KUTTET KOMMER NÅ: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er ferdig med gjennomgangen av velferdsytelser til flyktninger. Nå vil hun sette dem på en behovsprøvd minstestønad. Foto: Odin Jæger VG

Stripper flyktningene for trygde-fordelene

Regjeringen vil sette nyankomne på behovsprøvd minstestønad

Nå kommer den store innstramningen i retten til velferdsytelser for flyktninger. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) varsler at særordningene skal fjernes.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Regjeringen vil i stedet innføre en minimums-ytelse på samme nivå som minstepensjonen. Men den skal behovsprøves og avkortes mot andre inntekter.

– Målet er å få flere i jobb slik at de kan leve av egne inntekter og tjene opp sine egne trygderettigheter, sier arbeidsministeren til VG.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger, blir de likebehandlet med nordmenn som har vært lenge i utlandet og ikke har opptjente rettigheter. Det er rettferdig og rimelig, sier hun.

Les også: Dette er avtalen om integrering fra Stortinget

Stor omlegging

I neste uke sender hun ut forslag om en dramatisk omlegging av velferdsordningene for flyktninger. De skal ut på høring i fire måneder, og så sendes til Stortinget. Reglene er ment å gjelde senest fra sommeren 2017.

– Endringen vil i all hovedsak gjelde for de 30.000 som kom til Norge i fjor, sier Hauglie.

Over mange år har norske myndigheter særbehandlet personer som kommer til Norge som flyktninger. I dag får flyktningene medlemskap i Folketrygden fra første dag, noe som gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser uten opptjeningstid.

Les mer her: Eriksson vil kutte i flyktningenes trygd og pensjoner

Opptjening over 40 år

For alle andre, både nordmenn og de som får opphold på humanitært grunnlag, gjelder reglen om 40 års opptjeningstid.

– Vi har sjekket våre nye forslag grundig opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Men det vi gjør er jo ikke å diskriminere noen. Tvert imot, vi fjerner en positiv diskriminering, sier Anniken Hauglie.

Regjeringen foreslår at den nye ytelsen skal være opptil 179 748 kroner i året for enslige flyktninger, og 166 274 kroner for hver person i et parforhold. Det tilsvarer nivået på den norske minstepensjonen.

– Går det an å leve i Norge på et slikt stønadsnivå?

– Regjeringen mener at nivået er forsvarlig for et livsopphold. Men hele meningen er at det skal stimulere flyktningene til å skaffe seg jobb og forsørge seg selv, svarer statsråden.

Får ikke eksportere trygd

Arbeidsministeren vil i tillegg gjerde inn stønaden ved at man må søke årlig for å få beholde den. I tillegg kan NAV kreve at man møter opp selv på NAV opptil fire ganger i året og dokumenterer at man fortsatt har behov for stønaden.

– I dag kan de som mottar stønaden oppholde seg i utlandet i inntil 90 dager uten å miste ytelsen. Regjeringen vil halvere dette til 45 dager i løpet av et år, sier Hauglie.

– Dette er fordi ordningen er ment å være et sikkerhetsnett for folk som bor i Norge, legger hun til.

Les også: 700 færre ledige i juli -for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet

Ikke rausere enn andre

Hauglie mener at lovforslaget svarer på Stortingets bestilling fra integreringsforliket, hvor regjeringen ble bedt om å gjennomgå velferdsordningene med sikte på å få flere i arbeid.

– Det var også et poeng for Stortinget at vi ikke skulle ha rausere ordninger enn andre land. Vi ønsker ikke å ha velferdsordninger som er innrettet slik at flere kommer til Norge på grunn av gunstigere ordninger enn andre land har, sier Anniken Hauglie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder