DOKUMENTARSKAPER: Ulrik Imtiaz Rolfsen har siden januar i fjor filmet Ubaydullah Hussain og islamistmiljøet i Norge. Foto:Fredrik Solstad,VG

Filmskaper tapte mot PST i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett mener PST skal få se filmopptakene de beslagla hos filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i juni.

Artikkelen er over fire år gammel

Lagmannsretten opprettholder dermed avgjørelsen fra Oslo tingrett i juni.

– Denne kjennelsen gjør ting vanskelig for meg, men desto viktigere er det at det vil påvirke journalisters mulighet til å kunne tilby kildevern. Ringvirkningene vil bli enormt store, sier Rolfsen til VG.

Rolfsens advokat Kim Gerdts sier til VG at kjennelsen allerede er anket til Høyesterett.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Beslagla materiale

Det var 8. juni at PST beslagla upublisert opptaksmateriale til en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og det norske ekstremistmiljøet hjemme hos filmskaperen.

Rolfsen har også begjært oppsettende virkning, som innebærer at PST ikke vil kunne se gjennom materialet før en rettskraftig dom fra Høyesterett eller ankeutvalget foreligger.

– Vi antar at vi får svar på dette allerede i dag, og regner ikke med at PST vil motsette seg dette, da de heller ikke gjorde det i tingretten, sier hans advokat Kim Gerdts.

Knyttes til siktet 18-åring

Da dommen fra tingretten falt ble det også kjent at PST-sjef Benedicte Bjørndal ikke ble orientert da en underordnet besluttet å gå til hastebeslag hos filmskaperen.

Kommentar: PST på uttygg grunn

I materialet er det også opptak av en 18-åring som er varetektsfengslet, siktet for forsøk på å slutte seg til ekstremistgruppen IS i Syria. 18-åringen ble pågrepet samme dag som PST beslagla filmopptakene.

Opptakene skal være gjort i forbindelse med 18-åringens reise til Gøteborg, hvor han ble pågrepet.

I den ferske kjennelsen heter det at Lagmannsretten har gjenngått det meste av det beslaglagte materialet, og at mindre filmsekvenser viser et par uidentifiserte personer. Lagmannsretten ser det derfor slik at materialet vil kunne avsløre uidentifiserte kilder.

Skuffet

Politiet gjorde beslaget hos Rolfsen samme dag som de hadde pågrepet 18-åringen.

– De kom til meg noen timer etter at de hadde pågrepet han. Så man kan jo spekulere i at de ikke fikk de bevisene de trengte i avhør, og dermed kom til meg for å se om jeg hadde noe. Det vi jo i praksis si at jeg har gjort jobben til politiet, sier filmskaperen.

Han sier at han er forvirret over kjennelsen.

– Når jeg leser kjennelsen så forstår jeg det slik at retten er enig med meg på alle punkter. Derfor er det veldig overraskende å lese nederst, hvor det står at jeg taper saken. Jeg forstår det silk at «Rolfsen har rett, men terrorparagrafen trumfer alt». Hvis dette blir rettspraksis så vil det kneble viktige samfunnsdebatter, sier han.

VG mener: Beslaget er overraskende og sjokkerende

Rolfsen trekker paraleller til varslersaker, hvor journalister er avhengige av å kunne tilby kildevern.

– Hvis dette blir rettspraksis så vil alle journalister risikere at politiet kommer inn og beslaglegger hemmelig kildematerialer. Konsekvensen vil bli at ingen tør å varsle om terror eller andre kritikkverdige forhold, sier Rolfsen.

Også

Norsk Redaktørforening omtaler lagmannsrettens avgjørelse som skuffende, skriver NTB.

– Jeg stiller meg undrende til rettens konklusjon, særlig fordi jeg mener vi er innenfor en type samfunnsspørsmål hvor Høyesterett tidligere har sagt at kildevernet er «tilnærmet absolutt», sier generalsekretær Arne Jensen til nyhetsbyrået.

Samfunnsskadelig virksomhet

Lagmannsretten vektlegger deretter at PSTs formål ved å se filmene er å avdekke deltakelse i og rekruttering til en terrororganisasjon. I kjennelsen heter det at «det er meget viktig at denne typen samfunnsskadelig virksomhet avdekkes».

– Jeg mener lagmannsretten er mer opptatt av gammel Høyesterettspraksis enn nyere praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol EMD. Min klient er uenig i, og skuffet over, resultatet, sier Gerdts til VG.

Bakgrunn: Slik var 18-åringens Syria-planlegging

Lagmannsrettens kjennelse er enstemmig.

VG var i kontakt med Rolfsen like etter at kjennelsen ble kjent mandag. Da hadde han ennå ikke fått sett på kjennelsen, og ønsket ikke umiddelbart å kommentere den.

Kommentar: Journalisters fortrolige rom

Lagmannsretten uttaler i kjennelsen; « Lagmannsretten har, som det fremgår foran, gjennomgått det meste av materialet. For så vidt gjelder filmopptaket som viser bilturen fra Oslo til Gøteborg, er det etter lagmannsrettens syn usikkert hvor mye PST vil få ut av dette.»

– At lagmannsretten selv sier at de er usikre på hvor mye PST vil få ut av materialet er i seg selv ganske bemerkelsesverdig, sier advokat Gerdts til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker ikke noen kommentar til kjennelsen, opplyser rådgiver Hanne Skarnes i PST til VG.

– Vi tar lagmannsrettens avgjørelse til etteretning. Det er alt jeg kan si i saken, sier hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder