OLJEKLAR: Nestleder Kristine Larsen i LO Tromsø er ikke redd å bruke litt nordnorsk bannskap for å forklare viktigheten av oljevirksomhet i nord. Foto: Privat.

LO-leder: Ikke faen om oljevirksomhet her nord skal avgjøres av dere der nede i Oslo

Her kommer klar melding fra LO i Nord: – Ikke faen om oljevirksomhet her nord skal avgjøres av dere der nede i Oslo.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Den som sier det er Kristine Larsen i LO Tromsø.

– Jeg er fra Vesterålen så du får tåle litt bannskap. Dette er så viktig for Nord-Norges fremtid at vi her nord må og skal ha stor innflytelse på verdiskapning, utvikling av nye arbeidsplasser og næringslivet i Nord-Norge, sier Larsen, som er nestleder i LO Tromsø og leder av LOs fylkeskonferanse i Troms.

Har fattet vedtak

– Konferansen fattet vedtak i forrige uke, hvor vi gikk inn for at det er på tide å gjennomføre en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier hun.

I deres vedtak heter det at «Det har gjennom 50 år vært sameksistens mellom ulike næringer som har tjent Norge godt. Vi høster av rikdommen langs kysten på en ansvarlig måte. Det skal vi fortsette med».

– Hvis det er slik at utredningen skulle vise at det er grunnlag for forsvarlig utvinning i deler av disse områdene, så kan vi ikke si nei til det. Vi trenger arbeidsplasser her nord og jeg er overbevist om at olje, fiske, miljøvern og turisme kan gå hånd i hånd, sier Larsen.

Maktkamp

De understreker at «LOs fylkeskonferanse i Troms vil aldri gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø- og fiskeressurser i fare i våre havområder. Men for å vite hva som kan gjøres tilgjengelig for petroleum, under hvilke vilkår, må vi faktisk gjennomføre en konsekvensutredning».

Det foregår en heftig maktkamp i LO om konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les: Hun startet rabalderet

Store LO-forbund som Fagforbundet og Handel og Kontor vil ha vern og det har skapt sterke reaksjoner og sågar trusler om at LO kan sprekke. Saken kommer opp på LO-kongressen i mai.

Larsen kommer for øvrig fra Handel og Kontor, som på sitt årsmøte nylig gikk inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg var en av fem som stemt imot, sier Larsen stolt.

LO Nordland har også vedtak

Fylkessekretær Synnøve Søndergaard i Troms LO er glad for at LO-leder Gerd Kristiansen var så klar på LOs oljekonferanse i Bodø tirsdag.

– Hun vil ha konsekvensutredning og deler vårt syn.

Også LO i Nordland er klare: – Fylkeskonferansen vår har fattet vedtak om at vi vil konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi synes det er helt nødvendig å skaffe kunnskap om det er noe potensial for utvinning der. Så får den kunnskapen avgjøre om man skal åpne for utbygging eller ikke, sier distriktssekretær Rita Lekang i LO Nordland.

Hun har tidligere vært del av LOs sentrale ledelse i Oslo.

– Dere ønsker oljevirksomhet?

– Først får vi skaffe kunnskap. Men det er klart at vi er opptatt av at det skaffes grunnlag for arbeidsplasser og verdiskapning her nord.

Les: Vil ha tunnel fra Lofoten til Vesterålen

– Kan gi et løft

Distriktssekretær Bjørn Johansen i LO i Finnmark sier det er vanskelig å se for seg at de skal si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

–Vi skal ta stilling på vår fylkeskonferanse i februar, men jeg har vanskelig å se for meg at vi kommer til å si nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Her i Finnmark kan vi vise til at sameksistensen med fiskeriene har gått utrolig bra og det er stor forventninger til at den 23. konsesjonsrunde kan gi et løft for Øst-Finnmark, sier Johansen.

Les: Miljø-Jonas eller Klima-Jonas?

– Poenget er at vi trenger arbeidsplasser og da må vi utnyttet de mulighetene som finnes. Vi vil ha virksomhet som skaper ringvirkninger på land i fylket vårt.

– Baklengs inn i fremtiden

– LO i nord velger å gå baklengs inn i fremtiden. De burde i stedet ha fokus på å skape arbeidsplasser i fornybare bransjer. Vår vurdering er at fremtidige olje- og gassutbygginger vil bli ulønnsomme, så det vil bli subsidierte arbeidsplasser, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Når Kristine Larsen så bastant sier at «De i sør» ikke skal få avgjøre dette, så ignorerer hun blindt den motstanden som også er i nord. Ikke minst gjennom samtlige meningsmålinger de siste ti årene, som viser at folket i nord er mot oljeboring, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun viser til at LO i Vesterålen har vedtatt at «Det mest aktuelle området å avgrense fra oljeaktivitet, er den delen av Norskehavet som er utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja».

– Trist

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i De Grønne liker dårlig signalene fra LO i nord.

– Det er trist at LO i nord er mer opptatt av et lite antall kortvarige oljearbeidsplassene enn de langt flere arbeidsplassene som kan skapes innen bærekraftige næringer som fiskeri, turisme og de blå bionæringene som passer særlig godt i Nord-Norge.

Les: En ny vei for Norge

Han sier LO står ved en skillevei.

– De må velge om de vil være med på å ta ansvar for hele samfunnsutviklingen i Norge, der det grønne skiftet samfunnet skal gjennom i tiden som kommer er det viktigste, eller å være representant for særinteresser som bruker nesten ethvert virkemiddel for å forsvare sine egne interesser, sier han og legger til:

– Å snakke om konsekvensutredning for å innhente kunnskap er juks, fordi de vet godt at konsekvensutredning betyr utbygging, og det er akkurat de LO-forbundene mener skal skje, og det bør de også si rett ut.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder