BELTESENG: Kun når det er akutt fare for liv og helse kan helsepersonell binde fast pasienter. Foto: Erlend Daae VG

Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I et brev sendt til alle landets helseforetak kommer Helsedirektoratet med tydelige presiseringer rundt bruken av inngripende tvangsmidler som belteseng og fastreiming av pasienter – og hvordan dette skal kontrolleres.

Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinnstans kraftig strammet opp:

«Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet.

Psykiatriavsløringen: Les alle sakene her

VG har det siste året avslørt massiv ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner. VG avdekket at kontrollkommisjonene knapt hadde stilt spørsmål ved sykehusenes tvangsbruk, og at de i svært varierende grad gikk inn og vurderte om sykehuset hadde lov til å bruke tvang mot pasientene.

– Feilbruk

HELSEDIREKTORATET: Seniorrådgiver Vårin Hellevik. Foto: Erlend Daae VG

– Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.

– Lovverket har ikke endret seg på dette punktet. Hvorfor ser Helsedirektoratet det som nødvendig med en innstramming av Kontrollkommisjonenes tolkning av lovverket?

– Vi ønsker lik og riktig praksis for alle kontrollkommisjoner. Regelverket gir noe begrenset veiledning på dette området, derfor så vi det nødvendig med presiseringer i saksbehandlingsrundskrivet og i brevet til helseforetak og kommisjoner, sier Hellevik.

I november uttalte Hellevik til VG at kontrollkommisjonen «først og fremst er en klageinstans». Men i brevet hun nå har vært med å sende ut, presiseres det at kontrollkommisjonene har et selvstendig ansvar for å undersøke hva som ligger bak når pasienter blir utsatt for mye tvang.

Høie: – Vi må tåle kritikken, vi har ikke noe valg

Videre presiseres det at kontrollkommisjonene aktivt må oppsøke pasientene, snakke med dem, og oppfordre dem til å klage på behandlingen de har fått.

– Dette er å anse som en tydeliggjøring og presisering av regelverket, sier Hellevik.

– Et krevende år

Etter VGs avsløringer i november 2016 mente helseminister Bent Høie at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen i psykiatrien - men at det også var nødvendig med strakstiltak.

Les også: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige

Tirsdag denne uken var saken igjen oppe til debatt i Stortinget, etter at Venstre i fjor vår tok til orde for en gransking.

HELSEMINISTER: Bent Høie har måttet svare i Stortinget en rekke ganger etter VGs psykiatriavsløringer. Foto: Erlend Daae VG

– Det har vært et krevende år for de som jobber med de mest alvorlige feltene i norsk psykiatri. Først avdekket VG manglende rapportering av tvangsvedtak - og senere en delvis ulovlig og faglig omstridt tvangsbruk som går langt utover det sykehusene selv har rapportert. Saken har vært en vekker for ledere i helseregionene og at saken blir tatt på høyeste alvor, sa Høie i Stortinget tirsdag.

Skal gjennomgås

Venstres helsepolitiske talsmann Kjetil Kjenseth tok til orde for å endre kontrollkommisjonene:

– Vi kan ikke lenger holde oss med kontrollkommisjoner som er tuftet på 1800-tallets behov. Vi må omorganisere og utvikle dem, sa Kjenseth.

Helsedepartementet har allerede varslet at kontrollkommisjonenes rolle blir en sentral del av arbeidet til Østenstad-utvalget, som skal vurdere all lovgivning rundt tvangsbruk i Norge.

– En gjennomgang av kontrollkommisjonene ligger på vårt bord. Det har vi aldri vært i tvil om, uttalte Bjørn Henning Østenstad til VG i desember.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder