TRENTE SAMMEN: Amerikanske og norske spesialstyrker trente sammen under øvelsen Cold Response 2022. Øverste sjef for de amerikanske spesialstyrkene, General Richard Clarke, kom også til øvelsen.

Kritiserer forsvarssjefen: − Uklok anbefaling

Frps forsvarstalsmann Christian Tybring-Gjedde mener forsvarssjefens forslag om å droppe en ny maritim innsatsstyrke er uklokt. Høyres Ine Eriksen Søreide sier at opprettelsen av styrken var godt begrunnet.

Publisert:

VG har i flere saker skrevet om at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har bedt regjeringen om å stoppe oppbyggingen av en ny maritim innsatsstyrken SOTG – forkortelse for Special Operations Task Group. Det til tross for at Stortinget i 2020 vedtok at en slik styrke skal opprettes.

– Det er en uklok anbefaling. Ikke minst fordi kysten vår er ganske ubeskyttet og sårbar, og vi trenger å styrke vårt forsvar langs kysten. Og det burde sikkert også bli vår fremste NATO-oppgave. Ikke minst på grunn av utviklingen i nordområdene, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til VG.

Den nye innsatsstyrken skal bli en ny enhet under Marinejegerkommandoen i Forsvarets Spesialstyrker, og skal være fullt ut operativ innen 2026 – med 100 årsverk og avanserte, amerikanske fartøyer.

Les også: Hevdet alt var i rute – på bakrommet var historien en annen

KRITISK: Frps Christian Tybring-Gjedde er uenig med forsvarssjefen anbefaling om stoppe opprettelsen av den nye maritime innsatsstyrken.

Støtter marinestyrken

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), forsvarer også opprettelsen den nye maritime innsatsstyrken. Hun var utenriksminister i Solberg-regjeringen da forslaget ble vedtatt, og er tidligere forsvarsminister.

– Opprettelsen er godt begrunnet. Stortinget har ikke fått noen annen informasjon eller grunnlag enn det vedtaket Stortinget har fattet, skriver Søreide i en tekstmelding til VG.

– Statsråden har også bekreftet at etableringen går i henhold til planen, og det forholder vi oss til, legger hun til.

TIL FORSVAR: Ine Eriksen Søreide sier at det var gode grunner for at Stortinget vedtok å opprette den maritime innsatsstyrken i Troms.

Høsten 2021 reiste daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til Washington DC. Der signerte han og USAs forsvarsminister Lloyd Austin en plan om å videreutvikle samarbeidet mellom de to landenes spesialstyrker. Det var Forsvarets Forum som først omtalte samarbeidet i fjor høst. 

– Det er jo blant annet derfor jeg stusser over forsvarssjefens anbefaling for jeg kan vanskelig se for meg at forsvarssjefen gir et råd til statsråden som bryter med amerikanernes ønsker og Norges forpliktelser, sier Tybring-Gjedde.

– Er du bekymret over at dette kan få negative konsekvenser for vårt forhold til vår nærmeste allierte?

– Ja. Nå har vi jo sagt ja til amerikanerne, og vi var jo gjennom ganske store prosesser i Stortinget for å få det til. Det var jo noe som amerikanerne mente var viktig, og som etter hvert også regjeringen innså kunne være viktig for Norge. Særlig fordi nordområdene får stadig viktigere sikkerhetspolitisk betydning, sier Tybring-Gjedde.

MØTTE AMERIKANERNE: USAs forsvarsminister Lloyd Austin III håndhilste på daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) på et forsvarsministermøte i Brussel i oktober 2021. Samme høst signerte de et veikart for samarbeid mellom landenes spesialstyrker under et besøk i Washington DC.

– Ingen bekymring

Forsvarsdepartementet har omtalt dokumentet som ble signert med amerikanerne som et veikart, og ikke en avtale, fordi det ikke er juridisk bindende, ifølge Forsvarets Forum. Hva samarbeidet innebærer og hva slags aktivitet det er snakk om er gradert hemmelig.

Daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen ønsker ikke å uttale seg til VG om avtalen som ble inngått med amerikanerne.

SIGNERTE AVTALE: Daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Her på et besøk på Andøya flystasjon i 2021.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at han ikke er bekymret for at hans anbefaling vil få negative konsekvenser for samarbeidet med USA.

– Jeg har gitt en anbefaling og tar den videre dialogen med regjeringen, skriver Kristoffersen i en e-post til VG.

– Samarbeidet med amerikanske spesialstyrker har vært, er og kommer til å være meget bra, uavhengig av antall SOTGer. Jeg har ingen bekymring for dette, skriver Kristoffersen i en e-post.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen uttaler seg til VG om anbefalingen han har levert.

Sjefen for Forsvarets Spesialstyrker, Joar Eidheim, vil ikke kommentere forslaget til forsvarssjef Eirik Kristoffersen om å droppe en ny maritim innsatsstyrke. 

– Jeg har tatt og tar den videre dialogen med forsvarssjefen i denne saken og har per nå ingen ytterligere kommentar, svarer Eidheim i en e-post til VG.

ØVELSER: Dette pressebildet viser Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen som trente på kontraterror i Rena Leir, som en oppkjørelse til øvelse Gemini i 2014. PRESSEBILDE: Didrik Linnerud/Hæren/Forsvaret

Han er ikke bekymret over at dette få negative konsekvenser for vårt forhold til en av våre nærmeste allierte.

– Hvilken betydning vil forsvarssjefens forslag om å droppe den maritime innsatsstyrken få for Norges avtale med USA? 

– Samarbeidet med amerikanske spesialstyrker er meget bra. Det vil det også være fremover. Jeg har ingen bekymring for dette, opplyser Eidheim.

I DIALOG: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier at han er i dialog med forsvarssjefen om den nye maritime innsatsstyrken.

I forslaget som Forsvarsstaben sendte til Forsvarsdepartementet 2. desember i fjor argumenteres det med at en ny maritim innsatsstyrke ikke er nødvendig:

«Spesialstyrkens eksisterende struktur dekker Forsvarets behov», heter det i forslaget, får VG opplyst.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser i en e-post at det er ikke besluttet noe annet enn det som er opplyst til Stortinget i september i fjor.

«Forsvarsdepartementet har nylig mottatt en anbefaling fra forsvarsstaben om å terminere arbeidet med ny maritim innsatsskvadron. Den videre dialogen om saken vil vi ha med forsvarssjefen.», svarer Gram i e-post til VG.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no