E-sjefen tror det er vanskelig for Russland å påvirke nordmenn

Sjefen for E-tjenesten advarer om at Russland vil skape uro og splittelse i EU og NATO, men tror ikke nordmenn er lettpåvirkelige.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Da etterretningstjenesten la frem sin trusselvurdering i februar meldte de om mer aggressiv russisk etterretningsvirksomhet, et Russland som vil skape splid og uro i Europa, og et Russland som «over flere år har manipulert sosiale medier for å påvirke vestlig opinion».

Men sjefen for etterretningstjenesten mener at Russland ikke lykkes særlig i Norge – hverken når det kommer til å påvirke politikken eller det norske folk.

– Norge et godt utdannet folk, med god evne til å tenke selv, som klarer å skille snørr og barter på ulike utspill, sier generalløytnant Morten Haga Lunde til VG.

Den russiske ambassadens kritikkbrev

I et foredrag hos Oslo Militære Samfund sa Haga Lunde mandag kveld at de har sett et skifte hos de russiske etterretningstjenestene: Fra at de har brukt sin cyberkapasitet til etterretningsformål til at de også prøver å påvirke holdninger, prosesser og beslutninger i andre land.

Men han advarer mot å overdrive og tro at alle Russlands virkemidler er effektive.

Bakgrunn: E-sjefen: Russland vil skape indre splid og uro i Europa

– Hvis vi overvurderer Russlands evne og vilje kan vi være med på å bygge opp under et bilde av Russland som ikke er riktig, sier Haga Lunde.

– Det er ingen hurrastemning etter Russlands anneksjon av Krim, til tross for at de har kjørt kampanjer for å påvirke europeisk opinion om at dette var ønsket, påpeker han.

Som et eksempel viser han også til pressemeldingen den russiske ambassaden sendte ut i februar – hvor de kom med kraftig kritikk av norske myndigheter. Erna Solberg kalte brevet for «propaganda».

– Det kan jo tenkes at den russiske ambassaden hadde tenkt seg en annen effekt av dette enn det de fikk i den norske befolkning, sier E-sjefen.

Mener ikke Russland lykkes

– Det er vanskelig for Russland å påvirke nordmenn?

– Ja, jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger, så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han.

Les også: Frp og Høyre: E-tjenesten kan få overvåke alle data på grensen

– Synes du at Russland lykkes i sine forsøk på å påvirke norsk politikk?

– Nei, det jeg synes ikke, ikke i noe særlig grad, sier Haga Lunde.

Og han avdramatiserer ytterligere:

– Det er ingen overhengende farge for russisk krig med Norge, ei heller neppe i Europa, vil jeg tro, sier etterretningssjefen.

Bakgrunn: Slik prøver Russland å påvirke norsk politikk

Splid i NATO og EU

Da han la fram trusselvurderingen i februar, spådde Haga Lunde at et mer aggressivt og selvhevdende Russland vil utfordre og svekke vestlige samfunn i år.

– Vi har sett at Russland gjennomførte digitale operasjoner for å påvirke valgkampen i USA. Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, påpekte Lunde.

– Formålet kan være å oppnå en mer russiskvennlig politikk, og indre splid i forholdet til NATO og EU, sa han til VG.

Dette budskapet gjentok han mandag kveld, og påpekte at Norge vil bli utsatt for omfattende etterretningsaksjoner i 2017.

Samtidig påpekte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i februar at de ikke tror Russland har noe spesielt å tjene på å påvirke stortingsvalget i Norge i høst.

Les også: PST: Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder