Ludvigsen kan felles av bildebevis

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Et av bevisene mot sedelighetstiltalte Svein Ludvigsen er et bilde av to nakne personer på et hotellrom.

Aktor Tor Børge Nordmo varsler i sitt innledningsforedrag at han kommer til å legge frem flere bilder som bevis mot Svein Ludvigsen.

Senere i saken vil retten blant annet få se overvåkningsbilder som angivelig viser Ludvigsen sammen med en av de fornærmede i saken.

Bakgrunn: Han var kongen av Nord-Norge – Så smalt bomben

Det vil også bli vist bilder som er sendt i kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede.

Ett bilde er ifølge Nordmo et bilde av to nakne personer som er tatt på et hotellrom. Statsadvokaten sier at bildet vil bli vist i retten i forbindelse med de fornærmedes forklaringer.

AKTØRER: Statsadvokat Tor Børge Nordmo (t.v.) og forsvarer Kai Vaag hilste på hverandre før retten ble satt. Foto: Terje Mortensen

Blant dokumentene i saken er også utdrag fra Ludvigsens notatbøker, reiseregninger og hyttebok.

Ludvigsen: «Spørs hva jeg får igjen, forresten»

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen en gang i slutten av mai eller begynnelsen av juni 2014 ha hatt seksuell omgang med en lettere psykisk utviklingshemmet mann på et hotellrom i Oslo.

I sitt innledningsforedrag trekker Nordmo frem en meldingsutveksling mellom fornærmede og Ludvigsen i forkant av hendelsen.

I samtalen spør fornærmede Ludvigsen om penger. Tiltalte svarer først at han er i USA. Så sender han følgende melding:

«men du kan få en mat/burger når jeg kommer til Oslo i juni. Spørs hva jeg får igjen, forresten».

les også

Fornærmede skrev hilsen i Sveins Ludvigsens hyttebok

Ett bilde er ifølge Nordmo et bilde av to nakne personer som er tatt på et hotellrom. Statsadvokaten sier at bildet vil bli vist i retten i forbindelse med de fornærmedes forklaringer.

Blant dokumentene i saken er også utdrag fra Ludvigsens notatbøker, reiseregninger og hyttebok.

– Betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum

Ludvigsens forsvarer Kai Vaag bemerket etter Nordmos innledningsforedrag at det ikke er sikkert at Ludvigsen vil nekte for at han har hatt seksuell omgang med de fornærmede.

– Han bestrider alle anklagene som er rettet mot ham. Men det betyr ikke at han vil bestride deler av faktum, som vil måtte vurderes av retten, sier Vaag.

Forsvareren ville ikke gå nærmere inn på hva det er Ludvigsen kommer til å forklare.

– Retten skal ta stilling om det har vært seksuell omgang mellom Ludvigsen og den enkelte fornærmede. Det som er avgjørende, uavhengig av hva som gjelder seksuell omgang, er om han har utnyttet sin stilling, tillitsforhold eller psykisk utviklingshemming for å oppnå seksuell omgang, sier advokaten.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo før retten ble satt tirsdag morgen. Foto: Terje Mortensen

Nekter straffskyld

Rettssaken mot tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen i Troms startet i rettssal 8 i Nord-Troms tingrett klokken ni tirsdag morgen.

Ludvigsen oppga sine personalia med tydelig stemme, og svarte bestemt nei da han ble spurt om han erkjenner straffskyld for de ulike postene i tiltalen mot ham.

Smilte og hilste på pressen

72-åringen ankom retten klokken 08.45 ikledd knallblå ytterjakke og mørke solbriller. På plass inne i rettssal 8 satte han seg til rette på tiltalebenken uten å få rettet et eneste kamera i sin retning. Han har ikke ønsket å bli fotografert under saken.

Svein Ludvigsen smilte og nikket i retning pressbenken.

Ludvigsen-forklaring på torsdag

Det er anslått at Ludvigsens forklaring vil starte torsdag morgen. 72-åringen nekter skyld etter tiltalen. Ifølge sine forsvarere kommer han til å nekte for å ha misbrukt fylkesmann-stillingen til å skaffe seg seksuell omgang og for å ha utnyttet noen i en særlig sårbar situasjon.

Ludvigsen ba i utgangspunktet retten om å forklare seg for lukkede dører, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder