STOR PLASTBRANN: Brannen i plasthaugen ved gjenvinningsanlegget i Re i Vestfold er blitt beskrevet som den verste miljøkatastrofen i Vestfold noensinne. Nå er selskapet Revac AS ilagt en bot på 2,8 millioner kroner. Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Gjenvinningsselskap får millionbot etter plastbrann

Gjenvinningsselskapet Revac AS er i Nordre Vestfold tingrett dømt til å betale en bot på 2,8 millioner kroner etter at en brann i en plasthaug blant annet førte til at 1.560 fisk døde i Re Vestfold i 2014.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tre ansatte i selskapet er også dømt for overtredelse av forurensningsloven. Styreleder i selskapet er dømt til 90 dagers fengsel, mens to andre er dømt til 60 dagers fengsel.

«Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet» Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig» heter det i dommen.

Selskapet Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS ilegges også en bot på 240.000 kroner for brudd på forurensningsloven, fordi selskapet skal ha medvirket lagringen av avfallet.

140 tonn brant opp

Tidlig på morgenen mandag 21. juli 2014 oppsto det en brann i en haug på om lag 1250 tonn med delvis sanert elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall.

Haugen lå ute på Linnestad i Re kommune og besto av 80–90 prosent plast, samt mindre fraksjoner av metaller, glass, tre, papir, kondensatorer, kretskort og batterier. Ca. 140 tonn av materiale i haugen brant opp før brannen ble slukket.

Omtrent 140 tonn av avfallet brant opp, noe som førte til både utslipp av en rekke stoffer til luften, samt avrenning til flere bekker og elver i området.

I dommen kommer det frem at det foreligger flere opplysninger i saken som gir klare indikasjoner på betydelige utslipp i luften av blant annet kvikksølv, bly, bromerte flammehemmere, PCB og dioksiner.

«I denne saken har de tiltalte ikke bare utsatt miljøet for stor fare; faren for miljøskader har også materialisert seg. Det er på det rene at virket 140 tonn plastmateriale, med fraksjoner av blant annet kretskort og batterier, brant opp. Ikke nedbrytbare tungmetalle og andre miljøgifter slapp med dette i stor skala ut i naturen, ved siden av store mengder slukkeskum. Man har neppe eksempler fra tidligere med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen», heter det i dommen.

Les også: «Full City»-skadene kan vare i opptil 15 år

Artikkelen fortsetter under bildet.

ALVORLIG: 1.560 kilo fisk døde som følge av de farlige stoffene fra plastbrannen. Flere lokale bønder måtte destruere avling. Foto: VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Fiskedød i nærområdet

Som følge av forurensingen ble det plukket opp 1.560 kilo død fisk, mens en ukjent mengde ble ført ut i fjorden med elven.

Økokrim har tidligere uttalt til NRK at de mente Revac lot haugen bli for stor, og at selskapet ikke fulgte utslippstillatelsene de hadde.

FØRSTESTATSADVOKAT: Hans Tore Høviskeland i Økokrim. Foto: ØKOKRIM

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier de ikke kjenner til noen andre saker med så stort utslipp av miljøgifter i naturen:

– Jeg registrerer at vi stort sett har fått medholdet i vår påstand i saken. Både når det gjelder påstand om bøter, og fengselsstraff for partene. Økokrim har også tidligere jobbet med flere forurensingssaker mot selskaper som driver med avfallshåndtering. Det er en voksende bransje med mulighet for høy fortjeneste, men også store muligheter for skade på miljøet. Det viser denne saken. Derfor er det grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier han.

I 2014 beskrev fylkesmiljøvernsjefen i Vestfold plastbrannen som en av de mest alvorlige naturkatastrofene i Vestfold noensinne, og fortalte at en rekke fisk døde som følge av forurensingen, samt at flere bønder måtte destruere avlingen sin.

– Aulivassdraget er Vestfolds beste sjøørretvassdrag, og det er totalt sett plukket opp 1400 kilo død fisk. Det er alvorlig, sa fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabet Rui til NRK i august 2014.

Les også: Miljødirektoratet refser Oslo-politiet – klager til Riksadvokaten

– Uriktig dom

Advokat Morten Hugo Berger i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange uttaler seg på vegne av Revac AS og de tre ansatte i selskapet:

– Vi har foretatt en rask gjennomlesning av dommen, og mener det er åpenbart at det er en rekke feil der som ut fra et rettslig ståsted gjør at den bør overprøves. Men de involverte skal vurdere om det er noe de skal bruke tid og ressurser på, og har derfor tatt betenkningstid. Vi mener det er en uriktig dom, men vil ta en vurdering om man skal ta den belastningen det vil være å gå gjennom en ny rettsrunde, sier Berger.

VG har vært i kontakt med advokat Tom Olav Andreassen, som representerer selskapet Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, som sier de vil kommentere dommen når de har fått lest gjennom den.

Les sak fra 2008: Brann på gjenvinningsanlegg i Mjåvann.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder