BUDSJETT NÅ: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Robert Steen (Ap) legger fram Oslo-budsjettet for 2016 onsdag. Bildet er fra budsjettfremleggelsen i fjor. Foto: Ole Gunnar Onsøien NTB scanpix

Irritert på eiendomsskatten i Oslo? Neste år øker den med 50 prosent

Oslo-borgerne betaler mer skatt enn politikerne hadde ventet

Satser milliarder på nye idrettsanlegg

Lei av «stoppeklokkeomsorg» - satser på demente

Det rødgrønne byrådet i Oslo gjør som de varslet i fjor høst: Øker eiendomsskatten fra to til tre promille i kommunebudsjettet for 2017.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det er en økning i satsen på 50 prosent for de 55 000 boligeierne som er i skatteposisjon.

Byrådet skal innkreve tilsammen 450 millioner kroner i eiendomsskatt i 2017, fremgår det av byrådets budsjettforslag som ble lagt fram tidlig onsdag ettermiddag.

Er et middel

– Eiendomsskatten er et middel for å få fart på barnehageutbyggingen, og for å styrke hjemmetjenestene slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) da han la fram Oslo-budsjettet for 2017 i bystyret onsdag.

Inntektene fra eiendomsskatten er noe høyere enn politikerne beregnet da de overtok byrådsmakten etter kommunevalget i fjor. Grunnen er at boligverdiene øker sammen med boligprisene, og at skattegrunnlaget dermed blir høyere.

Byrådet har begrunnet innføringen av eiendomsskatt fra 2016 med behov for økte satsinger på barnehage, skoler, og til eldreboliger slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.


Bakgrunn: Skatte-Raymond slaktes av eksperter

Må vente med næringseiendom

Men eiere av næringsbygg i Oslo vil trolig slippe å betale eiendomsskatt også neste år, rett og slett fordi takseringen av eiendomsmassen ikke er ferdig. Men i 2020 vil inntektene fra eiendomsskatten nærme seg en milliard kroner årlig, ifølge byrådets langtidsbudsjett.

Byrådet viser til at de allerede i fjor varslet at skattesatsen ville bli økt fra 2 til 3 promille i 2017, men skal heretter stå uendret ut bystyreperioden, fram til 2019.

Les også: Derfor øker kollektivtakstene i Oslo

Dramatisk

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg i Oslo bystyre, mener likevel det er oppsiktsvekkende at byrådet skrur opp eiendomsskatten med 50 prosent neste år.

– Dette er en dramatisk økning av eiendomsskatten. I tillegg ønsker byrådet å innføre skatt på næringseiendom neste år. Det er en elendig timing, fordi det skjer i en tid som er vanskelig for mye av næringslivet i Oslo. For næringslivet vil dette oppleves som en av tidenes største skatteøkninger i Oslo, sier Solberg til VG.

Oslo beregner nå at den totale skatteinngangen på formue og inntekt i 2016 vil være 600 millioner kroner høyere enn det politikerne i rådhuset budsjetterte med i fjor høst. skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Robert Steen (Ap) i budsjettforslaget.

Pengene vil blant annet bli brukt til redusert låneopptak på investeringer.
Sjekk selv: Så mye tar din kommune i avgifter

Saken fortsetter under bildet.

NEI TIL «STOPPEKLOKKEOMSORG»: Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil sørge for 500 nye årsverk i tjenestene som er viktigst for hjemmeboende eldre. Foto: Frode Hansen VG

Storstilt demenssatsing

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) trekker frem satsingen rundt mennesker med demens, som årets viktigste på hennes område.

Etter at Bydel Frogner har prøvd ut en ordning der hjemmeboende demente fikk en fast daglig hjemmehjelp, vil byrådet nå sørge at alle bydeler skal etablere tilsvarende arbeidslag i 2017.

– At de som jobber i hjemmetjenesten inngår i et team og blir godt kjent med den de skal hjelpe, gir forutsigbarhet og stabilitet, og øker sannsynligheten for at endringer blir fanget opp. Det blir mindre kaos og mer ro, sier Thorkildsen til VG onsdag, og legger til at ordningen også vil virke avlastende for pårørende.

I budsjettet går det fram at det skal etableres «500 nye årsverk i de tjenestene som er viktigst for å kunne bo trygt hjemme».

– Det er nesten rart at ikke Oslo har satsa mer på dette før, men her har flertallet hatt stor tro på stoppeklokkeomsorg. Det har ikke vi!

Sint på Thorkildsen: Fabian Stang varsler oppfølging etter sykehjemsbråk

100 millioner ekstra til kommunale boliger

Geir Lippestad (Ap), Oslo-byråd for næring og eierskap, trekker frem to områder det satses spesielt på hos dem: Kommunale boliger og arbeidsløshet i bydelene.

I årets budsjett hever byrådet summen som går til vedlikehold av byens kommunale boliger, fra 110 til 210 millioner, noe Lippestad mener vil tas godt imot av de 25.000 Oslo-borgerne som bor i kommunale boliger.

– Nå får vi rehabilitert de boligene som er dårligst og som det i mange år har blitt skrevet om i pressen, sier Lippestad til VG.

Han trekker også frem satsingen på sysselsetting i bydelene, der det i visse tilfeller finnes en arbeidsledighet på 5 prosent. Nå settes det av 10 millioner kroner til spesifikke tiltak for å få ned ledigheten, noe som også vil bidra til bedre integrering, ifølge Lippestad.

Mer til idrettsanlegg

Av de store investeringene som byrådet nå varsler, ligger det inne over fire milliarder kroner på nye idrettsanlegg fram til 2020.

Dette gjelder prosjektene Nye Jordal Amfi og Lambertseter flerbrukshall, som står øverst på listen.

Lengre fram varsler byrådet penger til blant annet Frogner ishall, Tøyenbadet, Stovnerbadet, Lillomarka Arena, midlertidig bad Holmlia, samt
flerbrukshaller på Grorud, Mortensrud, Korsvoll og
Ullern.

Oslo har landets laveste dekning av idrettsanlegg, og mange er i dårlig forfatning, ifølge byrådet.

Utvider utelivsprosjekt

I budsjettet går det også frem at utelivsprosjektet Salutt skal omfatte hele sentrum ved utgangen av 2017. Nå deltar foreløpig kun 63 skjenkesteder i Oslo sentrum i prosjektet.

Salutts formål er er å forebygge overskjenking, vold og ordensforstyrrelser, samt skjenking til mindreårige.

2 600 nye boliger i året

Byrådet må også holde tritt med befolkningsøkningen og varsler fortsatt utbygging av nye barnehager og skoler.

For å skaffe nye boliger og klargjøre tomter. setter byrådet av penger til raskere saksbehandling i kommunens plan og bygg-etat.

I gjennomsnitt reguleres det 2600 nye boliger årlig, men dette tallet må betydelig opp i årene som kommer:

– Vi skal legge til rette for at flere boliger bygges høyere og tettere, og en økt takt for regulering av boliger, sa Robert Steen i byrådets finanstale onsdag ettermiddag.

600 millioner kroner skal brukes til strategiske tomtekjøp i Oslo de nærmeste fire årene. Det kan være tomter til nye skolebygg og barnehager, men også for å sikre sammenhengende tomtearealer til større boligutbygginger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder