TANKEFULL: Kvinnen (25) har ikke klart å ta høyere utdanning og har en utfordrende hverdag. Hun mener det skyldes mobbingen hun ble utsatt for på ungdomsskolen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Knusende mobbedom mot skole

Ifølge Sør-Trøndelag tingrett ble kvinnen (25) utsatt for
langvarig mobbing og et seksuelt overgrep på ungdomsskolen. Retten mener skolen og kommunen må ta ansvaret for at det fikk skje.

  • Jostein Matre

Artikkelen er over fire år gammel

25-åringen har lenge ment at skolen i Malvik kommune ikke gjorde nok for å sikre henne et trygt og godt skolemiljø, og at ungdomsskolen hun gikk på er årsaken til at hverdagen nå – flere år senere – er preget av angst og vonde, tilbakevendende minner.

Hun sliter med spiseforstyrrelser og depresjon, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Drømmen om å bli veterinær er lagt på is fordi hun ikke klarer å ta eksamen.

Sør-Trøndelag tingrett mener skolen og Malvik kommune er erstatningsrettslig ansvarlig for de skadene hun er påført. Ifølge den ferske dommen har skolen og kommunen ikke fulgt opp eleven godt nok.

Les også: Vil gi kommuner mobbebøter

Advokat: Ikke overrasket

Dommen retter sterk kritikk mot skolen og kommuen på flere steder:

• «Det er for retten uforståelig når man ser på den samlede kontakt som har vært mellom foreldene og skole, muntlig og skriftlig, at skolen kan anføre at man var ukjent med det som skjedde.»

• «Det er for retten uklart hvordan skolen mener man skal kunne ha tilbørlig omsorg med elevene om man ikke snakker med dem direkte om vanskene de har på skolen.»

• «Man har ikke iverksatt tiltak for å få avdekket omfanget, men i stedet er det fordekket ved å omtale det som «gutteproblematikk», «jenteproblematikk», «dårlig kommunikasjon» etc. Retten anser at skolen ikke hadde noen reell handlingsplan med tilstrekkelig effektive virkemidler mot mobbing.»

• «Retten viser til at det har vært vedvarende krenkende handlinger.»

Kvinnens advokat, Arnfinn Andersen, mener dommen er klar og tydelig. Han sier skolen knapt gjorde noen ting for å forhindre mobbingen. Derfor er han ikke overrasket over tingrettens dom.

– Vi hadde god dokumentasjon, blant annet gjennom skriftlig kontakt mellom foreldrene og skolen. Men for så vidt også gjennom innrømmelser fra skolen, sier Andersen.

Les også: Ni mobbeofre forteller sin historie

UTENFOR: Kvinnen (25) ønsker å jobbe med dyr, men har inntil videre lagt veterinærdrømmen på is. Foto: Helge Mikalsen, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Håper å inspirere andre

25-åringen selv mener at rettferdigheten nå har seiret. Hun er glad for at det nytter å si fra.

– Dette er en viktig sak, fordi det er så mange som blir mobbet. Jeg håper at dette er et eksempel på at flere kan nå frem. Folk bør ikke akseptere å bli utsatt for mobbing, men må kjempe for å få holdt skolen ansvarlig, sier kvinnen til VG.

Hun håper hennes kamp kan være til inspirasjon for andre som føler at de burde ha gjort noe etter å ha opplevd å ikke bli behandlet bra på skolen.

– Det er dette som har vært den store motivasjonen for meg når jeg tok denne kampen. Jeg ønsker at folk skal lese om dette i avisen, og tenke at de ikke er alene, sier hun.

25-åringen mener dommen er tydelig, men er likevel redd for at kommunen skal anke.

– Helsen min, både fysisk og psykisk er dårlig. Det har kostet ufattelig mye å gå gjennom denne rettssaken, og jeg har levd på marginer. Jeg håper ikke de drar meg gjennom en runde til, men er forberedt til å kjempe den kampen som må til.

Les også: Unge mobbes like mye som før

Millionbeløp

Saken er delt, og selve erstatningsutmålingen, vil bli behandlet på et senere tidspunkt. Den delen har ikke 25-åringen rukket å tenke på så langt. Det vil hun ta når den tid kommer.

– Dette har vært en lang prosess. Vi har tatt steg for steg. Jeg tenker mest nå på at jeg har blitt trodd. Jeg har blitt mobbet og nå står det svart på hvitt at Malvik kommune har latt mobbingen skje, og er ansvarlige. Det viktigste for meg var å få vist at dette ikke er greit.

Kvinnens advokat sier de nå vil avvente om kommunen mener det er grunnlag for anke, men gitt at resultatet står seg i en fellende dom, mener han klienten utfra skadene hennes har krav på en betydelig erstatningssum.

– Jeg har tidligere sagt at vi snakker noen millioner, uten at jeg vil konkretisere det noe nærmere. Men vi snakker om et ødelagt liv og en ødelagt yrkeskarriere her, sier Arnfinn Andersen.

VG Spesial: Les historien om Odin

Kan bli anket

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Malvik kommune, men kommunens advokat, Per Anders Engelsen, sier torsdag ettermiddag at han akkurat har fått dommen.

– Jeg har ikke rukket annet enn å lese domsslutningen. Derfor kan jeg ikke gi noen kommentar utover å si at vi kommer til å gå grundig gjennom den, og så ta stilling til ankespørsmålet etter det.

Kommunen er også dømt til å betale kvinnens saksomkostninger.

Les også: Margit (17) ble mobbet - Jeg har synlige og usynlige arr

BARNEOMBUD: Anne Lindboe- Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Barneombudet: Viktig signaleffekt

Barneombudet kan ikke uttale seg om den konkrete saken før den er rettskraftig, men på generelt grunnlag sier barneombud Anne Lindboe at saker som dette ofte er veldig alvorlige, fordi mobbing kan være svært skadelig for barn.

– Derfor har saker som dette en viktig signaleffekt, for å synliggjøre nettopp hvor skadelig mobbing er. Men de er også viktige for å få plassert ansvaret på skole og skoleeier, sier Lindboe.

Hun er opptatt av at det ikke er barna som skal bære byrden for disse tingene. Derfor er hun glad for at de kan få oppreisning, men mener likevel det kommer for sent.

– Barn må få hjelp allerede mens de er barn. Dette er et viktig plaster på såret, men man må unngå å gi dem det såret i utgangspunktet.

Lindboe etterlyser mer forebygging og et apparat hvor barna kan henvende seg for å få rask hjelp, før de blir voksne. Hun ønsker også et nytt og sterkere lovverk, som er med på å plassere ansvaret der hun mener det hører hjemme.

Selv om barneombudet ikke kan kommentere dommen spesifikt, er hun ikke overrasket over at en slik dom kommer.

– Det finnes mange slike saker der vi ser at skoler og kommuner har gjort for lite. Det samme gjelder klageinstansen, som er Fylkesmannen, sier Anne Lindboe.

Mer om

  1. Mobbing

Flere artikler

  1. Offisielt er det rekordlite mobbing i norsk skole. Nå kritiseres statistikken.

  2. Rapport: Barn som blir mobbet får ikke oppfølging

  3. Staten snur: Ny elevspørring vil gi høyere mobbetall

  4. 39.000 elever mobbes - mange opplever at voksne ikke merker det

  5. Pluss content

    Staten snur: Elevundersøkelsen blir endret etter VG-avsløring

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder