Publisert: Oppdatert: 11.12.14 02:13

Helse Nord innkaller til ekstraordinært styremøte

INNENRIKS

Utvikling i saken:

Statens Helsetilsyn fremmet kritikk mot Rastislav Kunda etter operasjonene som ble gransket, men fastslo at det ikke var grunnlag for noen formell advarsel. Kunda fikk også økonomisk oppgjør fra Nordlandssykehuset etter saken. Han gikk senere til sak mot Avisa Nordlands dekning, og i mars 2013 ble AN i Salten Tingrett dømt til å betale Kunda 400 000 kroner i erstatning for ærekrenkelser. AN har anket dommen og vant saken i lagmannsretten. Høyesterett har senere dømt AN til å betale 400.000 kroner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Se Helsetilsynets uttalelse

Se tingrettsdommen mot Avisa Nordland

Se Høyesteretts dom mot Avisa Nordland

(VG Nett) Administrerende direktør i Helse Nord ber styret om å sette i gang en ekstern gransking av det interne kontrollsystemet ved Nordlandssykehuset.

Skandalen på Nordlandssykehuset har gått til topps. Nå innkaller administrerende direktør Lars Vorland ved Helse Nord til ekstraordinært styremøte.

- Det er innkalt til ekstraordinært styremøte for å diskutere utviklingen av saken på Nordlandssykehuset. Det er viktig at styret blir orientert, og dette viser at Helse Nord tar denne saken svært alvorlig, sier Anne May Knudsen, konstituert kommunikasjonsjef i Helse Nord.

Skandalen har vokst etter at VG lørdag avslørte at Sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført. I 13 av sakene er det de samme to utenlandske legene Johannes Diermann og Rastislav Kunda, som står sentralt.

BAKGRUNN:Leger fjernet friske organer hos pasienter

VG fortalte lørdag den dramatiske historien til Lillian Olsen (61) som ble feilaktig operert for kreft og påført store indre skader.

Søndag sto Ole Ivar Jørgensen (35) fram og fortalte at legene fjernet både bukspyttkjertelen, milt, galleblære, tolvfingertarm og lymfekjertler. Etterpå viste det seg at heller ikke han hadde kreft.

Etterpå har skandalen bare vokst.

I Avisa Nordland i går fortalte Randi Waade at hun som 39-åring måtte fjerne deler av bukspyttkjertelen og milten. Etter operasjonen i februar i fjor fikk hun vite at hun ikke hadde kreft.

Les mer:Fem pasienter fikk friske organer fjernet

I går fikk Pasientombudet i Nordland ytterligere to meldinger fra pasienter som har fått fjernet milt, bukspyttkjertel, lymfekjertel og tolvfingertarm i feilaktige kreftoperasjoner.

Det betyr at det er mottatt i alt fem skademeldinger der de to legene ved Nordlandssykehuset fjernet friske organer.

Følger for ledelsen

I går gikk klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen av som følge av feilbehandlingene, og Helse Nord har altså innkalt til et ekstraordinært styremøte der de vil se nærmere på saken.

På styremøtet vil administrerende direktør Lars Vorland orientere muntlig etter de siste dagers medieoppslag. I tillegg ber Vorland styret om å fatte to vedtak:

* Administrerende direktørs informasjon angående kreftkirurgien ved Nordlandssykehuset HF tas til orientering

* Styret ber administrerende direktør om å iverksette ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF.

Her kan du lese mer om