NYTT PROSJEKT: Dette er skissen som er presentert som «Gaustad med lokk. » I stedet for tunell, foreslår prosjektgruppen til Bjørn Erikstein bygge på et lokk over Ringveien som passerer nedenfor dagens Rikshospital.
NYTT PROSJEKT: Dette er skissen som er presentert som «Gaustad med lokk. » I stedet for tunell, foreslår prosjektgruppen til Bjørn Erikstein bygge på et lokk over Ringveien som passerer nedenfor dagens Rikshospital. Foto: Skisse:Oslo Universitetssykehus,

Sykehusutbyggingen i Oslo: Krever svar på om sykehusdirektøren vil trosse helseministeren

INNENRIKS

For en uke siden parkerte helsesminister Bent
Høie prosjekt for et nytt gigantsykehus i Oslo. Nå spør stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) om sykehusdirektør Bjørn Erikstein har tenkt til å trosse Høie.

Publisert:

Årsaken til spørsmålet er at administrerende direktør Bjørn Erikstein fredag vil legge fram sine justerte byggeplaner for styret i Oslo Universitetssykehus.

- Planene er noe endret og jeg mener det går i riktig retning. Men det er fortsatt et helt urealistisk prosjekt. Her trengs det mye mer realisme, sier Jan Bøhler.

Det var etter et skriftlig spørsmål fra Bøhler at helseministeren kalte inn toppledelsen i Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus forrige tirsdag.

Møtet resulterte i at helseministeren torpederte planene om nytt gigantsykehus i Oslo. Etter møtet leverte Høie et skriftlig svar på Bøhlers spørsmål. Der slo han fast at det er «liten oppslutning om å samle store deler av Oslo universitetssykehus på Gaustad». Ministeren skrev også at «i uoverskuelig framtid vil dette handle om hvordan utnytte de lokalisasjonene som man nå har».

Nye planer

Fredag legger sykehusdirektøren byggeplanene for styret i Oslo Universitetssykehus og de er justert etter møtet med helseministeren. Det har fått Jan Bøhler til å stille et nytt skriftlig spørsmål til statsråden. Han spør nå om Høie mener det er samsvar mellom svaret han ga Stortinget og hvordan Oslo Universitetssykehus går videre med de nye planene sine.

Bakgrunnen for at Bøhler tok saken opp med helseministeren var sykehusdirektør Bjørn Eriksteins kommentar i VG om «Campus Oslo» 23.januar.

I den viser Erikstein til oppdraget helseministeren ga Helse Sør-Øst i 2008 om å slå sammen Oslo-sykehusene. Erikstein skriver at ingen helseministre hadde ønsket å stoppe arbeidet, og argumenterte sterkt for «Campus Oslo» som hadde en prislapp på minst 43 milliarder kroner.

Dette fikk Stortingsrepresentant Jan Bøhler til å spørre Høie:om "2008-oppdraget gir tilstrekkelig politisk avklaring av Norges største sykehusprosjekt."

I sitt skriftlig svar til Stortinget slo Høie fast at kjempeprosjektet ikke har den nødvendige politiske støtten. Høie gjorde det klart at dette var partenes felles oppfatning av de politiske realitetene i saken. Han skrev også at et storbygg på Gaustad vil kreve tydelig politisk støtte både i Oslo kommune og på Stortinget.

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein har i flere år jobbet med kjempeprosjektet «Campus Oslo» - som kort fortalt innebærer bygging av nytt gigantsykehus med en prislapp på minst 43 milliarder kroner. Han ønsker en samling av hele Oslo Universitetssykehus i området som grenser opp mot Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. Erikstein mener prosjektet kan realiseres ved blant annet å legge Ringveien i tunell og bygge sykehus oppå. Sykehuset ville blitt et av de største i verden med 1300 senger og 23 000 ansatte.

Tunell er nå endret til lokk over Ringveien og et sykehusbygg som er 30 prosent mindre enn det opprinnelige forslaget. Det er lokalsykehus som er tatt ut av planene. Det ender trolig utenfor storsykehuset. Man vurderer også nye løsninger for nybygg på Radiumhospitalet der det er stor motstand mot flytting til Gaustad.

Politisk motstand

De siste ukene har motstanden mot kjempeprosjektet vokst i Stortinget.

- Det finnes ikke penger til et gigantsykehus og mange oppfattet det som positivt at statsråden og sykehusdirektøren var enige om å legge bort «Campus Oslo» nå. Det samme inntrykket får man ikke når man leser oppslaget på OUS' hjemmeside om «Idèfasen fortsetter» og styrepapirene til 13/2, sier Bøhler.

Han mener alternativet som framheves, fortsatt handler om å lage et meget stort sykehus på Gaustad på samlet ca 430 000 kvadratmeter. Det er om lag to ganger så stort som St. Olavs hospital i Trondheim og byggeperioden vil gå over svært lang tid.

Jan Bøhler mener det er fire prosjekter i Oslo-området som må bygges ut raskt:

– Aker Sykehus må gjenåpnes som lokalsykehus, Storbylegevakten må bygges som planlagt ved det nye akuttmottaket på Ullevål, Radiumhospitalet må ha nytt klinikkbygg og Ullevål sykehus nytt behandlingsbygg. Dette er akutte behov som må løses raskt, sier Bøhler.

- Ikke misforhold

Helseminister Bent Høie sier til VG at han ikke ser noe misforhold i det han informerte Stortinget om i forrige uke og de nye planene Erikstein presenterer i morgen.

- Styret legger fram ulike alternativer. Ett av dem er ikke en samling, men en større utbygging på Gaustad.Samtidig er man tydelig på å utrede lokalsykehus og organiseringen av kreftbehandlingen. Radiumhospitalet er et behandlings-og forskningsmiljø innen kreftfeltet som mange er opptatt av. Jeg er opptatt av å få en videre utredning av mulighetene til å bygge rundt dette miljøet , sier Høie.

- Når kan man stikke spanne i jorda i den nye utbyggingen?

- Man spar kontinuerlig i Oslo Universitetssykehus. Utredningen styret jobber med, handler om sykehuset på lang sikt. Det er viktig å lande et mål for hvordan det skal utvikles i lengre perspektiv. Forhåpentligvis kan det i slutten av året foreligge et nytt grunnlag for hvordan dette skal skje videre, sier Høie.

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein mener det er helseministeren som må svare på om hans nye, reviderte forslag i tilstrekkelig grad forholder seg til helseministerens klare melding om at en storutbygging på Gaustad ikke er aktuell.

Her kan du lese mer om