TRUET: Den nordiske brunbien er kritisk utrydningstruet, det kan få følger for norsk jordbruk. Foto: ANNEMOR LARSEN, VG

Frykter sykdom kan utrydde brunbien i Norge

Sykdom og rykter om et aggressivt lynne, har gjort at den nordiske brunbien har blitt kritisk truet. – Får vi en runde til med sykdom er jeg redd den blir helt borte i Norge, sier lederen i Norsk Brunbielag.

Mange har hørt om de alvorlige konsekvensene som kan komme av nedgang i antall bier på verdensbasis. Men ikke alle er klar over at den norske brunbien faktisk er kritisk utrydningstruet.

En bieart vi blant annet er avhengig av for å spre pollen blant norske planter og blomster.

BESTAND: Ifølge Tor Erik Rødsdalen, leder i Norsk Brunbielag er bestanden av brunbier i Norge så lav at den er i fare for å bli helt utryddet. Foto: PRIVAT

I årene etter 2010 opplevde Norge flere utbrudd av den svært smittsomme sykdommen «Åpen Yngelråte». På bakgrunn av utbruddet forlangte Mattilsynet at de smittede bikubene måtte brennes.

Les også: Millioner av bier dør av zika-sprøyting

– Dette ble skjebnen til brunbier fra om lag 3000 bikuber, forteller Tor Erik Rødsdalen leder i norsk brunbielag. Og etter dette har det blitt vanskelig å bygge opp igjen bestanden.

Ifølge Rødsdalen er brunbien den opprinnelige bien i Norge. Men i ettertid har også to andre «tamarter» blitt tatt inn.

Det er kranier, krysningsrasen buckfast og brunbien, som er den nasjonale honningbien.

Så du denne? Milliarder av bier dør på mystisk vis

I tillegg til disse biene er det mange ville arter i Norge. Men, i bikuben til en birøkter kan det være mellom 60 og 70.000 bier, mens det i en vill bikube ofte kan være så lite som under 100 individer. Derfor er også denne arten særdeles viktig for poleneringen rundt om i landet.

Rustet for et tøft klima

Det unike med brunbien er at den er hardfør og godt rustet for et tøft og skiftende klima. Et klima lite tyder på at vi skal få mindre av i Norge i årene som kommer. Derfor er også arbeidet med å bevare biene så viktig.

AGGRESSIV: Brunbien er kritisk truet, blant annet på grunn av sykdom og et rykte for å være aggressiv. Foto: NORSK BRUNBIELAG

I tillegg er den norske brunbien mye mer aktiv når det kommer til å spre pollen, enn det de andre bisortene er. Den er med andre ord viktig for det økologiske mangfoldet i Norge, mener Rødsdalen.

De siste årene har derimot trenden begynt å snu. Flere unge birøktere ønsker å begynne med brunbier.

I 2010, da honningbi-aktiviteten var på et historisk lavmål, var det 2.500 birøktere i Norge. I 2017 er det minst 4.000 aktive birøktere.

Men Rødsdalen er klar på at den renrasede bestanden av brunbier fortsatt er så lav i Norge, at vi kun er en ny omgang med sykdom fra at den blir helt utryddet.

– Vi har en vanvittig stor jobb å gjøre for å bevare, og skaffe flere renrasede bier for å komme over krisen, sier han

Les også: Millioner av bier stakk etter trafikkuhell

Selv om trenden har snudd i Norge, og flere ønsker å avle brunbier, er situasjonen enda mer kritisk ellers i Europa.

Men hvor viktig er egentlig bier?

På spørsmål om hva som ville skjedd dersom alle verdens bier ble borte over natten, er Rødsdalen klar på at det ville blitt enorme konsekvenser på verdensbasis.

– Det ville blitt en krise. Minst 40 prosent av verdens matvareproduksjon bli borte. Ingen polenerer så mye som det biene gjør. Både på blomster, planter og frukt. Verdien på bienes polenering er så utrolig mye større en for eksempel honning som vi får fra biene, sier han.

Nina Sæther er leder for Norsk genressurssenter. Senteret overvåker blant annet status på det biologiske mangfoldet i jordbruket, deriblant brunbier.

BRUNBIE: Nina Sæther er leder for Norsk genressurssenter. Hun forteller at brunbien har hatt et rykte på å være aggressiv. Foto: PRIVAT

– Vi har ikke detaljer på hvor mange brunbier som er igjen, men vi vet at det er svært få, sier hun til VG.

Truet: Fossiler forteller om hvilke arter som er truet

Ifølge Sæther har brunbien hatt et rykte på seg for å være aggressiv noe som har ført til at mange røktere ikke har ønsket å holde denne arten. Dette, i tillegg til sykdom har skapt en alvorlig knekk i bestanden.

– Brunbien er nesten borte i store deler av Europa. I Norge har vi en relativt stor populasjon, selv om den også her er kritisk truet. Derfor mener jeg vi har et spesielt ansvar for å bevare den, sier hun.

Den norske «vikingbien»

At vi nordmenn er glade i å tenke tilbake til en svunnen tid da vi var røvere som tok for oss verden rundt, er nok ingen mye. Men visste du at brunbien også har en aldri så liten vikinghistorie?

Les også: Klimaendringer presser livet i havet

Det er nemlig funnet fragmenter av brunbier fra arkeologiske utgravninger. Det er lite trolig at vikingene holdt tamme bier, så trolig ble honningen de trengte for å søte mjøden sin, hentet fra ville bier med bol i gamle trær, skriver Norsk Birøkterlag i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder