DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle døde 2.feburar 2005 etter omfattende mishandling. Foto: PRIVAT
DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle døde 2.feburar 2005 etter omfattende mishandling. Foto: PRIVAT

Christoffer-saken: Håper IQ-test kan få mor frikjent

Publisert: Oppdatert: 20.03.12 16:36
INNENRIKS

TØNSBERG TINGRETT (VG Nett) Forsvarer Thomas Randby håper en evnetest av Christoffers mor (37) vil få kvinnen frikjent i retten.

I forbindelse med at kvinnen i februar i år ble fratatt omsorgen for de to barna hun har med stefaren ble det foretatt flere tester av henne.

Tønsberg tingrett dømte stefaren til seks års fengsel for å ha forvoldt Christoffers død. Straffen ble under ankesaken i april 2009 skjerpet av lagmannsretten til åtte års fengsel - ett år mer enn aktors påstand. Retten mente stefaren hadde mishandlet gutten flere ganger. Moren mener han er helt uskyldig. Nå er hun tiltalt for passiv medvirkning til sønnens dødsfall.

TV2 meldte tirsdag at de to barna for fire uker siden ble hentet av barnevernet i barnehagen, og at moren har mistet omsorgen.

Legger frem IQ-tester

Kvinnens forsvarer Thomas Randby vil i retten legge frem barnevernets tester som bevis. Rettssaken startet tirsdag, og Christoffers far og mor er vitnene som har forklart seg.

- Testene som er såkalte IQ-, eller evnetester, vil legges frem som bevis i saken. De kan bidra til å belyse hva man kunne forvente at moren forsto, sier Randby.

En av testene er en såkalt «Raven-test», som går ut på at personen som testes skal gjenkjenne visuelle mønstre. En annen test viste dessuten at moren ikke er god til å absorbere og lagre ny informasjon. Morens resultater på testene fikk Fylkesnemnda for barnevernssaker til å konkludere med at hun ikke er i stand til å ta seg av de to barna.

Randby har tidligere uttalt at kvinnen er forhåndsdømt. Han gjentok det samme budskapet i retten tirsdag.

Guttens biologiske far forklarte gråtkvalt i retten tirsdag at han merket en adferdsendring hos Christoffer etter at moren møtte stefaren.

- Han ble annerledes, raskere sint, og ville hjem til mamma, fortalte faren i retten.

Mor: Slo meg til ro med uvisshet

Moren forklarte i retten at hun lurte på hvordan gutten ble påført skader. Christoffer var innlagt på sykehus den 17. januar. i 2005. Den 2. februar døde han av omfattende mishandling. Obduksjonen viste et 17 centimeters brudd på hjerneskallen.

Testene av kvinnen som nå vil føres som bevis var en av årsakene til at hun i februar i år mistet omsorgen for sine to andre barn som hun har med den domfelte stefaren.

- De har testet hennes evnenivå, og Fylkesnemnda brukte dette som bevis i barnevernssaken, sier Randby.

Testene skal vise ifølge Randby vise at kvinnen ikke har gode nok utviklede evner til å forstå og ta seg av barna sine.

Mener hun ikke kunne forstå

Randby vil reise spørsmål ved i hvor stor grad man kunne forvente at kvinnen forsto volden fra stefaren, og hva hun eventuelt kunne ha foretatt seg for å forhindre at Christoffer døde av skadene.

Under sin forklaring sa kvinnen at hun har tenkt mye på hvordan gutten fikk skadene. Hun slo seg etter hvert til ro med at gutten ikke visste hvordan han hadde fått blåmerker, sår og kuler på kroppen.

- Christoffer var uvel og hjemme fra skolen den dagen han døde. Han var svimmel og falt flere ganger, forklarte kvinnen.

Hun virket klar i sin forklaring i retten, og svarte kun få ganger at hun ikke husket da aktor Kjetil Egelie spurte henne hva som skjedde i dagene og timene før Christoffer døde.

- Jeg vil jo også vite hvordan han ble så skadet som han ble, sa 37-åringen i sin forklaring.

Hun sa også:

- Hvis jeg hadde hatt det minste snev av mistanke om at stefaren hadde utøvd vold mot Christoffer ville jeg ikke ha fortsatt forholdet med han og fått to nye barn.

Saken ble utsatt - nye elementer

Saken skulle egentlig opp for retten i desember i fjor, men ble utsatt. Det har brakt inn flere nye elementer.

Det er oppnevnt ny rettsmedisinsk sakkyndig, det er også skrevet en ny sakkyndigerklæring om ADHD fra USA. Den amerikanske psykiateren skal avhøres per telefon under rettssaken.

Kripos har gjort en ny kriminalteknisk vurdering av et avtrykk i tapeten av Christoffers hodebunn, samt at det er innhentet flere dokumenter fra tilsyn ført med sykehus og kommune i saken.