Vil halvere transportutslipp innen 2030

Vil bruke 60 milliarder på å fjerne vedlikeholds-etterslep

Vil bygge «sykkelekspressveier»

10-20 prosent bør sykle i byene

Byfolk må slutte å bruke bil og heller gå, sykle eller ta kollektivtransport.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det skriver Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor, som i dag legger fram sine forslag til prioriteringer for årene 2018-2029 i den neste nasjonale transportplanen.

I planen foreslås det at:

• Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030.

• Det skal bli dyrere å kjøre el-bil

• Det skal bygges «superveier» for sykler

• Det skal brukes 60 milliarder kroner på å fjerne etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg innen 2029.

Målet er nullvekst

Målet er nullvekst i privatbilismen i byer og byområder. I tillegg må nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutspillskjøretøy, skriver etatene i forslaget.

Solvik-Olsen: Gamle datasystemer hindrer renere byluft

For båttransport setter etatene et mål om at 40 prosent av alle skip i nærskipsfart skal bruke biodrivstoff eller være lav- eller nullutslippsfartøy innen 2030.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens Vegvesen foreslår at nullutslippsbiler, som el-biler, fortsatt skal ha avgiftsfordeler, men ikke like gode som i dag.

–Vi anbefaler fortsatt avgiftsfordeler, at de skal være billigere i bruk. Når det gjelder bomringer bør også de bilene betale, men da en lavere takst, sier Moe Gustavsen som foreslår at nullutslippsbiler etter hvert skal betale på fergene på linje med andre kjøretøy.

Vil bygge sykkelveier for økt hastighet

Det gås også inn for en økt satsing på sykkelveier. Transportetatene foreslår å bygge sykkelveier som tåler hastigheter på 40 kilometer i timen i de ni største byene i landet.

«Dette blir en helt ny måte å legge til rette for sykkeltrafikk. For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene», ifølge etatene.

Disse strekningene foreslås å bygges ut med sykkelekspressveier:

* Oslo-regionen: E6 Bryn-Lillestrøm og Rv163 grense Akershus-Økern

* Bergen: E39 Rådal-Bergen sentrum

* Trondheim: E6 Tiller og Heimdal-Rotvoll

* Nord-Jæren: E39 Stavanger-Sandnes

* Nedre Glomma: Grålum-Kalnes

* Buskerudbyen: E134 Gulskogen-Mjøndalen

* Grenland: Rv36 Vabakken-Gråtenmoen

* Kristiansand: E18 Vollevann-Oddemarka-Tordenskjolds gate

* Tromsø: E8 Solligården-Tromsgården-Tomasjord

60 milliarder til etterslep

Transportetatene legger vekt på at etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029.

Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene.

Tog-året 2015: Enda flere forsinkelser enn i 2015

Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen.

– Deler av jernbanens infrastruktur har passert sin normale levetid. Dette fører til flere feil, høyere kostnader til feilretting og mindre punktlig drift, heter det i forslaget.

I tillegg trengs det 2,5 milliarder kroner for vedlikehold av moloer, fyrlykter, sjømerker og annen infrastruktur langs kysten, ifølge forslaget.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går langt i å love 60 milliarder til vedlikehold. Han sier til VG at de viktigste kjennetegnene med NTPen som ble lagt fram, skal være langsiktig planlegging og eliminering av vedlikeholdsetterslep.

– Så det kan tolkes som et ja til at de får 60 millarder?

– Ja, det kan tolkes som et ja. Vedlikehold er mitt hjertebarn, sier statsråden til VG.

Nytt av året er at Nasjonal Transportplan skal se tolv år frem i tid, ikke ti. Den skal også svare på vei, jernbane, fly- og sjøtransportbehov frem mot 2050.

Dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg

I tillegg til å redusere klimautslipp og å fjerne det store etterslepet på norske veier, jernbane og kystanlegg, var det spenning knyttet til planens satsing på utbygging av Inter City-jernbane til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg, og videre til Lillehammer, Halden og Skien.

Planperioden innebærer utbygging av sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Oslo til Sarpsborg og Oslo - Åkersvika, sør for Hamar.

Utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer, Halden og Skien nevnes ikke.

Den rødgrønne regjeringen fikk i 2013 refs for å ikke tenke stort nok om togutbygging, da det ble bestemt at Halden, Skien og Lillehammer tidligst skulle få Inter City-jernbane i 2030.

Glad for at vedlikehold prioriteres

– Noe av poenget med ha en NTP er at den er langsiktig og helthetlig. At en unngår at fordelingen mellom vei og jernbane, kyst og luftfart hele tiden er en arena for kamp. Vi har sagt her får dere en totalramme, så får dere selv diskutere og sloss om pengene. Dette har gjort dette på en veldig god og konstruktiv måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsråden sier han er «fornøyd» med at vedlikehold prioriteres høyt.

– Dagens flertall i Stortinget mener at det å bygge infrastruktur er svært viktig. Jeg er veldig glad for at en her har vektlagt vedlikehold, sier han.

VG/NTB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder