STO FREM I VG: Kvinnen, som gikk til sak mot Tysfjord kommune, sto i fjor frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland. Foto: Terje Mortensen VG

Overgrepsoffer saksøkte kommunen: Tysfjord kommune frifunnet

Ofoten tingrett har frikjent Tysfjord kommune etter at et kvinnelig overgrepsoffer saksøkte kommunen for flere millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kvinnen saksøkte Tysfjord kommune for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten, som følge av overgrep og omsorgssvikt.

I den ferske dommen fra Ofoten tingrett konkluderer retten med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

– Hun har en annen oppfatning omkring ansvarsforholdet og er selvfølgelig skuffet over dommen. Samtidig understreker dommen at det ikke er noen grunn til å bestride hennes historie og legger vekt på at hun fremstår som en troverdig person. Det betyr en del for henne, sier kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok til VG.

I dommen konkluderes det med at «det ikke er sannsynliggjort et ansvarsgrunnlag, og vilkår for erstatning er ikke til stede. Retten finner det ikke nødvendig å ta stilling til de øvrige vilkår for erstatning og heller ikke saksøktes subsidiære anførsel om at kravet fra saksøker er foreldet»

– Vil dere anke dommen?

– Vi vil ta betenkningstid. Vi skal ha et møte og finlese dommen, og så bruke tid til å vurdere dette. Vi er glade for at retten i dommen uttrykker forståelse for at det var viktig for henne å føre saken for retten, og det var viktig for henne at de har hørt hennes historie, sier Kuoljok til VG.

Kommunens advokat Roald Angell sier på vegne at kommunen at de er fornøyd med dommen:

– Kommunen er svært tilfreds med å være frifunnet. Herunder at retten ikke har funnet at kommunens ansatte har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, sier kommunens advokat Roald Angell til VG.

Les også: Overgrepsoffer saksøkte kommunen: – Jeg har seiret uansett utfall

– Gevinst å forklare seg

Kommunen har tidligere bestridt at skadene kvinnen er påført i oppveksten kunne vært unngått dersom barnevernet hadde overtatt ansvaret for henne. De mener hun ble fulgt opp på en god måte.

Kvinnens samlede erstatningskrav var i utgangspunktet på inntil 8,2 millioner kroner, men kvinnens advokat opplyste i sin prosedyre i retten i april at han frafalte oppreisningserstatningen, samt at økonomisk tap ble noe nedjustert.

Det samlede kravet endte dermed på rundt inntil 6,1 millioner kroner.

Etter at saken var oppe i Ofoten tingrett uttalte kvinnen til VG at bare det å ha forklart seg for retten føltes som en seier:

– Jeg har seiret uansett utfall av saken. Nå har jeg fått forklart meg. Bare det å få fortelle min versjon til ledelsen i Tysfjord kommune er en gevinst, sier hun.

Les også: Foreløpig rapport: Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune

Sto frem i VG

Kvinnen var en av flere som i fjor sommer sto frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

I barndommen ble kvinnen seksuelt misbrukt av sin far. I fjor sommer fortalte hun til VG at det ikke bare var han som forgrep seg på henne. Totalt navnga hun 11 menn i ulike aldre.

Tysfjord kommune har tidligere argumentert med at det ikke finnes bevis for at det er en sammenheng mellom skadene kvinnen fikk i barndommen, og det faktum at kommunen ikke overtok omsorgsansvaret for henne.

Under rettssaken i april i år mente kommunen saken er foreldet, og fremmet det som påstand.

– I denne saken er foreldelsesfristen tre år, sa kommunens advokat Roald Angel i retten.

Han sa i retten at den perioden var utgått da kommunen ble stevnet i desember 2015.

Les om kvinnens liv her: Den mørke hemmeligheten

Artikkelen fortsetter under bildet.

FIKK STØTTE I RETTEN: Kvinnen (med ryggen til) som har saksøkt Tysfjord kommune hadde mange støttespillere til stede da saken gikk i Ofoten tingrett i april. Fra venstre på bildet er Marion Knutsen, Karl Edvard Urheim, Anne Kalstad Mikkelsen, Peggy Skálltje, Renate Mikkelsen, Carina Mikkelsen og Therese Mikkelsen. Foto: JOSTEIN MATRE, VG

20 sedelighetssaker

I kjølvannet av VGs artikkel mottok politiet en rekke anmeldelser fra flere ulike personer.

I mai skrev VG at det var tatt ut siktelser i elleve av de over 120 overgrepssakene i Tysfjord. De fornærmede er ifølge politiet hovedsakelig jenter under 16 år.

Totalt var det da registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-etterforskningen.

Det dreier seg om voldtekt og andre former for seksuell omgang, samt andre seksuelle krenkelser. De fornærmede er i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene ble begått, skrev politiet i en pressemelding for en drøy måned siden.

Kvinne til VG: – Når jentene ble 16 år, var det fritt frem

Politiet har jobbet med sakskomplekset i ett år og har i løpet av denne tiden avhørt et stort antall fornærmede og flere mistenkte. En del av overgrepene skal ha skjedd opp mot 40 år tilbake, noe som betyr at de vil være foreldet og bli henlagt.

Stod frem: Anders bar på hemmeligheten i 25 år

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder