IKKE FORNØYD: Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ap ut før abortavstemningen: – En trist dag

Timer før et fullsatt Storting etter all sannsynlighet vedtar innstramminger i abortloven går Ingvild Kjerkol (Ap) hardt ut mot regjeringen.

– Dette vil være en historisk innstramming i kvinners selvbestemmelse i norsk abortlov. Det vil være stikk i strid med et bredt stortingsflertalls løfte til sine velgere, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til VG.

Arbeiderpartiet har kalt alle menn og kvinner på dekk når forslaget om fosterreduksjon i kveld behandles på Stortinget. Dersom regjeringspartiene vil ha flertall, må de også stille med fullt mannskap – og enkelte må stemme imot egen overbevisning.

Les også: Føyer seg i pelssaken for å hindre regjeringskaos

Det var KrF som kjempet inn abortendringene under regjeringsforhandlingene.

– Her er det en politisk hestehandel som er fordekt med faglige argumenter som ikke holder vann. De kaller det en faglig opprydding, men angriper kvinners selvbestemmelse og trygghet til lovlig abort. Det de gjør er å angripe loven bit for bit.

– Hvordan blir det å sitte i salen når Stortinget etter alt å dømme vedtar å endre abortloven?

– Det blir en trist dag. For politikkens anseelse, men aller mest for norske kvinner, som opplever at deres selvbestemmelse blir innskrenket gjennom norsk abortlov. Vi har vært et foregangsland. Nå går vi først i motsatt retning.

– Vil vil jobbe for å endre loven tilbake fra alle eventuelle innstramminger dette flertallet evner å få til i abortloven, sier hun, og viser til at Venstre-leder Trine Skei Grande har varslet omkamp før neste stortingsvalg og kalt innstrammingene for en «pause».

Protest for abortloven: «Vi kommer til å stille kvinnesterke»

Arbeiderpartiet mener det er flere feilaktige påstander i komitéinnstillingen, blant annet at fosterreduksjon må utføres etter uke 12 og at det først ble tillatt i 2016.

– Vi har to fostermedisinere som utfører fosterreduksjon av flerlinger i Norge. De har begrenset erfaring fordi inngrepet er lite etterspurt. De har anslått at det er tryggest etter uke 12, men det har de ikke faglig dekning for hos internasjonale eksperter med langt større erfaringsgrunnlag og vitenskapelige studier å vise til.

Hun mener også det er feil at fosterreduksjon av friske fostre ikke var en godkjent praksis i Norge før i 2016, og får støtte fra Aslak Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Selv har han kommentert spørsmålet i juridiske arbeider allerede på 90-tallet.

– Det er direkte feil at det ikke har vært tillatt før 2016. Det har lenge vært den alminnelige tolkningen av abortloven hvis du kan fjerne alle, så må du kunne fjerne alle minus en. Det finnes også flere eksempler på at dette har blitt gjennomført i praksis før 2016, sier han til VG.

VIL ENDRE LOVEN: Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier at han selvsagt stiller seg bak komiteens innstilling, og svarer følgende på kritikken fra Ap.

– Vi lytter til fagmiljøet ved St. Olav som er de eneste som utfører disse inngrepene i Norge. De mener inngrepet bør gjøres etter uke 12. Det blir feil av meg å overprøve en slik medisinsk vurdering, så det må vi må forholde oss til.

Han sier videre at abortloven fra 1975 og dens forarbeider ikke sier noe om fosterreduksjon.

– Helseminister Bent Høie tok denne uavklarte saken opp av skuffen da han tok plass i helse- og omsorgsdepartementet. Først i 2016 kom konklusjonen fra Justisdepartementet. Det ble da klart at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder