STØTTES AV MANGE: I VGs landsrepresentative undersøkelse svarer 56,5 av de spurte at de mener den midlertidige bevæpningen av politiet bør utvides. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
STØTTES AV MANGE: I VGs landsrepresentative undersøkelse svarer 56,5 av de spurte at de mener den midlertidige bevæpningen av politiet bør utvides. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: ,

VG-måling: Nordmenn flest vil ha fortsatt bevæpnet politi

INNENRIKS

56 prosent av nordmenn støtter avgjørelsen om utvide den midlertidige bevæpningen av norsk politi. – Bekrefter at folk har tillit til den beslutningen som er tatt, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Publisert: Oppdatert: 17.11.15 06:26

Det kommer frem i en landsrepresentativ undersøkelse utført av analysebyrået InFact i oppdrag for VG.

1009 nordmenn deltok i undersøkelsen, hvor bare 28,4 prosent svarer at den midlertidige bevæpningen av norsk politi bør avsluttes, mens 15,2 prosent er usikre.

Hele 56,5 prosent støtter dagens avgjørelse om å utsette dagens avgjørelse om at den midlertidige bevæpningen av politiet forlenges til 1. desember i kjølvannet av terrorangrepene i Paris.

– Svarene på spørsmålene om midlertidig bevæpning bekrefter vel først og fremst at folk har tillit til den beslutningen som har tatt, og det er bra, skriver justisminister Anders Anundsen (Frp) i en tekstmelding til VG mandag kveld.

Bakgrunn: Politiet skal likevel være bevæpnet

Jevnt for og imot permanent bevæpning

På spørsmål om bevæpningen av politiet bør bli permanent svarer 40 prosent ja, mens 42,3 prosent svarer nei. 17,6 prosent av de spurte svarer at de ikke vet.

Anundsen mener resultatet på spørsmålet om permanent bevæpning viser at dette er noe som bør opp til diskusjon:

– Når det gjelder spørsmålet om en eventuell generell bevæpning, synes jeg undersøkelsen viser at det er god grunn til å ha en skikkelig diskusjon om hvordan vi vil at norsk politi skal være rustet i fremtiden i kampen mot terror og organisert kriminalitet, sier han.

– Jeg er positivt overrasket over at så mange mener det er viktig å lytte til det behovet som for eksempel Politiets fellesforbund forteller at de har for å trygge publikum og seg selv, legger han til.

Les også: Politiet skal ikke lenger bære våpen

Intensivert etterretningssamarbeid

Ledelsen i Politidirektoratet (POD) møtte mandag Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Oslo politdistrikt i etterkant av terrorangrepene i Paris fredag 13. november, og besluttet altså å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet med to uker:

– Det viktigste vi nå kan gjøre er å skaffe oss best mulige oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etteretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet i en pressemelding.

Fredag i forrige uke besluttet Politidirektoratet at de ikke ville be om forlengelse av den midlertidige bevæpningen av politiet. Bakgrunnen for beslutningen var at PST i slutten av oktober nedjusterte trusselnivået.

Les også: Erna Solberg om Paris-terror: – Barbarisk angrep på demokratiet

– Uendret trusselbilde

Planen var da at den midlertidige bevæpningen skulle opphøre 17. november, og at nær 6.000 politifolk skulle gå tilbake til ordningen med framskutt lagring av våpen i bil.

Samme kveld startet terrorangrepene i Paris. Allerede dagen etter terrorangrepene fastslo PST at de ikke endrer trusselvurderingen. Sikkerhetstjenesten har imidlertid styrket bemanningen.

– Det er fortsatt slik at trusselbildet er uendret, men situasjonen er uoversiktlig, heter det i uttalelsen fra POD.

Regjeringen, ved justisminister Anders Anundsen, ba Politidirektoratet om å ta en fornyet vurdering av tidspunktet for å ta ned bevæpningen.

– På bakgrunn av de tragiske hendelsene i Frankrike har jeg bedt Politidirektoratet vurdere beslutningen om å endre bevæpningen på nytt sammen med vurderingen av andre risikoreduserende tiltak. De vil vurdere dette opp mot trusselvurdering fra PST og eventuell annen informasjon. Direktoratet foretar en selvstendig faglig vurdering av spørsmålet, skrev justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en epost til VG i helgen.

Til NRK har Anundsen uttalt at han mener permanent bevæpning må vurderes her hjemme.

– Spørsmålet er om vi har kommet over i en fase hvor vi må frasi oss den luksusen det er å ha et ubevæpnet politi, sier Anundsen.

Tajik: – Viktig prinsipiell debatt

Justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Hadia Tajik uttalte tidligere på dagen mandag at hun tar PODs beslutning om fortsatt midlertidig bevæpning til etterretning.

– Det er noe helt annet enn justisministerens ønske om å starte en debatt om generell bevæpning i lys av Paris-terroren, sier Tajik til NTB.

– Arbeiderpartiet er ikke redd for å diskutere generell bevæpning på nytt, men en så viktig, prinsipiell debatt må baseres på fag og fakta, ikke frykt og populisme. Sist gang Stortinget behandlet dette spørsmålet gikk samtlige partier imot, sier Tajik.

PST: Ekstremistmiljøet er svekket

Også SV-nestleder Bård Vegar Solhjell sier partiet tar PODs beslutning til etterretning, men vil be Anundsen komme til Stortinget med en begrunnelse dersom bevæpningen skal fortsette utover 1. desember.

Justispolitisk talsperson i Høyre, Anders B. Werp sier Høyre støtter at politiet forblir midlertidig bevæpnet.

– Den umenneskelige og barbariske terroren i Paris berører oss alle. Den viser at sikkerhet ikke er en selvsagt ting. Nok en gang blir vi minnet om at sikkerheten i samfunnet raskt kan endre seg i møtet med kaldblodige og kyniske verdier. Det er helt avgjørende for samfunnssikkerheten at vi har kompetente fagorganer som fortløpende har oversikt og vurderer trusselbildet, og iverksetter nødvendige tiltak som sikrer norske borgere og verdier, sier Werp til VG.

Her kan du lese mer om