VIL SE MER: Stortingets kontrollutvalg med de hemmelige tjenestene bør få styrket innsynsretten, mener Bjørn Solbakken som har ledet utvalget som har evaluert EOS-utvalget.
VIL SE MER: Stortingets kontrollutvalg med de hemmelige tjenestene bør få styrket innsynsretten, mener Bjørn Solbakken som har ledet utvalget som har evaluert EOS-utvalget. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Løwer misliker begrenset innsyn i E-tjenesten

INNENRIKS

E-tjenesten må vise alt til EOS-utvalgets leder og nestleder, foreslår evalueringsutvalget. – Ikke godt nok, mener EOS-utvalgets leder, Eldbjørg Løwer.

  • NTB
Publisert:

Løwer håper Stortinget vil gå lenger enn det som foreslås fra utvalget som har evaluert Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).

– Det høres vanskelig ut å lede et utvalg der en selv og nestlederen vet mer enn de fire andre, sier Løwer til NTB.

Les også: Nektet EOS-utvalget tilgang til kildens navn

Et prinsipp

Evalueringsutvalget som har vurdert EOS-utvalget leverte mandag sin rapport til stortingspresident Olemic Thommessen (H).

I tillegg til utvidet – men begrenset – innsynsrett overfor Etterretningstjenesten, går evalueringsutvalget også inn for å gi EOS-utvalget rett til å se kildematerialet til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – noe PST så langt har motsatt seg.

– Skal det være kontroll, skal det være uten begrensninger. Det må være et prinsipp, og det legger vi til grunn, sier evalueringsutvalgets leder Bjørn Solbakken til NTB.

Les også: Utvalg: Stort behov for å kontrollere hysj-tjenestene i Norge

Samme klarering

Løwer sier at EOS-utvalget i hver eneste årsrapport har bedt om en klargjøring av innsynsretten i de hemmelige tjenestenes materiale. Hun liker ikke at evalueringsutvalget nå slår denne retten fast, men likevel velger å begrense den.

– Hele EOS-komiteen har den samme klareringsstatus. Vi er like tette og troverdige alle sammen. Så nå håper jeg at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i sin behandling går lenger enn evalueringsutvalget, sier hun.

Ryddejobb

Innsynsrett i PSTs kildemateriale, som utvalget også foreslår, handler kun om praktisk tilrettelegging, mener Løwer.

– Vi har ikke behov for kildens navn. Etter EOS-utvalgets uanmeldte inspeksjon i Havnelageret, har E-tjenesten innført et skille mellom kilden og det som er kildematerialet. Der står det nå kun et nummer. Nå må PST gjøre den samme ryddejobben, sier Løwer.

Les også: EOS-utvalget vil granske PSTs terroralarm

Legitimitet

Stortingspresidenten stiller seg bak evalueringsutvalgets ros av EOS-utvalget. I rapporten heter det blant annet at EOS-utvalget fører til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, og at deres anseelse i samfunnet styrkes.

– Det er gledelig å se at også tjenestene gir uttrykk for at EOS-utvalget styrker deres legitimitet. Det er kanskje det aller viktigste, og en nøkkelfaktor til hvorfor vi har et samfunn som er preget av høy tillit, sier Thommessen til NTB.

Heltidsleder

Flere av tiltakene som foreslås i den 261 sider lange rapporten peker i retning en styrking av EOS-utvalget. Blant annet drøftes behovet for å styrke hysj-granskernes teknologiske kompetanse.

Blant forslagene som trekkes fram er å gi EOS-utvalget bør få en leder på heltid.

I tillegg heter det at antall medlemmer fortsatt bør være sju, men at medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres til fire og erstattes av medlemmer som har juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse.

Her kan du lese mer om