32 politistillinger og 30 millioner kroner øremerket til kontroll av utlendinger

INN FRA HØYRE: Politimester Hans Sverre Sjøvold er fornøyd med innsatsen til sine medarbeidere og mer penger fra Stortinget. Fra venstre: Politiinspektørene Audun Brekke og Egil Jørgen Brekke, visepolitimester Gro Smogli, Høyres Hårek Elvenes og stasjonssjef Kåre Stølen. Foto:Fredrik Solstad,

Nå utviser Oslo-politiet flere kriminelle enn noensinne

Aldri har så mange kriminelle utlendinger blitt kontrollert og utvist av Oslo-politiet som det siste halve året.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold er ikke i tvil om hva årsaken er: 30 millioner «ferske» kroner og 32 nye politistillinger øremerket til operativt arbeid på utlendingsfeltet.

* I de fire siste månedene i fjor opprettet Oslo politidistrikt utvisningssak mot 834 utenlandske statsborgere, enten på grunn av begått kriminalitet eller fordi de manglet arbeids- og oppholdstillatelse. Tilsvarende tall for samme periode i 2013 var 464.

– Vi har effektivisert systemet vårt og møter personene der de til enhver tid er. De ekstra pengene vi har fått bruker vi på å rigge et godt system hvor vi ser utlendingsfeltet under ett og har igangsatt flere forskjellige prosjekter. Satsingen, som startet etter sommeren, ga umiddelbart resultater.

Multikriminelle

Multikriminelle utenlandske statsborgere er en av oslopolitiets største utfordringer. Mange av disse opererer i de åpne rusmiljøene i sentrum og driver med narkotikaomsetning, eller er involvert i vinningsforbrytelser og svart arbeid.

Oslopolitiets oppskrift for å sende flere kriminelle utenlandske statsborgere tilbake til sine hjemland er blant annet økt tilstedeværelse og fokus på såkalt straks-etterforskning hvor sakene avklares så raskt som mulig etter pågripelsen, mer personspaning og etterretning og bruk av bedre teknisk utstyr som blant annet dokumentskannere, i tillegg til mer kunnskapsbasert etterforskning.

Organisert kriminalitet

Og ikke minst: Bedre kontroll på svart arbeid, hvitvasking og den organiserte kriminaliteten med deres nettverk.

Det jobbes parallelt i forvaltnings- og påtalesporet og politiet utnytter hele systemet. Påtalejuristene er til stede 24 timer i døgnet året rundt. Etterlyste kriminelle utvises umiddelbart.

– Det er de kriminelle som er her uten grunn, vi skal pågripe. Vi stigmatiserer derfor ikke noen grupper, men går på individnivå, sier stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland.

– Imponert

Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, er imponert over resultatene Oslo-politiet har oppnådd og ikke minst hvor raskt effekten har kommet etter regjeringens ekstrabevilgninger i fjor som er videreført i år.

BLIR INFORMERT: Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold forteller Høyres justispolitiker Hårek Elvenes hvordan de jobber for å kunne utvise flere som oppholder seg ulovlig i Norge. Foto:Fredrik Solstad,

– Jeg er derfor på besøk her for å se hvordan de ekstra millionene er brukt og har fått bekreftet at det virkelig gror det det er sådd, sier Elvenes etter å ha besøkt politiledelsen.

Politiinspektør Audun Kristiansen beskriver suksessen slik: Motiverte og interesserte mannskaper som er tent på oppgavene. Mange kommer rett fra studier på Politihøgskolen.

– Oslo politidistrikt har lenge hatt fokus på kriminalitet begått av utenlandske statsborgere. Når vi kontrollerer noen opp mot utlendingsloven, er vi samtidig opptatt av enkeltpersoners rettssikkerhet og at kontrollene ikke skal være vilkårlige. De utføres ofte i sammenheng med avdekking av annen kriminalitet, for eksempel ved aksjoner mot utnytting av sårbare mennesker i arbeidsmarkedet, eller i vårt arbeid mot narkotikakriminalitet, sier han.

FOKUS: Visepolitimester Gro Smogeli og politiinspektørene Egil Jørgen Brekke og Audun Kristiansen er opptatt av rettsikkerheten og at kontrollene ikke skal være vilkårlige. I bakgrunn politimester Hans Sverre Sjøvold. Foto:Fredrik Solstad,

Skal fortsette kampen

Politimesteren har planene klare for inneværende år:

– Vi skal opprettholde den høye aktiviteten. Økt satsing på utlendingsfeltet generelt og de åpne rusmiljøene har vist seg å være et supert tiltak som har truffet godt. Kontroller av byggeplasser og andre bedrifter, i tillegg til fokus på arbeidsmarkedskriminalitet generelt skal videreføres og resultatet vil slå direkte ut på bunnlinjen. Ressursene skal settes inn der det brenner, lover Sjøvold.

– Effektiv bruk av forvaltningssporet sparer oss for mange straffesaker, rettssaker og unødvendig bruk av fengselsplasser.

Det er god samfunnsøkonomi.

Justis-Anders: – Godt politiarbeid

PÅ BESØK: Anders Anundsen besøkte årsmøtet til Oslo Politiforening hvor også politimester Hans Sverre Sjøvold og PST-sjef Benedicte Bjørndal var tilstede. Foto:Fredrik Solstad,

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) synes det er «moro» å registrere Oslo-politiets gode resultater.

– Dette viser at politiske beslutninger kombinert med veldig godt politiarbeid bidrar til å gi gode resultater. Utlendingsfeltet har vært et viktig satsingsområde for regjeringen og Oslo politidistrikt gjør godt arbeid for de ekstra midlene. Det bidrar til å forebygge ny kriminalitet og gjør hovedstaden vår tryggere, sier Anundsen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder