KLAR TALE: Frem til sankthansaften er Reidar Hjermann fortsatt Barneombud. Som avskjedshilsen til rejgeringen gir han beskjed om offentlig systemsvikt i forhold til barn som er utsatt for mobbing. Foto: Frode Hansen, VG

Barneombudets avskjedshilsen til regjeringen: - Svikter barn som krenkes

Kun 94 av 880000 elever har klaget til fylkesmannen som følge av mobbing. Tallet viser en fullstendig systemsvikt mot krenkelser av norske barn, mener barneombudet.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Reidar Hjermann kommer med en knusende avskjedshilsen til regjeringen og skolestatsråd Kristin Halvorsen i en kronikk i VG i dag.

- Krenkelser i skolen er et av våre mest alvorlige samfunnsproblemer. Vi kan ikke leve med et system som muliggjør sammenhengende krenkelser av barn i 13 år, advarer Hjermann.

Han går av som ombud for norske barn om to uker. Men før han forlater kontoret, roper han så høyt han kan at regjeringen svikter de rundt 60000 elevene som hvert år blir mobbet i den norske skolen.

- Voksne svikter

- Det er når de voksne svikter at skolen kan ødelegge en hel barndom, skriver Hjermann.

TAR OVER: Anne Lindboe overtar snart stillingen som barneombud. Foto: Krister Sørbø, NTB Scanpix

Han sikter til at det i dag ikke finnes et system som sikrer at voksne oppfyller handlingsplikten sin når de oppdager at barn blir mobbet.

Barneombudet beskriver en virkelighet der barn ikke vet hvor de skal henvende seg, der foreldre ikke vet hvor de skal klage og der lovbrudd ikke får konsekvenser for den som bryter loven.

LES OM VGs «BRY DEG»-KAMPANJE HER

Barneombudet mener loven må endres slik at lovbrudd får konsekvenser.

- Kristin Halvorsen bør gi fylkesmennene mulighet til å reagere mot skoler som ikke retter seg etter fylkesmannens avgjørelser, for eksempel ved å ilegge tvangsmulkt, foreslår Hjermann.

- Ikke tatt alvorlig

I sitt åpne avskjedsbrev til skolestatsråden siterer Hjermann fra et brev han selv har fått fra en jente som er blitt krenket i skolehverdagen gjennom ti år.

- Det er takket være skolen og medelever jeg er redd for fremtiden. Det er en stor frustrasjon som ligger i meg, og jeg tenker på det hver dag, skriver jenta som nå er 22 år.

I brevet illustrerer hun det mange mobbeofre opplever; det hjelper ikke alltid å si ifra.

- Jeg har følt at de ikke har tatt meg på alvor, skriver jenta.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier hun er fornøyd med at Hjermann påpeker systemsvikten.

- Ja, jeg er glad for at Barneombudet etter å ha fått oppdraget med å jobbe med mobbing i skolen, så raskt er kommet på banen etter at vi bevilget 2,5 millioner kroner til dette.

Hun er enig med Hjermann i at det har vært for mange eksempler som den 22 år gamle jenta.

- 94 er for lite

- Hun har gått til ansvarlige voksenpersoner uten å bli tatt på alvor. Dette er noe av bakgrunnen for at Barneombudet er styrket med i alt tre og en halv stilling for å spille en rolle mot mobbing. Elevene må få kunnskap om klagerett og rettigheter i mobbesaker. Barneombudet kan selv spille en rolle i å gjøre dette kjent for elevene, sier Halvorsen.

Hun er enig i at 94 klager til Fylkesmannen i løpet av et år er lite i forhold til mobbingens omfang.

- Det er for få klager, og det har nok sammenheng med at både klageordningen og Fylkesmannen er lite kjent for mange. Jeg tror Barneombudet er en instans som barn og unge lettere kan henvende seg til, svarer Halvorsen.

AVLEGG VGs MOBBELØFTE HER

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder