OVERPRØVDE POLITIET: Justisminister Anders Anundsen (Frp) var selv på Storskog 20.oktober i fjor. Fem uker senere beordret han direkte retur av alle asylsøkere med engangs visum, selv om de ble blant avvist av russerne. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Rapport: Anundsen styrte flytningstrømmen tilbake til Russland

Politisk ledelse overkjørte politiets faglige råd

KrF: Mennesker ble kasteballer i politisk spill

Justisminister Anders Anundsen (Frp) grep direkte inn
overfor politiet på Storskog, og ga ordre om at alle asylsøkere med engangsvisum skulle sendes tilbake til Russland.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Den foreløpige rapporten fra Politidirektoratet viser at verken politiet eller andre myndigheter reagerte raskt nok da de første meldingene om syklende asylsøkere fra Russland til Storskog kom til direktoratet i september i fjor.

Men rapporten avslører også nye detaljer om hvordan politisk ledelse i Justisdepartementet overprøvde politiet på Storskog ved minst to anledninger.

25. november i fjor, da regjeringen iverksatte den nye instruksen om at asylsøknader fra personer med opphold i Russland ikke skulle realitetsbehandles, tok politisk ledelse i Justisdepartementet styringen over grensestasjonen.

Krevde direkte utsendelse

Selv om alle de utsendte ble returnert av de russiske grensevaktene etter få minutter, krevde Anundsen og hans statssekretær Jøran Kallmyr (Frp), som var til stede på Storskog, at politiet skulle fortsette å sende ut personer med engangsvisum.

Politidirektoratet skriver i sin foreløpige rapport at denne praksisen fortsatte i flere dager, selv om man visste at det ikke ville føre fram:

«Politiet ba da om å kunne la være ytterligere forsøk på retur av personer i denne gruppen, for å unngå økt arbeidspress og irritasjon på russisk side. Tilbakemeldingen fra departementet var imidlertid at det fortsatt skulle sendes ut personer med engangsvisum», skriver Politidirektoratet i rapportutkastet.

Få uker tidligere hadde både Anundsen og statsminister Erna Solberg sagt at dialogen med Russland var konstruktiv, og at retur til Russland var «uproblematisk» for asylsøkerne.

Les mer her: Russland sender asylsøker i retur til Norge

Sendte statssekretæren

Kallmyr reiste selv opp til Finnmark og var til stede på Storskog på morgenen 25. november i fjor, da regjeringens nye instruks skulle settes i kraft.

«I denne forbindelsen presiserte departementet at det var viktig at all behandling av asylsøkerne skjedde på Storskog. For å unngå at asylsøkere skulle oppleve å komme inn i landet, skulle alle snus på grensepasseringsstedet», skriver Politidirektoratet.

Politiets protester mot dette var nytteløse:

«Arealet på Storskog grensepasseringssted er ikke tilpasset opphold av så mange mennesker. Dette ble påpekt flere ganger overfor departementet, med forslag om at man kunne prosessere en liten gruppe asylsøkere på Storskog for å synliggjøre instruksens intensjon.»

Husker du denne: Mor og døtre satte seg mellom grensebommene - får saken behandlet i Norge

Politiets forslag avvist

Politiet ville heller frakte flertallet av asylsøkere til det nye ankomstsenteret i Vestleiren i Kirkenes for å registrere dem der, men det forslaget avviste Anundsen og politisk ledelse:

«Dette forslaget ble tilbakevist og politiet og UDI fikk pålegg om å foreta all saksbehandling allerede på grensepasseringsstedet, dette fordi man mente at signaleffekten var viktig», skriver direktoratet.

Politiledelsen skriver rett ut at de ikke klarte å etablere et saksløp som kunne ivareta den nye instruksen slik de faktiske forholdene var på grensestasjonen dagene etter 25.november:

«Resultatene hadde vært bedre om politiet hadde fått lov å følge de faglige anbefalingene.»

Les også: Asylinstruks skaper uro i UDI

Kasteballer

– Jeg reagerer sterkt på at mennesker ble brukt som kasteballer i et politisk spill, ved at de ble forsøkt returnert mot politiets klare råd, sier Geir S. Toskedal, KrFs innvandringspolitiske talsmann, til VG.

Les også: 40 asylsøkere returnert til Russland - med sykkel

Han mener at politisk ledelse tok flere ukloke avgjørelser i de kritiske dagene på Storskog.

– Selv om alle åpenbart ikke hadde krav på opphold i Norge og ville bli sendt tilbake, skal alle mennesker behandles med respekt og verdighet. Her har det vært et råkjør og noe av det politisk ledelse foretok seg, fremstår som panikkdrevet i Politidirektoratets rapport, legger Toskedal til.

Avventer endelig rapport

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er på reise på Svalbard og har ikke blitt forelagt kritikken. I hans sted svarer statssekretær Marit Berger Røsland (H) i en e-post til VG:

«Vi avventer den endelige rapporten fra Politidirektoratet før vi gir kommentarer til de funn som fremkommer. På generelt grunnlag vil jeg minne om at Norge i løpet av få uker høsten 2015 sto i en helt ekstraordinær situasjon med høye ankomsttall over grensen fra Russland. Saken hadde høy prioritet både i regjeringen og i Justis- og beredskapsdepartementet. Det var et bredt politisk ønske om å iverksette tiltak som raskt og effektivt ville få effekt på tilstrømningen. Etter 30. november har også tilstrømningen stanset».

VG har også vært i kontakt med Jøran Kallmyr, som gikk av som statssekretær i februar, og som nå har seks måneders karantene før han starter i ny jobb i et advokatfirma.

Kallmyr vil heller ikke kommentere saken, men henviser til politisk ledelse i Justisdepartementet.

Kunne være 25 000

Ifølge VGs opplysninger satt politikerne på toppen av Justisdepartementet med ubekreftede opplysninger om at det befant seg så mange som 25.000 mennesker i Murmansk-området som ønsket å ta seg over til Norge via Storskog.

For å unngå en fullstendig ukontrollert strøm av mennesker fra Russland til Norge, mente Anundsen og hans medarbeidere at det var tvingende nødvendig å vise fasthet mot russerne og demonstrere at man ikke aksepterte at russiske myndigheter ikke tok grep på sin side av grensen for å stoppe flyktningstrømmen.

Unngå folkevandring

De mente at politiet ble hengende i instrukser og prosedyrer som måtte legges til side for å hindre en folkevandring mot den norske grensen, og at det var nødvendig med tydelige grep for å vise Russland at Norge mente alvor. Denne dimensjonen, får VG opplyst, mener politisk ledelse at politiet ikke har tatt hensyn til i sin foreløpige rapport.

Les også: 800 Storskog-asylsøkere har forsvunnet. Ahmed er en av dem.

Sto skulder ved skulder

Søndag 29. november ble russiske myndigheter varslet om at norsk politi fra klokken 07.00 dagen etter ville stå ved grenselinjen, utføre fremskutt passkontroll og oppfordre alle personer uten innreisetillatelse å snu før de kom fram til grenselinjen.

Morgenen etter sto politifolk skulder ved skulder langs grenselinjen, klar til å fysisk hindre folk adgang til Norge:

«De første tre overleverte passene ble kontrollert og sendt tilbake med beskjed om at disse personene ikke var ønsket i Norge og ikke skulle sendes frem til grenselinjen. Ingen av disse personene ble sendt frem. De neste to passene ble også sendt tilbake, men de to innehaverne kom likevel syklende mot grenselinjen. På oppfordring om å snu stoppet de og snudde», skriver Politidirektoratet.

Deretter var det stopp. Trafikken over Storskog stoppet opp. I desember gikk også asyltilstrømningen ned også i Sør-Norge, etter at Norge innførte grensekontroll.

«Etter denne hendelsen har ingen tredjelandsborgere blitt sendt frem til riksgrensen», heter det i den foreløpige rapporten.

PRESISERING: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev VG: «Justisminister Anders Anundsen (Frp) har ikke villet kommentere Politidirektoratets utkast til rapport.» Dette er ikke riktig, ettersom Anundsen ikke har blitt forelagt kritikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder