PEKER OPPOVER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at at skolen raskere finner frem til elever som sliter med matematikk, og setter inn krefter på at de skal ta igjen de andre elevene. Foto: Tegning:Roar Hagen,VG

Skolestart: Slik vil regjeringen styrke realfagene

Røe Isaksen: Tror på bedre resultater om 3-4 år

Skal peke tidligere ut de som sliter med matematikk

De mange elevene som strever i matematikk skal identifiseres og følges tidligere opp med konkrete tiltak, sier regjeringen i sin nye realfagstrategi.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Tiltakene, som legges frem av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) onsdag formiddag, kommer halvannen måned etter at VG skrev om den dårligste matematikk-eksamen i manns minne.

I 15 år har matematikkresultatene til norske elever stått på stedet hvil, ifølge strategiplanen.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at tusenvis av norske ungdommer hvert år går ut av grunnskolen uten å kunne regne. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i planens forord.

Les også:Flyktet hjem til Finland fra norsk skole

Kunnskapsdepartementet forventer at andelen elever som får karakteren 1 og 2 på eksamen i matematikk på 10. trinn og i videregående opplæring, reduseres. Andelen elever som presterer på laveste nivå i internasjonale undersøkelser,
skal også reduseres, går det frem av den nye strategiplanen.

Les også: Synes Sarromaa svartmaler norsk skole

System for å oppdage kunnskapsmangel

– Både skoleeierne og skolene må ha et system for tidlig å fange opp elever med manglende kunnskaper og ferdigheter. Det må også være gode systemer for
hvordan disse elevene skal følges opp raskt, slik at de ikke mister motivasjonen og faller fra i opplæringen. Skoleeieren skal etterspørre hvilke tiltak og hvilken
oppfølging skolen har iverksatt på bakgrunn av resultatene fra kartleggingsprøvene, heter det i strategiplanen.

I de tre andre hovedmålsettingene med strategien, heter det blant annet at realfagene matematikk og naturfag skal fornyes med nye læreplaner - og at flere elever skal prestere på et høyt og avansert nivå.

Fikk du med deg denne? Den umulige matteoppgaven

Det skal legges mer vekt på dybdelæring og fremdrift eller progresjon gjennom hele opplæringen. Omfanget i læreplanene skal vurderes på nytt, og læreplanen i matematikk skal tilrettelegge bedre for at grunnleggende forståelse av tall- og tallbehandling og algebra.

Mer relevante realfag

Realfagene skal også oppleves som relevante for de ulike yrkesfagene i videregående. Det skal også vurderes en forenklling av fagtilbudet i matte i videregående skole, slik at det skal bli lettere å se progresjonen i faget.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at det også vil bli vurdert å innføre flere naturfagtimer enn timetallet i dette faget de senere årene.

– Hvis alle er med på laget - og vi får iverksatt disse strategiene, så regner jeg med at vi kan se konkrete resultater på landsplan i løpet av tre til fire år, sier Røe Isaksen til VG.

Et årlig realfagsbarometer skal beskrive status på strategien og inneholde en egen indikatorrapport om ståa blant elevene.

I tillegg skal årlige tiltaksplaner fra Kunnskapsdepartementet vise sammenhengen mellom målsettingher, hovedgrep og tiltak i strategien. Disse skal også gi forslag til lokale tiltak i barnehager og skoler, samt oversikt over tilgjengelige verktøy og ressurser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder