SLIK STRAMMER DE INN: Statsminister Erna Solberg (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la fram endringene i utlendingsloven tirsdag formiddag. der en pressekonferanse om endringer i utlendingsloven. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Svært få asylbarn vil få midlertidig opphold

KrF og Venstre raser mot regjeringens innstramninger

Erna Solberg tror de kan ha misforstått

KrF og Venstre raser mot midlertidig opphold for asylbarna. 
Men ifølge statsminister Erna Solberg (H) bygger reaksjonen på misforståelser og klønete formuleringer.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I fjor var det bare 15 av over 1000 barn som fikk stemplet «midlertidig» i sin tillatelse til opphold i Norge, viser UDIs 2015-statistikk.

Hittil i år har UDI innvilget asyl eller flyktningstatus til 253 barn under 18 år, mens syv mindreårige har fått en midlertidig tillatelse til å bli i Norge, fordi de ikke kan returneres til forsvarlig omsorg.

– Høringsbrevet ble i stor grad misforstått. Det burde vært klarere skrevet, sier statsministeren til VG.

I romjula var reaksjonene mot innstramningene fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) meget sterke.

Nå har regjeringen endret noe på de opprinnelige forslagene, men fastholder likevel at nye regler for enslige, mindreårige asylbarn er ment å hindre at de sendes på en farefull ferd til Norge.

Les også: Her er regjeringens forslag til asylinnstramninger

Små endringer

Men en nærmere lesing av lovforslaget som regjeringen nå sender til Stortinget, viser at dagens regler i stor grad er opprettholdt.

Erna Solberg bekrefter dette langt på vei:

– De barna som kommer og har behov for beskyttelse på grunn av situasjonen i hjemlandet, de skal fortsatt få ordinær oppholdstillatelse. Regelendringen gjelder de som ikke kan returneres fordi man ikke finner omsorgspersoner i hjemlandet som de kan returneres til. De vil få en midlertidig beskyttelse som løper fram til de er 18. Hadde de vært over 18 år, ville de blitt returnert uten beskyttelsesbehov, sier Solberg til VG.

Truer med å gå imot

Regjeringens støttepartiene truet tirsdag med å stemme ned lovforslaget om endringer i utlendingsloven.

Reaksjonene retter seg hovedsaklig mot midlertidighet for barn som kommer alene, og mot strengere krav til familiegjenforening.

Både KrF og Venstre har reagert sterkt mot dette forslaget om midlertidighet:

– Når det gjelder midlertidig opphold for barn som kommer hit alene, så har en rekke barnefaglige instanser har påpekt at den usikkerheten og utryggheten som manglende avklaring om framtiden skaper går ut over den psykiske helsen til disse barna, uttalte Geir Toskedal (KrF) i en pressemelding.

Venstre angrep Høyre og sa at lovforslaget er et knefall for Frp.

Midlertidighet siden 2009

Men ifølge proposisjonen fra regjeringen ble lignende regel om midlertidig opphold for asylbarn ble innført av den rødgrønne regjeringen allerede i 2009.

Solberg-regjeringen foreslår nå å flytte denne hjemmelen fra forskriften og inn i utlendingsloven.

Uttrykket «barnefaglig vurdering» som ble brukt i høringsnotatet, er fjernet, og regjeringen tar langt på vei selvkritikk for at dette ble lest som at et stort antall barn ville bli sendt ut av Norge idet de fylte 18.

212 har fått midlertidighet

Lovforslaget går imidlertid noe lengre en dagens bestemmelse på ett punkt: Denne midlertidigheten skal gjelde alle barn og ikke bare de mellom 16 og 18 år, som er dagens regel.

UDI har opplyst at 212 barn har fått en slik midlertidig tillatelse siden 2009. I praksis har det vist seg at bare et fåtall reiste til hjemlandet da de fylte 18: «28 personer skal ha reist til hjemlandet med assistert retur, seks skal ha blitt uttransportert av politiet, og 95 oppholder seg på ukjent sted. 39 personer bodde på mottak ved utgangen av 2015, 32 er bosatt i en kommune og 13 er registrert bosatt privat», skriver Justisdepartementet.

Flere kan få bli

Overfor VG åpner Erna Solberg for at mange av barna med midlertidig tillatelse kan få bli i Norge, også etter at de har fylt 18 år.

–Er du veldig ung når du kommer, vil du kunne ha opparbeidet en tilknytning til Norge som kan gi grunnlag for permanent opphold. Men dette må vi få komme tilbake til, sier Solberg.

Moderert forslag

Regjeringen har også moderert forslaget om hva som skal til for at flyktninger kan få familiegjenforening:

** Opprinnelig foreslo regjeringen helt nye regler for å oppnå familiegjenforening: Minst fire år i arbeid eller utdanning, og et inntektskrav på minst 305 000 kroner.

** I lovforslaget som nå er lagt fram, er kravet redusert til tre år i jobb eller utdanning, og regjeringen åpner for at inntektskravet kan senkes til 252 000 kroner. Dette blir endelig bestemt senere.

** Regjeringen foreslår også at disse reglene innføres midlertidig for tre år, fram til 1.januar 2020.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder