FORBEREDT: Analysene gir et godt grunnlag, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Anundsen vil ha beredskapsplaner mot skoleskyting

– Vi må kjenne risikobildet for å kunne sørge for god beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Nå er skoleskyting og matbåren smitte kommet inn som to nye scenarioer i nasjonalt risikobilde.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I rapporten Nasjonalt Risikobilde 2015 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) analysert blant annet risikoen for skoleskyting.

– Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i Norge, men vi har hatt utbrudd av matbåren og vannbåren smitte. Vi må være forberedt, og analysene gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsministeren i en kommentar.

Les også: «Skyting pågår»: Slik skal politiet handle

Tiltak mot skoleskyting

Skoler, helsevesen og politi har iverksatt tiltak mot skoleskyting, understreker DSB.

– Analysen peker på at systematisk jobbing med et inkluderende læringsmiljø, forebygging mot mobbing, gode psykososiale tjenester og samarbeid om lokale beredskapsplaner, er med på å redusere risikoen for skoleskyting her i landet, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

– Skolene må ha en beredskapsplan mot skoleskyting, og den må øves på. Det er også viktig at lærere, skolehelsetjenesten og andre relevante aktører gis nødvendig kunnskap om skoleskyting og den typiske gjerningsmannen, fortsetter hun.

Les også: Ingen felles plan mot skoleskyting

På et mindre sted

Under scenarioet «skoleskyting» er det gjort en risikoanalyse av skyting på en videregående skole på et mindre sted i Norge. Den peker på mulige tiltak som både skoler, kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter kan iverksette for å redusere risikoen.

Også risikoen for matbåren smitte er analysert. Det omfatter et alvorlig E.coli- utbrudd der flere barnehagebarn og eldre blir syke, og nasjonale myndigheters håndtering av situasjonen.

Til sammen inngår nå 22 scenarioer i en oppdatert versjon av beskrivelsen av risikobildet. Dette er:

* Matbåren smitte

* Skoleskyting

* ​Storm i indre Oslofjord

* Langvarig strømrasjonering

* Flom på Østlandet

* Varslet fjellskred i Åkneset

* Kvikkleireskred i by

* Pandemi i Norge

* Tre samtidige skogbranner

* 100-års solstorm

* Langvarig vulkanutbrudd på Island

* Jordskjelv i by

* Gassutslipp på industrianlegg

* Brann i tanklager i by

* Atomulykke på gjenvinningsanlegg

* Olje- og gassutblåsning på borerigg

* Skipskollisjon på Vestlandskysten

* Brann i tunnel

* Terrorangrep i by

* Strategisk overfall

* Cyberangrep mot finansielle strukturer

* Cyberangrep mot ekom-infrastruktur

ØVELSE: I 2012 trente politiet sammen med nødetatene på skoleskyting på Hovin skole i Oslo. Øvelsen het «Skyting pågår». Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder