Forsker om nattåpne barnehager: – Barna burde sove hjemme i egen seng

Oslo byråd ønsker kvelds- og nattåpne barnehager. Uenigheten er stor om dette er det beste for alle.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg er skeptisk til at samfunnet skal overta enda mer av omsorgsoppgavene fra foreldre. Og det at barn skal få sove hjemme i sin egen seng er noe vi bør hegne om.

Det sier forsker ved NTNU, May Britt Drugli.

I den nye erklæringen fra byrådet i Oslo gjør politikerne det klart at de vil ha forsøk med kveldsåpen barnehage, og forsøk med helg- og nattåpen barnehage for å dekke behov når foresatte jobber utenom normalarbeidsdagen.

Drugli tror det blir utfordrende å gi et godt nok tilbud gjennom nattåpne barnehager.

– Barn er veldig sårbare når de er trette og slitne, for ikke å snakke om når de våkner om natta og er redde og har mareritt. Da må de være omgitt av folk de kjenner godt og som de er knyttet til. Det holder ikke å sette inn vikar på disse vaktene, sier Drugli.

Hun har flere spørsmål knyttet til et nattåpent tilbud.

– Vil vi klare å skape et tilbud som er godt nok? Og vil dette tappe kvaliteten på dagtid? Er dette en riktig bruk av ressursene?

Les også:Slik blir de rødgrønnes Oslo

Hun mener at det allerede er knapphet med ressurser i barnehagene på dagtid.

– Det er allerede i dag en utstrakt bruk av vikarer som ikke kjenner barna på dagtid. Så strikken er allerede stram for mange barn når det gjelder kvaliteten på dagtid.

Drugli er opptatt av at kvaliteten blir alfa omega for om dette blir bra for barna.

– Det er ikke alltid at det beste for foreldrene er det beste for barna. Vi må holde barnets behov i fokus hvis dette skal bli bra, avslutter hun.

NATTÅPENT: Nicolay, Ingrid, Laheri, Nina Sofia og Isabella i Skillebekk barnehage kan få natt- og helgetilbud i barnehagen dersom Oslos nye byråd får det som de vil. Foto:Trond Solberg,

Kun omsorg og tilsyn

Eva Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet for lærere og barnehagelærere i Oslo, understreker at kvelds- og nattilbud for barn ikke er et fullverdig barnehagetilbud.

– Vi ser at det oppstår nye behov for barnetilsyn. Men jeg vil presisere at et kvelds- og nattilbud ikke kan defineres som barnehage - som er en del av det norske utdanningsløpet. Vi snakker heller om en tilsynsordning som vi har forståelse for at noen har behov for.

Les også:Her får barna luksusmat i barnehagen

Hun sier samtidig at hun kan forstå betenkeligheten til Drugli som er kritisk til at samfunnet overtar omsorgen som hittil har vært familiens ansvar.

– Hvis dette er et tilbud som foreldre ønsker, er det viktig at det er et fast sted med faste folk som barna er trygge på, sier Andersen.

– Kan gi økt jobbpress

Førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ellen Os, mener kvelds- og nattåpne barnehager kan åpne for økt press fra arbeidsgivere på at småbarnsforeldre skal arbeide utover og utenfor ordinær arbeidstid – noe som kan være uheldig i den ellers viktige og travle livsfasen som småbarnsperioden utgjør i familiers liv.

– I tillegg finnes det ingen restriksjoner på barnas oppholdstid i barnehageloven. Det er opp til kommuner å eventuelt fastsette bestemmelser om maksimal oppholdstid. Dersom tilbudet om kvelds- og nattåpne barnehager øker, kan det være uheldig at det ikke finnes reguleringer for hvor lenge barn skal være i barnehager etter min mening.

Et barnehagetilbud på nattetid (fra klokken 21-06) regnes ikke som et ordinært barnehagetilbud som er regulert av lov om barnehager, sier Os.

Hun legger imidlertid til at hun ikke tror at behovet for døgnåpne barnehager er stå stort.

– Hvis det ikke fins noen bedre alternativer for foreldrene så kan det være greit for de som trenger det, sier Os.

Likte kveldsbarnehage best

Hanne Fehn Dahle, høyskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomførte i 2008 en undersøkelse i en kveldsåpen barnehage. Hun intervjuet mødre og barn som benyttet barnehagen på både kvelds- og dagtid. Hun fant resultatet av undersøkelsen overraskende.

– Barna foretrakk å være i barnehagen på kveldstid fremfor på dagtid. En av grunnene til det, var at både foreldrene og de ansatte i barnehagen var mindre stresset. Det var også mer rolig da barna ble hentet i barnehagen, og de opplevde å få flere ja enn nei av foreldrene sine, forteller hun.

Les også:Slik får Kristina (1) en trygg start i barnehagen

Også mødrene var fornøyd med denne ordningen.

– Alternativet for disse mødrene ville jo vært å få venner og familie til å passe på barna. De er økonomisk avhengig av å ha en slik ordning, fordi de har en jobb som går utenfor normal arbeidstid. Dette åpnet for at foreldrene kunne ta vakter senere på dagen. I tillegg var de veldig fornøyd med og trygge på personalet som jobbet der.

Dahle mener at en slik ordning er positivt og vil være til stor hjelp for mange.

– Det er vanskelig å si om jeg er for eller imot, men så lenge tilbudet i en kvelds- og nattåpen barnehage er god, så mener jeg at dette er veldig positivt. Jeg tror det er tryggere for barna å ha et fast sted å sove borte enn å sove hos forskjellige personer når foreldrene jobber, avslutter Dahle.

Økning i Sverige

Sverige har hatt kommunal omsorg i ubekvemme tider siden 2004, og hatt noen virksomheter også før dette. De siste tallene forteller at 194 av 290 kommuner i Sverige tilbyr denne ordningen til over 5500 barn fra ett til tolv år.

– Vi har hatt en stor økning av bruken på denne virksomheten siden 2004, og det er jo fordi samfunnet krever at ting skal skje døgnet rundt, sier Eva-Lena Arefäll i Sveriges Kommuner og Landsting.

Hun mener at dette er en ordning som fungerer godt i Sverige.

– Jeg tror ikke at noen har et dårlig bilde av hvordan dette blir organisert. Vi må huske at det er snakk om tilsyn og omsorg, så det er ikke krav til spesiell pedagogikk eller læring der.

Arefäll kjenner ikke til forskning som er gjort på området, og kan ikke si noe om barnas trygghetsfølelse i slike ordninger.

– Det må du prate med hver enkelt kommune om. Men vi har absolutt ikke fått inntrykk av at dette er en dårlig ordning for barna, avslutter Arefäll.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder