Breivik tilbake i retten - viste nazihilsen

Advokat: – Over 800 nakenransakinger - overdreven bruk av håndjern

SKIEN (VG) Massedrapsmannen Anders Behring Breivik (37)  stilte i retten med glattbarbert hode og viste nazihilsen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Like før klokken 09.00 ble massemorderen ført inn i den provisoriske rettssalen i gymsalen i Skien fengsel hvor han de neste dagene skal kjempe for mildere soningsforhold. Det er Anders Behring Breivik som har saksøkt den norske stat.

Anders Behring Breivik kom inn i rettssalen i Skien fengsel klokken 08.50. Han er iført mørk dress og det samme lysebrune slipset som han hadde under rettssaken for fire år siden. Hodet er glattbarbert.

Like etter at han ble tatt av håndjernene gjorde Breivik nazihilsen før han satte seg ned ved siden av sine advokater. I fengslingsmøtet etter 22. juli og under straffesaken gjorde han en annen hilsen, med knyttet neve.

Under straffesaken gjorde han også et poeng av at han ikke anerkjente retten. I dag forholdt han seg taus da retten ble satt.

Han sitter uttrykksløs og følger med i saksdokumentene mens hans advokat Øystein Storrvik holder sitt innledningsforedrag.

DIREKTE: Følg rettssaken direkte på VGTV og i tekst

– Verre alternativ enn dødsstraff

Rettssaken vil handle om hvorvidt Breiviks soningsforhold er så inngripende at de strider mot menneskerettighetene. Storrvik brukte sterke ord i retten om dette.

– Det er et åpenbart krav å gi soningen et innhold, slik at man ikke får et verre alternativ enn dødsstraff ville vært. Det er et viktig bakteppe for saken, for det er et stort ansvar en stat påtar seg når man velger å ikke ha dødsstraff. Det er et helt relevant bakteppe for den hverdagen Breivik har, sier han.

INNLEDNINGSFOREDRAG: Øystein Storrvik holder sitt innledningsforedrag, mens Breivik følger med. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Advokaten understreket at man ikke har noen tanker om at Breivik noen gang vil bli prøveløslatt.

Har playstation og får besøk: Staten mener Breivik ikke utsettes for overgrep

– Norske myndigheters plan virker å være at han skal tilbringe hele sitt liv i fengsel, under lignende forhold som de han har i dag. Det betyr at denne saken vil ha stor betydning, for den kun legge føringer for hans liv i fengsel, slik det vil bli.Storrvik understreket at formålet med rettssaken ikke er at Breivik skal komme frem med sine synspunkter i offentligheten, men å belyse soningsforholdene hans, innledet Storrvik.

Hvorfor denne rettssaken? Ti spørsmål og svar om Breiviks søksmål mot staten

Storrvik understreket at formålet med rettssaken ikke er at Breivik skal komme frem med sine synspunkter i offentligheten, men å belyse soningsforholdene hans.

– Saken handler om innholdet i hans soning i resten av hans liv. Ingen kan vite hva fremtiden bringer, men dette er det realistiske utgangspunktet vi har for vår sak.

Han har også brukt mye tid på å snakke om den nærmest daglige nakenransakingen Breivik var utsatt for i Ila fengsel, og hvordan denne må vurderes opp mot menneskerettighetene hans.

– Hvordan er det å bli nakenransaket stort sett hver dag når du allerede er isolert? Hvordan er det å bli påsatt håndjern hver dag når du er isolert? Man må se på en samlet vurdering av dette.

Storrvik har lest opp flere notater, både fra fengselet og Breivik, der det går frem at han daglig måtte sette seg på huk og la også kvinnelige fengselsbetjenter inspisere alle deler av kroppen.

Fikk gi moren en klem før hun døde

Storrvik forteller videre hvordan Breivik ikke har hatt besøk av andre enn profesjonelle aktører siden moren døde i 2013. Han forteller også at alle besøk skjer med glassvegg mellom Breivik og den besøkende. Eneste unntaket var da moren var på besøk like før hun døde av kreft. Da fikk hun og sønnen fem minutter sammen på samme side av glassveggen, og muligheten til å gi hverandre en klem.

– Er man ikke sammen med andre, så er man isolert. Det brytes ikke uansett hvor mange voktere, advokater, eller helsepersoner man måtte møte hver dag, sier Storrvik.

Han trekker også frem vurderinger fra Randi Rosenqvist om at fengselet bør vurdere samvær med andre fanger.

Storrvik viser også til en rapport i 2014 fra rettspsykiater Randi Rosenqvist. Der har hun skrevet at hun mener at Breivik kan møte sin profesjonelle besøksvenn uten å ha glassvegg i mellom.

Etter en kort pause mellom 10.10 og 10.20, fortsatte Storrvik sitt innledningsforedrag med å gå gjennom tidligere saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstol, blant annet en dom som omhandler den internasjonale terroristen «Sjakalen».

– Overdreven bruk av håndjern

Storrvik kommer også inn på at man når Breivik satt på Ila brukte håndjern på han hver gang han skulle noe sted som ikke var mellom de tre cellene han disponerte i fengselet der. Advokaten mener dette burde være unødvendig ettersom Breivik allerede sitter på et svært strengt soningsregime, og man i tillegg gjennomførte daglige nakenransakinger av ham.

Både nakenransakingene og bruken av håndjern har hatt mye mindre omfang etter at Breivik ble flyttet til Skien fengsel i 2013.

– Det har blitt veldig vanskelig for ham å sende brev. Så kan man selvsagt si at det har med brevenes innhold, men jeg vil påpeke at det var en periode med fullstendig brevstans. Da fikk han ikke lov å sende brev i det hele tatt, så ble det vedtaket omgjort noen måneder etterpå. Det ble opphevet etter klagebehandling 9. februar 2015. Det er veldig knyttet til innholdet, men det er en del av problematikken. Det blir veldig vanskelig å bygge relasjoner via brev, sa Storrvik før han avsluttet sitt innledningsforedrag.

Oppsummerte saken

Dommer Ellen Andenæs Sekulic oppsummerte i starten av rettssaken hvor saken står, noe som er vanlig i sivile søksmål. Det understrekes at Breivik ikke mener seg utsatt for tortur, men at de påståtte bruddene på EMK handler om «nedverdigende og umenneskelig behandling».

Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig ogat kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik har også vært misfornøyd med at alle besøkene han har, som etter at moren døde i 2013, utelukkende har vært av såkalte profesjonelle aktører, skjer med en glassvegg mellom Breivik og den besøkende.

Sekulic var også inne på at Breivik mener han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til folk fordi brevene hans blir kontrollert og sensurert.

Dommeren gikk også gjennom statens syn på saken, som mener at de restriksjonene Breivik lever under er nødvendig. De peker også på at han har tilgang på flere celler, luftegård og at han får besøk og mulighet til å sende og motta brev.

– Klar til kamp

Da han ble dømt til 21 års forvaring under straffesaken i Oslo tingrett i 2012 var han tynn i håret.

– Han er blek, og har tydeligvis ikke fått mye sol, men han har liten mimikk og holder masken. Han sender et signal om at han ønsker å bli sett klart og tydelig ved å ha på seg mørk dress og være glattbarbert. Han har nok tenkt nøye gjennom hvordan han skulle fremså. Det er tydelig at han ikke har gitt opp sin «ideologi», men det var ikke uventet, sier rettspsykiater Henning Værøy, som følger saken i dag for VG.

Under rettssaken i Oslo tingrett, da Breivik ble dømt til 21 års forvaring, viste han flere ganger en facist-hilsen med knyttet høyre hånd.

NAZIHILSEN: Terrordømte Anders Behring Breivik viste nazihilsen da han satte seg i retten. Saken føres i fengselets gymsal som er bygget om til rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Ikke uniform

Under straffesaken for fire år siden ønsket Breivik å bruke en uniform som han hadde satt sammen i forkant av terrorangrepet. Oslo-politiet beslagla imidlertid denne da de ransaket boligene hans og retten avla senere en kjennelse hvor Breivik ble nektet å bruke den hjemmesnekrede uniformen.

I forkant av det sivile rettssaken som starter i Skien i dag foreligger det ingen rettslige kjennelser vedrørende Breiviks antrekk.

Breivik ble erklært tilregnelig: Les alle vurderingene fra psykiaterne

Særlig høyt sikkerhetsnivå

Til sommeren er det fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han vært fengslet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Rettssaken skal pågår frem til og med fredag. Dagen i dag er satt av til innledningsforedragene til Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik og Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland. Disse blir sendt direkte på VGTV. Følg sendingen her.

Onsdag skal Anders Behring Breivik etter planen forklare seg i tre timer frem til lunsj. Da har Oslo tingrett avgjort at det ikke er tillatt med kringkasting.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder