STASELIG SKYSS: Stein Harald Schie hentes her på Gardermoen i sin egen Rolls Royce. Bildet er tatt i september 2010 og det er ikke kjent hvem de andre personene på bildet er. Foto: Tore Kristiansen , VG

Økokrim undersøker flere betalingskort og flere brukere

Politiet mener Stein Harald Schie (63) har skjult 485
millioner kroner fra beskatning. Bruk av utenlandske bankkort og antall dager han har oppholdt seg i Norge er sentralt i bevisførselen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Økokrim og skattemyndighetene mener Schie, som har vært en velkjent megler for blant annet John Fredriksen, skulle ha skattet for 135 millioner i inntekt og 350 millioner i formue over en niårsperiode etter at han utvandret til Kypros.

De mener 63-åringen har tilbrakt for mye tid i Norge til at han kan hevde å bo i utlandet.

Schies advokat, Nicolai V. Skjerdal, ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan han ser på Økokrims bevismateriale ettersom tiltalen er helt fersk.

– Men når det gjelder spørsmålet om antall oppholdsdager så ser jeg at Økokrim har forsøkt å kartlegge reisebevegelser i en periode ti år tilbake i tid, og de konklusjonene som trekkes fremstår for meg som usikre når det er snakk om reiseaktivitet av et slikt omfang i hele verden som vi står overfor, sier Skjerdal.

2003-2005

Schie, som meldte flytting ut av Norge allerede i 1998, står oppført som eier av en rekke eiendommer i Lier i Buskerud. Hans nærmeste nabo, Johnny Tsolis, fortalte VG i går at han sjeldent ser Schie i området.

– Jeg ser han tre ganger i året, til jul, påske og sommeren. Alt jeg vet om han, er at han ikke bor her.

Les også: Tidligere Fredriksen-megler tiltalt for skatteunndragelse

Skjerdal forteller at han ikke er kjent med den uttalelsen, og fremholder det samme han har sagt tidligere om at hans klient er bosatt i utlandet og driver sin virksomhet i utlandet.

– Og der har vi den grunnleggende uenigheten med Økokrim, sier forsvareren.

Ifølge Dagens Næringsliv er det årene i fra 2003 til 2005 Schie skal ha vært for mye i Norge, og som utløser full skatteplikt for inntekt og formue fra 2005. Dermed betyr det kanskje ikke så mye at naboen sjelden ser ham, nå ti år senere.

Ikke bare Schie

Skjerdal bekrefter at Økokrim bygger saken på et sammensatt bevisbilde. Bruk av utenlandske bankkort er et av disse momentene.

– Når det gjelder bankkortbruk så konstaterer jeg at det er tale om mer enn ett kort og mer enn én bruker.

– Altså at det ikke bare er Schie selv som er bruker?

– Korrekt, men jeg ønsker ikke nå å gå inn i enkelheter omkring bankkortbruken, sier Skjerdal.

Les også: Riggmillionær dømt for grovt skattesvik

IDYLL: Denne eiendommen i Lier står Schie oppført som eier av. Foto: Helge Mikalsen , VG

Heller ikke Økokrim ønsker å gå i detaljer, men bekrefter at utenlandske betalingskort er en del av bevismaterialet.

– Det var Skatt sør som anmeldte tiltalte. De har gjort undersøkelser om bruk av utenlandske betalingskort, men vi vil ikke si noe mer konkret om det er snakk om ett, eller flere kort, eller andre ting rundt det, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng til VG.

Han ønsker heller ikke å komme inn på andre deler av bevismaterialet før saken kommer opp for domstolen, men bekrefter at det er snakk flere ting.

Bruker utenlandske kort

TILTALT: Stein Harald Schie (63). Foto: Tore Kristiansen ,

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere den konkrete tiltalen mot Stein Harald Schie, men sier på generelt grunnlag at de gjennomfører kontroller der de mener det er risiko for unndragelser og baserer denne vurderingen på mange kilder.

– Disse inkluderer analyse av Skatteetatens registre og opplysninger i innleverte oppgaver, tredjemannsopplysninger fra blant annet banker, arbeidsgivere, kunder og leverandører, tips fra publikum, presseoppslag, opplysninger fra politi og andre offentlige etater, skriver Lene R. Solberg, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten i en e-post til VG.

Så du denne? Statoil har avdekket korrupsjon

De siste årene har man også hatt et økt fokus på internasjonal utveksling av informasjon. Blant annet har man et eget betalingskortprosjekt som har som mål å identifisere eierne av utenlandske betalingskort som blir brukt i Norge.

På sine egne hjemmesider skriver etaten at «Erfaringer har vist at noen anvender utenlandske betalingskort for enkelt å få tilgang til unndratte midler.»

Etter at tiltalen mot Stein Harald Schie ble offentlig kjent mandag har Nicolai V. Skjerdal hatt kontakt med sin klient. Schie er kjent med at saken omtales i media.

– Han tar tiltalen på alvor, og er beredt til å imøtegå den. For øvrig håper jeg nå at det er mulig for ham å få julefred som for alle andre, sier Skjerdal.

LUKSUSBIL: Schies Rolls Royce er en 2004-modell som han ifølge motorvognregisteret kjøpte i 2006. Foto: Tore Kristiansen , VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder