Åpner for mer konkurranse

Oppretter nytt jernbanedirektorat

SAMFERDSELSMINISTER: Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte mandag de borgerlige partienes planer om en jernbanereform. Presentasjonen fant sted på Oslo S. Foto:Henrik Skolt,NTB scanpix

Slik skal regjeringspartiene få NSB på rett spor

OSLO S (VG) De borgerlige partiene er enige om
hvordan de vil reformere jernbanen.

 • Sverre Holm-Nilsen
 • Jostein Matre

Artikkelen er over fem år gammel

På Norges travleste togstasjon, Oslo S, presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sammen med Linda Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Q. Raja fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité hovedgrepene i en ny, stor reform av den norske jernbanen mandag ettermiddag.

Les også: Borgerlig enighet om jernbanereform

Nytt direktorat

Et av tiltakene samarbeidspartiene har blitt enige om, er at det opprettes et nytt jernbanedirektorat som får det overordnede ansvaret for norsk togtransport.

– Vi oppretter et jernbanedirektorat samt et infrastrukturforetak som vil stå for drift, vedlikehold og utbygging. Vi vil få klarere linjer for hvem som har ansvaret, uttalte Abid Raja (V) under pressekonferansen. Venstre-politikeren har tidligere uttalt til VG at pengene renner ut av jernbanen, uten at det får konsekvenser.

Les også: Ble slaktet i intern-rapporter: «Signaltjenester fremstår som vinglete»

Solvik-Olsen understrekte at infrastrukturen fortsatt skulle være offentlig eid. – Vi skal ikke selge jernbanen. Det er et offentlig ansvar, uttalte han. Samferdselsministeren sier at kunden vil være i fokus for reformen.

– Det er kundene dette handler om. Det skal være et godt sted å jobbe og et godt sted å være kunde, uttalte han.

– Organiseringen av jernbanen har stått stille i veldig mange år. Nå får vi en reform vi tror vil gjøre en forskjell, fortalte KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Les også: Norsk jernbane anno 2015: Her bruker de morseapparat

Mer konkurranse

Et annet forslag fra regjeringspartiene er mer konkurranse, blant annet skal for eksempel Flytoget kunne få kjøre på flere strekninger enn i dag.

Solvik-Olsen sier til VG at selskapene med de mest troverdige anbudene vil vinne kampen om å kjøre på de forskjellige togstrekningene. Han mener at kun et selskap vil kunne drifte den samme strekningen.

– Det er lite hensiktsmessig med flere selskap på samme strekning. Et selskap vil vinne retten til å ha monopol i en periode, sier han til VG.

– Konkurranse vil gi bedre tilbud, uttalte Linda Helleland (H), og viste til blant annet Gjøvik-banen som er satt ut på anbud.

Tidligere i år uttalte Helleland til VG at deler av den norske jernbanestrukturen er nær ved å kollapse.

Ifølge Abid Raja kan nye togselskaper frakte norske passasjerer fra 2016/2017.

JERNBANEKAMERATER: Abid Q. Raja (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Linda Helleland (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte forslag til ny jernbanereform. Foto:Jostein Matre,VG

Møtt med latter

Tilstede under pressebriefen var Kjell Atle Brunborg, leder for Norsk Jernbaneforbund og Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF). Uttalelsen om at mer konkurranse vil bedre tilbudet for kundene ble møtt med latter fra de to forbundene.

– Man har ikke lykkes mer med Gjøvik-banen enn andre steder. Den største suksessen har vært Jærbanen, og det er på grunn av bedre investeringer, sier Brunborg til VG.

Han får støtte av Jørgensen i NLF.

– Kongsvinger-banen er også en større suksess, her er det heller ingen konkurranse. Vi opplever ikke Gjøvik-banen som noen suksess, derfor lo vi, sier han til VG.

De mener at det i realiteten er staten, og ikke kundene, som får velge hvilket togselskap man vil reise med.

– Dette blir ikke som luftfart hvor man kan velge mellom SAS eller Norwegian. Her er det staten som tar valget for deg. Ulike selskap kan legge inn anbud, men staten bestemmer hvem som får ruta, sier Jørgensen.

Helleland mener at motstanden mot forslaget er forutinntatt.

– Det har vært mye svartmaling og skremselspropaganda fra venstresiden og fagforeningene, de har bestemt seg for hva de skal mene om oss, sier hun til VG.

KRITISKE: Leder i norsk Jernbaneforbund, Kjell Atle Brunborg og leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen tror ikke på at økt konkurranse vil gi et bedre tilbud til kundene Foto:Jostein Matre,VG

Abid Raja sier det er viktig å ha respekt for at det er ulike meninger om hvor vellykket Gjøvik-banen har vært, og erkjenner at andre strekninger har vært en suksess uten å være konkurranseutsatt. Han er uenig i at konkurransesituasjonen som skisseres i den nye jernbanereformen ikke vil komme kundene til gode.

– De som vinner anbudene, må levere det de har vunnet på. Dermed så vil konkurransen komme kundene til gode, selv om kundene kanskje ikke kan velge mellom flere selskap på en og samme strekning.

Arbeiderpartiet skeptisk

Arbeiderpartiets stortingsgruppe skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at det er behov for å gjøre norsk jernbane bedre enn den er i dag. De mener at reformen har positive innslag, men de mener at privatisering ikke er nøkkelen.

– Regjeringen vil omorganisere jernbanesektoren for å gjennomføre anbud og privatisering. Arbeiderpartiet ønsker ikke privatisering for privatiseringens skyld. Vi er først og fremst opptatt av å skape en jernbanepolitikk som sikrer de reisende et godt tilbud i framtida, sier Eirin Sund, partiets transportpolitiske talsperson.

Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsperson Sverre Myrli påpeker at mange av innstillingene i jernbanetrafikken skyldes feil på infrastruktur. De problemene løses ikke med å stykke opp og privatisere hele NSB, mener Arbeiderpartiet.

– Dersom all jernbanetrafikk blir konkurranseutsatt, kan det medføre at NSB står ribbet tilbake. Arbeiderpartiet vil ikke støtte en slik vingeklipping av NSB, sier Sverre Myrli.

Omfattende togtrøbbel

Reformforslaget ble presentert på Oslo S, bare timer etter togtrafikken i store deler av landet ble rammet av forsinkelser etter at Jernbaneverkets nye, digitale distribusjonssystem krasjet.

Togproblemene føyer seg inn en lang rekke av hendelser på norske jernbaner. VG har i en serie artikler omtalt en rekke problemer i jernbanen, som i sum fører til at 223 tog er forsinket eller innstilt hver dag.

Mer om

 1. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Tid for togreform

 2. Vil straffe Jernbaneverket når toglinjen svikter

 3. Stortingskrangel kan forsinke tog-reformen

 4. Vil ha ett togselskap – og det skal ikke hete Vy

 5. Uenighet med Jernbanetilsynet bidro  til at Cargolink avvikler

Fra andre aviser

 1. Ap vil bruke nødbremsen mot jernbaneprivatisering

  Aftenposten
 2. Forsvarer at reformen hittil har kostet 1,3 milliarder

  Aftenposten
 3. Vil legge Sørlandsbanen ut på anbud

  Fædrelandsvennen
 4. Utsetter anbud for Oslo-området. Dermed kan hele togkonkurransen bli avblåst.

  Aftenposten
 5. NSB må konkurrere om å trafikkere Sørlandsbanen

  Fædrelandsvennen
 6. Jernbanereformen er på feil spor

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder