PRIVATFLY: Om bord i et innleid privatfly snakker utenriksminister Børge Brende med avdelingsdirektør Vebjørn Dysvik i Utenriksministerens sekretariat på vei til Georgia. Foto: Harald Henden , VG

VG avslører: Utenriksminister Børge Brende får sterk kritikk i UD

Intern bekymringsmelding: • «Ukoordinerte og lite fokuserte» bestillinger •  Arbeid «forventes til alle døgnets tider» • «Normalarbeidsdag blir ikke respektert»

I en intern bekymringsmelding som både ansatte og ledere i
Utenriksdepartementet står bak rettes det sterk kritikk mot måten utenriksminister Børge Brende (49) styrer Norges største departement på.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG kan avsløre et dokument som er utformet av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), et lovpålagt og partssammensatt utvalg, og som retter seg direkte mot Børge Brende.

AMU bruker svært sterke ord i sin beskrivelse av hvordan UD fungerer, og ber i en egen tilrådning om at «det iverksettes tiltak for å ivareta et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø».

UTENRIKSRÅD: Wegger Chr. Strømmen i Utenriksdepartmentet. Foto: UD ,

Bakgrunnen for den kraftige reaksjonen er blant annet at UDs ekspedisjonssjefer ikke har opplevd at deres advarsler og varslinger er blitt tatt på alvor hverken av utenriksråd Wegger Chr. Strømmen, departementets øverste embetsmann, eller av departementets sjef, utenriksministeren.

For høyt arbeidspress

På VGs henvendelse sier hovedverneombudet i UD, Ole Anders Hauger:

– Jeg kan bekrefte at det før sommeren ble sendt en bekymringsmelding til utenriksråden. Den handlet om for høyt arbeidspress i enkelte av UDs avdelinger, bestillinger med for korte frister og svært høyt trykk på enkeltpersoner over svært lang tid, med mye overtid.

Hauger sier at han som hovedverneombud deltok i et møte som hele AMU hadde med Brende i august.

– Det er et arbeid i gang for å gjøre noe med problemet administrativt, men hva som konkret kommer ut av det er foreløpig uklart, sier Hauger.

Spionfrykt i UD: Strammer inn sikkerhetsregler

– Vi må ha en felles innsats, en slags dugnad for å få ting i orden og for å dele arbeidsbyrdene i departementet på en bedre måte, også i en tid med høyt arbeidspress i et krevende politisk verdensbilde, legger han til.

– Hvordan reagerte Børge Brende på denne kritikken?

– Jeg fikk inntrykk av at han er lydhør, sier Ole Anders Hauger.

JOBBER DØGNET RUNDT: Utenriksminister Børge Brende, her på vei ut fra sin pressekonferanse om det norske IS-gisselet torsdag denne uken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Utenriksminister Børge Brende drev fredag valgkamp i Trondheim og ville ikke stille til intervju med VG om saken.

I en epost skriver Brende isteden:

«De siste 18 månedene har vært ekstraordinære med flere store kriser samtidig blant annet Syria, ISIL, Ukraina, Gaza, ebola, Sør-Sudan og de siste åtte månedene en krevende gisselsak. Dette har stilt store krav til utenrikstjenesten og dens medarbeidere.» skriver Brende, og kommenterer kritikken slik:

«Jeg er takknemlig for den innsatsen UDs medarbeidere har lagt ned i disse vanskelige sakene, og jeg vet også at en slik innsats er belastende over tid. Jeg tar på alvor anbefalingen fra arbeidsmiljøutvalget og har møtt representanter fra utvalget og hovedverneombudet for å diskutere oppfølgingen. Både UDs administrative ledelse og jeg jobber nå i dialog med arbeidsmiljøutvalget med tiltak for å rette opp i de forhold de har pekt på.

Fra 2012: UD ga millioner til Støre-venns stiftelse

Det er ikke bare de ansattes fagforeninger som slår alarm, men også UDs ekspedisjonssjefer og andre med lederposisjoner i departementet har reagert.

I dokumentet «Bekymringsmelding til utenriksråden og politisk ledelse fra AMU», heter det:

«Flere ekspedisjonssjefer har adressert sin bekymring rundt økende press og belastning både til rådsleddet og politisk ledelse, uten at de føler at alvoret i situasjonen blir anerkjent og uten at man som en følge av dette diskuterer mulige konstruktive løsninger på situasjonen».

Den 28. mai «redegjorde ledelsen i fire av avdelingene for de fire best berørte enhetene/avdelingene hvordan de møter og håndterer utfordringer med overtidsbelastning», skriver AMU.

Les også: UD krangler med UD om navnet UD

I bekymringsmeldingen vises det også til klager fra avdelingsledere.

«Flere av avdelingslederne peker på stor belastning som skyldes bestillinger som kan synes både ukoordinerte og lite fokuserte, ofte med korte frister. I tillegg er manglende tilbakemeldinger på leveringer et tema. De tillitsvalgte rapporterer om at mange ansatte opplever frustrasjon med det ovennevnte».

I et eget strekpunkt i bekymringsmeldingen fastslås det:

«Normalarbeidsdag blir ikke respektert. Det medfører stor slitasje på medarbeiderne at bestillinger – ofte med kort frist – og oppfølging forventes til alle døgnets tider».

ERNAS MANN: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Brende på vei ut av flyet på flyplassen i Paris i januar i år. Anledningen var markeringen etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto: Krister Sørbø , VG

Bruken av overtid skal ha eksplodert i 2014. Særlig gjelder dette fire avdelinger: Utenriksministerens sekretariat, Kommunikasjonsenheten, Sikkerhetspolitisk avdeling og Økonomi- og utviklingsavdelingen.

I til sammen ni strekpunkter hamres kritikken inn.

Til slutt i bekymringsmeldingen gir AMU beskjed til utenriksråd Strømmen om å gå direkte til Børge Brende og europaminister Vidar Helgesen for å få dem til å endre atferd.

Utenriksråd Wegger Chr. Strømmen skriver dette i en epost til VG:

«Vi har en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget om utfordringene knyttet til blant annet høyt arbeidspress i UD. De bekymringsmeldingene som har kommet fra arbeidsmiljøutvalget tar UD på største alvor. Som administrativ leder følger jeg opp dette i samråd med de ansattes representanter» skriver Strømmen.

Han legger også til:

«2014 var et krevende år med mange store og vanskelige utenrikspolitiske saker. Dette ga utslag i en betydelig ekstra belastning på enkelte seksjoner og nøkkelpersonell. Vi ser dette klart på overtidstallene for første halvår 2015 som har gått tydelig ned sammenliknet med 2014. Eksempelvis har kommunikasjonsenheten og utenriksministerens sekretariat et samlet overtidssnitt på rundt 36 timer første halvår 2015, noe som er under halvparten av snittet for tilsvarende periode i 2014.»

EUROPAMINISTER: Vidar Helgesen (H). Foto: Jan Petter Lynau , VG

Europaminister Vidar Helgesen bekrefter overfor VG at han også har fått bekymringsmeldingen fra AMU. Han er konstitusjonelt ansvarlig for europapolitikken, men det administrative ansvaret for Europaavdelingen sorterer under utenriksministeren.

– Jeg tar meldingen på største alvor, og har bedt administrativ ledelse i departementet om å treffe nødvendige tiltak, sier Helgesen.

Statsminister Erna Solberg (H) er kjent med saken, men ønsket fredag kveld ikke å kommentere den.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder