BOSETTINGS-BYRÅDEN: Sosialbyråd i Oslo, Øystein Søreide (H) - her avbildet i 2014 - sier at Oslo fortsatt bosetter alle som staten ber dem om, selv om antallet blir lavere i år. Foto:Harald Henden,VG

Oslo kuttet bosettingsmålet i
«hemmelig» avtale med staten

91 flyktninger får likevel ikke bo i Oslo

SV: Hjerterått og umenneskelig

Oslo har lovet å bosette inntil 811 flyktninger i år.  Men nå kan VG avsløre at antallet er kuttet til 720, etter initiativ fra byrådet i Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

91 av flyktningene som nå venter på bosetting i asylmottak, må dermed vente enda lengre før de får tildelt en kommune å bo i.

– Dette er umenneskelig og hjerterått, sier Marianne Borgen, SVs gruppeleder i Oslo, til VG.

Sosialbyråd Øystein Søreide (H) forsvarer seg med at «Oslo har alltid tatt imot det antallet flyktninger som staten ber om».

Bakteppet for denne nedgangen er Syria-avtalen på Stortinget i juni i år.

På et møte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, i juli, ba Søreide om at IMDI tildelte Oslo et lavere bosettingstall enn 811, som bystyret hadde gitt fullmakt til.

Besøkte flyktningleir:Sa han var forberedt - han tok feil

Ba om lavere antall

– I april fikk Oslo kommune en anmodning fra staten om bosette 811 flyktninger, basert på forslaget om at Norge skulle ta imot 10.000 syriske flyktninger. Bystyret ga 20. mai byrådet fullmakt til å ta imot inntil 811 flyktninger, sier Søreide til VG.

– 10.juni ble partiene på Stortinget enige om å ta imot 8000 flyktninger. Da vi møtte IMDI 19. juni, sa vi at vi la til grunn at IMDI ville be Oslo ta imot et lavere antall, basert på at Syria-avtalen i Stortinget endte på et lavere tall enn utgangspunktet, fortsetter han.

Han legger til at bystyret var innforstått med at tallet kunne bli justert ned, dersom Stortinget konkluderte med et lavere antall flyktninger Norge skulle ta imot.

To uker senere ble Oslo bønnhørt, og kravet om bosetting var redusert.

2. juli fikk byrådet i Oslo et nytt brev fra IMDI, undertegnet regiondirektør Randi Kleven:

«Vi takker for den positive responsen fra kommunen. Etter at bystyret fattet det siste vedtaket, er behovet noe redusert for 2015. (…) På denne bakgrunn vil vi be Oslo kommune bosette 720 personer i 2015.»

KONFRONTERER BYRÅDET: Marianne Borgen (SV) mener det er hjerterått å kutte bosettingsmålet i Oslo. Her sammen med byrådsleder Stian Berger Røsland i 2013. Foto:Jan Petter Lynau,VG

– VGs opplysninger er helt ny og oppsiktsvekkende informasjon for oss, sier Marianne Borgen, SVs gruppeleder i bystyret i Oslo.

Hjerterått

– Jeg finner det både umenneskelig og hjerterått at Oslo ikke øker, men faktisk reduserer sitt bidrag til bosetting når flyktningekrisen eksploderer rundt oss, sier Borgen.

Hun tok opp spørsmålet om økt bosetting i Oslo i bystyrets spørretime sist torsdag. Da svarte byrådsleder Stian Berger Røsland (H) fra bystyrets talerstol, at Oslo tar imot det antallet som staten ber om.

Har du lest denne?Da nordmenn var båtflyktninger i Middelhavet

– Det er sterkt kritikkverdig at byrådslederen lar være å opplyse at antallet nå reduseres på Oslos eget initiativ. Det er et minstekrav fra bystyret at vi i alle fall bosetter de 811 som bystyrets store flertall har gitt fullmakt til, sier Marianne Borgen.

I Oslo bystyre i mai var det bare Frp som stemte imot da Oslos kvote for bosetting ble økt fra opprinnelig 520, til inntil 811 flyktninger.

Les mer:Ap-kommunene bosetter færre flyktninger enn staten ber om

Vedtas kommende uke

– Byrådet skal nå behandle den nye anmodningen fra IMDI til uken, og jeg legger til grunn at Oslo skal fortsette å ta imot det antallet som staten ber oss om til bosetting, sier Øystein Søreide.

– Hvordan vil du forsvare at Oslo reduserer sin kvote mens 5000 flyktninger fortsatt sitter i mottak, og flyktningestrømmene eksploderer ute i Europa?

– Oslo er av de mest rause kommunene i Norge, Mange kommuner har ikke ønsket å ta imot noen ekstra. Jeg minner om at vedtaket i bystyret i vår var INNTIL 811 bosettinger. Når staten nå sier at behovet er noe redusert, så forholder vi oss til det, svarer Søreide.

Les også:Hagen spår «monstervekst» i Oslo

Randi Kleven i IMDI bekrefter at Oslo kommune selv ba om et lavere antall enn bystyret hadde gitt fullmakt til:

720 hvert år i fire år til

– Ja det er riktig, sier Kleven til VG. Nedgangen var begrunnet i Stortingets beslutning om redusert antall overføringsflyktninger fra Syria fra 10000 til 8000

– Men det er ikke riktig at Oslo skal ta imot færre enn de er blitt anmodet om. Tvert om har vi bedt Oslo kommune bosette 720 personer de fire neste årene også.

– Men 720 er da vesentlig færre enn 811 for i år?

– IMDI er nødt til å tenke langsiktig for å klare å bosette i alt 50.000 flyktninger mellom 2016 og 2019. Derfor er det bedre for oss at Oslo forplikter seg til et høyt antall mottak over fire år, enn et noe høyere tall bare i år, sier Randi Kleven.

– Vil flere kommuner enn Oslo få tildelt et lavere antall flyktninger enn de opprinnelig sa seg villig til å bosette?

- Ja, det gjelder noen flere kommuner, sier Kleven.

Hun presiserer at Oslo kommune har anledning til, som alle andre kommuner, å ta i mot flere flyktninger enn det IMDI har anmodet om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder