har brutt loven

Fra andre aviser

 1. Februar: Byrådet skrøt av sin nye institusjon for unge gjengangere. Ennå har ingen ungdomskriminelle flyttet inn.

  Aftenposten
 2. Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett

  Aftenposten
 3. Fagfolk kritiserer Oslo kommune: Unge med atferdsvansker får ikke samme hjelp av spesialteam som i resten av landet

  Aftenposten
 4. Innesperret

  Aftenposten
 5. Barnevernslederne i Oslo ville ta i bruk velprøvd metode for ungdom med adferdsproblemer. De fikk nei fra kommuneledelsen.

  Aftenposten
 6. Koronakrisen: Fylkesnemndene har utsatt å behandle saker om omsorgsovertagelse av barn.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder