Småbarn får i seg for mye miljøgifter

Mengden miljøgift småbarn får i seg, ligger over grenseverdien, advarer professor Bjørn J. Bolann, som mener det er vanskelig å sette en sikker grense for mat.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mengden giftstoff et spedbarn kan ta opp fra morsmelk, i forhold til kroppsvekten, kan være mange ganger høyere enn hva moren får gjennom maten hun spiser. Det viser en studie som er gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter i sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos spedbarn selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalt grense, skriver Bolann, som er professor i medisinsk biokjemi.

Les også: Målte giftstoffer i ministerens kropp: – Urovekkende

Grenseverdier forteller lite

Potensialet for skade er særlig stort under svangerskap og i de første barneårene, da utviklingen og veksten er rask. Derfor kan ikke grenseverdier som er basert på eksponering gjennom et langt liv, fortelle noe om hvor mye gift småbarn tåler i de første leveårene uten å ta skade, forklarer han videre.

Les også: Sterk reduksjon i bruk av mange miljøgifter

Mange studier har vist at miljøgifter kan knyttes til akutte og vedvarende skader på lever, nyrer, hormonsystem og sentralnervesystem.

Knyttes til fisk

Bolann trekker fram miljøgifter som er såkalte hormonhermere som spesielt bekymringsfullt. Skadevirkninger kommer allerede ved svært lave doser.

En europeisk studie konkluderte med at fisk er en mulig forklaring på dette, fordi fisk er en betydelig kilde til disse miljøgiftene. Anbefalingen gikk ut på at gravide burde spise mindre fisk.

Bolann påpeker at innholdet i norsk mat generelt ligger langt under EUs grenseverdier, men at fet fisk og skalldyr inneholder forholdsvis mye mer enn andre.

– Vi har i realiteten ingen mulighet for å fastsette sikre grenseverdier for miljøgifter i mat. Vi må alle arbeide for å redusere nivået av giftene i maten, og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer, avslutter Bolann.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder