IVERKSETTER GRANSKNING: Kristin Kvigne, sjef i Politiets utlendingsenhet (PU), har hentet inn revisjonsfirmaet KPMG for å undersøke om det er kontroll på overtidsutbetalingene. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Politiledere anmeldt

Flere ledere i Politiets utlendingsenhet (PU) er anmeldt til Spesialenheten for politisaker. De beskyldes for å ha utnyttet milliardbudsjettet til å skaffe seg personlig vinning.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Politiets utlendingsenhet (PU) har som oppgave å registrere asylsøkere, avdekke identitet og uttransportere personer uten lovlig opphold. På grunn av flyktningstrømmen og Høyre/Frp-regjeringens målsetting om å tvangsreturnere flere utlendinger, har PUs budsjett passert svimlende 1,2 milliarder kroner.

Flere av de ansatte tjener opp mot 1,5 millioner kroner i året.

Nå vurderer Spesialenheten for politisaker om de skal iverksette etterforskning etter at hovedverneombud i PU, Einar Sagli, har anmeldt flere mellomledere for økonomisk utroskap.

– Betrodde ledere som tar seg til rette er dårlige forbilder for de ansatte, sier Sagli til VG.

Operative polititjenestemenn i PU arbeider normalt mye overtid. Men hvis de går over i mellomlederstillinger, vil inntekten falle betydelig, fordi fastlønnen ikke kompenserer for overtiden de tidligere jobbet.

Etter det VG får opplyst, beskyldes de anmeldte lederne for å ha ført overtid for oppdrag som ikke er utført og for å ha gjort administrativt rutinearbeid på helg- og helligdager hvor kompensasjonen er høy. En av lederne skal blant annet ha ført åtte timer overtid på 1. pinsedag med begrunnelsen «mail, adm. saksbehandling, faktura». Ofte er det jobbet overtid med administrativt arbeid på kveldstid, slik at regelen om 11 timers hvile er brutt, noe som utløser særkompensasjon.

Hjelper hverandre

Kollegaer har reagert på at det er ført overtid for dager hvor ingen har sett dem på jobb. Det påståtte overtidsjukset skal være gjennomført ved at lederne attesterer for hverandre. I løpet av en måned, førte en av lederne 103 timer overtid, noe som utgjør 81.570 kroner i ekstrakompensasjon – i tillegg til fastlønnen.

– Ettersom saken ligger hos Spesialenheten for politisaker, kan vi vanskelig kommentere den før en avklaring foreligger, svarer PU-sjef Kristin Kvigne i e-post til VG.

Les også: Kristin Kvigne trakk ledersøknad etter telefon fra politidirektøren

Etterforskningsleder Olav Kjetil Moe bekrefter at anmeldelsen ligger hos ham.

– Vi vurderer om vi skal iverksette etterforskning. Vi har allerede gjort noen undersøkelser i saken, uten at jeg kan si hva det handler om, sier Moe.

Politiets utlendingsenhet har bedt om hjelp fra revisjonsselskapet KPMG. Oppdraget deres er blant å granske om noen har oppnådd ulovlige økonomiske fordeler ved tildeling av overtidsoppdrag. De skal også vurdere om PU-ledelsen har kontroll med bruken av overtid. I tillegg skal KPMG undersøke det psykososiale arbeidsmiljøet.

PU-ledelsen ble varslet allerede i fjor sommer, men det gikk over et halvt år før KPMG ble engasjert for å granske de alvorlige påstandene.

– Jeg finner det utrolig uheldig at offentlig myndigheter ikke responderer på en slik varslersak og mistenker at hele apparatet forsøker å skyve saken under teppet, sier hovedverneombud Einar Sagli.

SLO ALARM: Hovedverneombud Einar Saglig frykter ansatte i PU har jukset til seg overtid for egen vinning og på bekostning av skattebetalerne. Foto: Jan Petter Lynau , VG

PU-sjef Kristin Kvigne skriver i e-posten til VG at de tar påstandene på alvor og viser til at de koblet inn KPMG på eget initiativ.

– PU foretok for øvrig en umiddelbar, intern gjennomgang da disse påstandene fremkom første gang og følger tett opp overtidsbruken både i ledermøter og i møter med fagforeningene og vernetjenesten, skriver Kvigne videre.

I tillegg til overtidsjukset, inneholder også anmeldelsen til Spesialenheten påstander om at en mellomleder har kjøpt verktøy som ble brukt til å pusse opp en leilighet privat.

Snekkerutstyr

Etter det VG får opplyst, skal lederen ha bedt en annen ansatt om hjelp til å hente verktøyet på en Jernia-butikk i Oslo. Det dreide seg blant annet om flere batteridriller, slagbor, sirkelsag, sverdsag, laservater, snekkerbelter, pipesett, skrutrekkere, hammere og tommestokker. Ifølge anmeldelsen fikk den ansatte beskjed om å holde kjeft om innkjøpet som skal ha kostet flere titusen.

Til tross for Politiets utlendingsenhet disponerer et stort antall sivile politibiler, skal en av lederne også ved flere anledninger har benyttet egen bil på oppdrag og fraktet pågrepne utlendinger i denne. I ettertid ble det ført kjøregodtgjørelse.

Dette er ikke første gang det slås alarm om kritikkverdige forhold i Politiets utlendingsenhet:

■ Allerede i fjor høst ble det kjent at en leder i PU skal ha brukt helgene til å montere garderobeskap og gjøre annet forefallende arbeid med en overtidsbetaling på 750 kroner per time.

■ En prosjektleder som skulle se nærmere på organisering, overtidsbruk og effektivitet på desken i PU, skal selv ha levert overtidslister som utgjorde 120.000 kroner i løpet av tre måneder.

For ett år siden gjennomførte Politidirektoratet tilsyn med særorganet. Dette var noe av det som ble påpekt i etterkant:

■ Arbeidet har stor betydning for den enkeltes privatøkonomi. Mange uttransporteringer ble lagt til helgene, hvor overtidsbetalingen er høyest.

■ Stikkprøver viste innkjøp av bukser, jaktradioer, alpinhjelmer, alpinbriller og joggesko.

■ Det ble utbetalt lån og forskudd til ansatte – uten dokumentasjon.

■ I 2013 gikk hele 30.000 kroner av skattebetalernes penger til å dekke ubetalte parkeringsbøter. Årsaken var at PU-ansatte feilparkerte eller glemte å legge frem tjenestebilbeviset.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder