POLITIMESTER: Kaare Songstad så ikke noe problem med å dokumentere ressursbruken i politiet da han deltok på Debatten på NRK. Nå er tonen en annen. Foto: Paul Sigve Amundsen NTB scanpix

Politiet vil ikke fortelle hvor mange som ble flyttet fra narko til «Dark Room»

På direktesendt TV sa bergenspolitiet at de ville fortelle hvordan ressurser var omprioritert fra narkotikasaker til overgrep mot barn. Nå vil de likevel ikke svare.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Politiet i Bergen har i flere år hatt en stående føring om ikke å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet. Ifølge politiledelsen i byen er årsaken blant annet sprengt kapasitet for etterforskere og jurister.

Politimester Kaare Songstad og visepolitimester OlavValland har sagt at ansatte ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet har vært brukt til andre saksområder – blant annet etterforskning av overgrep mot barn.

På direktesendt TV sa Songstad at han ville dokumentere omprioriteringene i politidistriktet. Men når VG etterspør tallene, er beskjeden at opplysningene er unntatt offentlighet.

På TV: – Ikke noe problem

Operasjon «Dark Room» ble trukket frem som en av forklaringene senest under Debatten på NRK forrige torsdag.

Under ordvekslingen mellom Songstad og BT-kommentator Eirin Eikefjord, sa sistnevnte at dersom prioriteringene faktisk var slik, måtte politiet i alle fall kunne dokumentere det. I motsatt fall ville det bare fremstå som en unnskyldning, påpekte Eikefjord.

– Jo, det er ikke noe problem for oss å forklare og vise dette etter hvert, hvordan vi har gjort disse omprioriteringene, svarte Songstad på direkten.

Politimesteren antydet også under Debatten at arbeidet med «Dark Room»-saken, som ble offentliggjort den påfølgende helgen, ville belyse hvorfor politiet i Bergen har prioritert ned grov narkotikakriminalitet..

– 2016 ble et helt unikt år for nye Vest politidistrikt gjennom de sakene vi nå håndterer på særlig områder som overgrep mot barn. Disse sakene pågår fortsatt og jeg tror alle etter hvert vil skjønne hva jeg snakker om, og forstår hvorfor vi har prioritert sånn som vi har gjort, sa Songstad.

Dokumentasjonen uteblir

VG har flere ganger spurt Kaare Songstad og Olav Valland om hvor mange tjenestemenn som ble omdisponert fra narkotikajobbing til overgrepssaker og andre prioriterte områder.

Narko-skandale ved Hordaland politidistrikt (Politidistrikt Vest). Her visepolitimester Olav Valland som svarer for politiets handlemåte Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes VG

Songstad skrev følgende i en e-post 13. november, etter at VG hadde konfrontert ham med uttalelser til Bergens Tidende om at "tjenestemenn fra org.krim. i perioden 2013 – 2015 var avgitt til etterforskning i saker som gjaldt overgrep mot barn".

– Jeg har nok ikke svart slik på dette, men henvist videre. Det er mulig det er en misforståelse her. Jeg har ikke hatt informasjon om, og i tilfelle hvem som skal være avgitt. Jeg har sagt at kapasitet ved org. krim. er benyttet til saker som gjelder barn og annet som ikke er narkotika, i denne perioden, på grunn av at metodebruk i disse sakene krever innsats derfra.

Nekter å svare

Songstad avslutter med å vise «til de som kan svare», og sender kopi av svarmailen til visepolitimesteren. Olav Valland nekter imidlertid å svare på spørsmålene:

– Det var hovedsakelig i slutten av 2015 og særlig i 2016 at vi har brukt og bruker analytikere og spanere i etterforskningen av saker om overgrep mot barn. Hvor mange og i hvilket omfang ønsker vi ikke å kommentere nå.

Da VG tok Songstad på ordet etter NRK-programmet og ba politidistriktet dokumentere prioriteringene, svarte Valland at informasjonen uansett er unntatt offentlighet.

– Detaljerte opplysninger om hvordan ressursene fordeler seg på de ulike enheter og saksfelt ønsker vi imidlertid ikke å gå ut med. Dette er for øvrig interne opplysninger som er unntatt offentlighet, skrev Valland i en e-post til VG mandag denne uken.

Får refs fra tillitsvalgt

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård har tidligere sagt til Dagbladet at store spanings- og etterretningsressurser er flyttet over til det som senere viste seg å være operasjon «Dark Room».

Nå refser tillitsvalgt Kjetil Rekdal politimesteren for å sette to saker opp mot hverandre.

– Han forklarer at narkotikasaker ikke blir etterforsket, fordi det blir brukt ressurser på å etterforske overgrep mot barn, sier Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund Vest, til samme avis.

Humlegård sier at «Dark Room» er et eksempel på en stor sak som politidistriktet har prioritert foran andre saker i 2016, men at det ikke var hans mening å sette de opp mot hverandre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder