Slik blir ditt sykehus rammet

STREIKET I FEM UKER: Nesten 600 leger og psykologer i Akademikerne ble tatt ut i streik. Nå sliter sykehusene med å ta igjen etterslepet. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Legestreiken: Kan ta et halvt år å hente inn etterslepet

I verste fall kan det ta et halvt år før alle pasienter har fått den helsehjelpen de skal ha etter streiken. Legeforeningen tror det blir utfordrende å hente inn etterslepet.

Artikkelen er over tre år gammel

Den fem uker lange sykehusstreiken fikk store konsekvenser for pasientene. Ifølge tall fra Statens helsetilsyn ble:

  • Nesten 1500 operasjoner utsatt.
  • Over 10.000 polikliniske behandlinger avlyst.
  • Nesten 500 pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fikk ikke behandling innen fristen.

Mandag var de regionale helseforetakene på møte hos Helse- og omsorgsdepartementet. Der la de frem planene sine for å ta igjen etterslepet etter streiken.

Les også: Slik rammet sykehusstreiken

To – seks måneder å komme i rute

– Sykehusene melder at de vil måtte bruke alt fra to måneder til i verste fall seks måneder på dette, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H).

VG har vært i kontakt med alle helseforetakene. Mens Sykehuset Innlandet uproblematisk vil hente inn 175 utsettelser, vil det ta lang tid før Sykehuset Østfold tar inn igjen alle de 2100 utsettelsene.

Det nye sykehuset som åpnet for ett år siden, ble tatt ut i streik med en gang.

– 34 av 35 ansatte som ble tatt ut, var leger. Det rammet hardt, aller hardest ved ortopedisk avdeling. Vi vil i hovedsak bruke kapasitet i andre foretak i helseregionen for å komme à jour, men vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Denne oversikten viser de aktuelle tallene for utsettelser i hvert helseforetak som er berørt av streiken i sykehusene til og med 10. oktober 2016 (se tilsvar fra sykehusene nederst i saken).

Foto: Grafikk: Kenneth Lauvent

Den politiske ledelsen i helsedepartementet er opptatt av at alle pasienter som ble rammet av streiken nå blir godt ivaretatt. Etter å ha hørt helseforetakenes redegjørelse, er Erlandsen beroliget.

– Sykehusene har god oversikt over hvor mange pasienter det dreier seg om, og de er allerede godt i gang med å skaffe dem den behandlingen de gikk glipp av som følge av streiken, sier hun.

Les også: Så mye tjener legene på ordningen de kjemper for å beholde

Utvider åpningstidene

For å ta unna køen som har hopet seg opp, planlegger noen sykehus å utvide åpningstidene sine. Pasienter vil også få tilbud om behandling ved andre offentlige eller private sykehus.

Får du lenger ventetid som følge av streiken? Kontakt VGs journalist her

– Fritt behandlingsvalg har allerede rykket ut og tatt kontakt med pasienter og spurt om de kunne tenke seg behandling ved et annet sykehus. Det er viktig å utnytte kapasiteten, påpeker Erlandsen.

BEROLIGET: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Bjørn Stuedal/HOD

– Vil streiken føre til lengre ventelister?

– Vi er opptatt av at det ikke skal bli det. Dette er noe vi kommer til å følge nøye med på i tiden fremover, lover statssekretæren.

Departementet har avtalt et nytt oppfølgingsmøte med de regionale helseforetakene allerede om to uker.

Les også: Regjeringen stoppet sykehusstreiken

– Tilliten er på et lavmål

Visepresident i Legeforeningen, Jon Helle, er klar på at håndteringen av etterslepet etter streiken vil kreve samarbeid og tillit mellom leger og sykehusledelse.

– Det vil kreve en ekstra innsats som forutsetter frivillighet fra legene. Akkurat nå er tilliten på et lavmål, og legenes arbeidstid er allerede presset. Derfor vil dette bli utfordrende, sier han.

Helle sier han håper helseforetakene finner gode løsninger slik at pasientene blir godt ivaretatt.

– Er dine medlemmer villige til å yte den ekstra innsatsen som kreves?

– Det tror jeg langt på vei. Leger strekker seg som regel svært langt for pasientene. Men samtidig kan ikke arbeidsgiver forvente en fleksibilitet som om ingenting har skjedd, advarer Helle.

Les også: Streikende leger sender brev til Høie

– Hva legger du i det?

– Arbeidsgiver ønsker styring fremfor samarbeid. Det er en krevende situasjon.

– Betyr det at legene ikke vil være så fleksible som helseforetakene legger opp til?

– Det vet jeg ikke. Legeforeningen har selvsagt ikke sagt at de ikke skal være det, svarer Helle.

– Men arbeidsgiver må ta høyde for at tilliten er på et lavmål og ha respekt for det. Det er underlig hvis arbeidsgiver tar for gitt at man kan fortsette som om ingenting har skjedd.

– Sykehusenes ansvar

Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, mener seks måneder er lenge å vente. Hun understreker viktigheten av at sykehusene har god oversikt over hvilke pasienter som har blitt rammet av streiken.

AVVENTENDE: Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, understreker at det er sykehusene som har ansvar for å gi pasientene informasjon. Foto: Helle Gannestad VG

– Det er også viktig at sykehusene informerer om muligheten til å få behandling enten ved et annet offentlig eller privat sykehus. Jeg er litt usikker på om alle pasienter har fått tilstrekkelig informasjon om fritt behandlingsvalg, sier Kristensen.

– I tillegg er det viktig at sykehusene samarbeider godt. Noen sykehus kan ha større ventelister på enkelte spesialiteter enn andre. De regionale helseforetakene må bidra til at sykehusene avhjelper hverandre.

Les også: Helsetilsynet slakter Oslo universitetssykehus

– Rot og sommel

Kristensen er klar på at det er sykehusenes ansvar å ta kontakt med pasientene og informere om hvor de kan få behandling raskest mulig.

– Men hvis man ikke hører noe, bør man kontakte sykehuset selv. Og får man ikke informasjon da, kan man kontakte Pasientombudet i sitt fylke, sier hun.

– Tror du alle streikerammede pasienter har fått behandling innen seks måneder?

– Det er jo ikke ukjent at det er en del rot, sommel og mangel på tilstrekkelig informasjon ved norske sykehus. Det forsterkes i en situasjon som dette. Jeg ønsker å være optimist, men det forutsetter en stor innsats av sykehusene, sier Kristensen.

Sykehusstreiken ble avsluttet da regjeringen innførte tvungen lønnsnemnd 11. oktober. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sa da at hun ikke hadde noe annet valg:

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, uttalte hun.

Ifølge rapporten Helsetilsynet sendte Helse- og omsorgsdepartementet like før streiken ble avbrutt, vil «det store etterslepet som følger av streiken (...) være svært krevende og ta lang tid å håndtere».

Pasienter med kroniske lidelser er de som har blitt rammet hardest av streiken. I tillegg kommer et stort antall utsatte billeddiagnostiske undersøkelser, ifølge Helsetilsynet.

Dette svarer sykehusene:

Oslo universitetssykehus: – Vi har som mål i være à jour ved årsskiftet. Hos ble ortopedi og nevrofag hardest rammet, sier viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Akershus Universitetssykehus: – Har ikke satt noen dato, men vil bygge ned køene så raskt som mulig. Nevrofag og fordøyelse ble mest rammet her, sier kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen.

Sunnaas sykehus: – Vi utsatte 49 innleggelser og regner med at det vil ta flere måneder i hente oss inn igjen, kanskje en stund inn i nyåret, sier kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal.

Sykehuset Østfold: – Det tar lang tid før vi har hentet inn de 2100 utsettelsene. Vi vil i hovedsak bruke kapasitet i andre foretak i helseregionen for å komme à jour, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Sykehuset Innlandet: – Vi skal ta inn 175 utsettelser og regner med at vi kan håndtere det selv. Tann-/kjeveavdelingen ble hardest rammet, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug.

Vestre Viken: – De aller fleste utsettelsene kan vi håndtere i inneværende år. De siste regner vi med at er behandlet i løpet av januar, sier kommunikasjonsrådgiver Odd Vegard Kandal-Wright.

Sykehuset i Vestfold: – Vi håper å være à jour innen 6 måneder. De hardest rammede områdene er ortopedi, sykelig overvekt, nevrologi og hjertemedisin, skriver kommunikasjonsrådgiver Daniela Ørvik i en e-post.

Helse Stavanger: – Det vil ta opptil 3–4 måneder å komme à jour, sier Sverre Uhlving, direktør for fag- og foretaksutvikling. Han kan ikke opplyse hvilken avdeling som er hardest rammet.

Helse Bergen: – Det vil ta 5–6 måneder å få unna de 232 operasjonene og 909 politikliniske konsultasjonene som ble utsatt. Ortopedi og hode og hals ble hardest rammet, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli.

Helse Møre og Romsdal: – Vi regner med å være à jour innen tre måneder. Revmatologi møter størst utfordring, ifølge oppsummeringen fra sykehuset.

St. Olavs Hospital: – Ved St. Olavs Hospital i Trondheim har ikke streiken gitt utslag i generell lenger ventetid. Langtidssykmeldinger har forsterket streiken ved fysikalsk medisinsk avdeling.

Nordandssykehuset: – Forventer å være à jour ved nyttår. Det er størst problemer ved avdelinger for fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer og dobbeltsidig mammografi.

Finnmarkssykehuset: – Kan ikke si når vi er à jour. Det er størst utfordringer hos øyelege og medisinsk behandling. Klinikk Kirkenes vil være à jour i løpet av året.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder