LØFTE: Torbjørn Røe Isaksen viser til regjeringserklæringen, som lover å åpne for fritt skolevalg over fylkesgrensene. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Lover fritt skolevalg over fylkesgrensene

Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at han ser urimeligheten i at Johannes Sand (16) ikke kan gå på den nærmeste skolen, selv om den ligger i et annet fylke.

Artikkelen er over seks år gammel

16-åringen fra Lødingen må reise 43 mil for å gå på videregående (vg2) i Sandnessjøen. På samme linje i Harstad - 7 mil unna, nektes han plass. For den skolen ligger i et annet fylke.

- Jeg synes dette er helt for jæ..., sa Johannes` far, Jens Olaf Sande (46) til VG fredag.

Nå lover kunnskapsministeren å rette opp denne regelen:

- Det står i regjeringserklæringen vår at vi skal ha fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Vi er ikke der at vi kan si hvordan vi skal gjøre det, men vi skal gjennomføre det, sier Røe Isaksen til VG.

Kunnskapsministeren innrømmer at han ikke kan hjelpe Johannes med å løse skole-dilemmaet, fordi det er fylkene og ikke staten som eier de videregående skolene.

- Men hans historie er en god illustrasjon på hvorfor vi ønsker å innføre fritt skolevalg, også mellom fylkene. For denne eleven slår det ekstra uheldig ut, når han ikke får krysse fylkesgrensen fordi den linjen han så gjerne vil utdanne seg på, ligger utenfor rekkevidde i et annet fylke, sier Røe Isaksen.

Nord i Nordland

Lødingen kommune, hjemstedet til Johannes Sand, ligger lengst nord i Nordland fylke. Det er 75 kilometer strak og fergefri vei til Harstad. Som ligger i Troms. Men der tilbys utdanning i brønnteknikk på videregående nivå.

MILSLUKER: Johannes Sand tvinges til å reise med ferge, tog og buss for å gå på videregående skole. Grafikk: NICOLAI HJELLE / Foto: SVERRE BREIVIK, Saltenposten

Skoleadministrasjonen i Nordland fastholder imidlertid at Johannes må reise til Sandnessjøen lengst sør i Nordland, som har et tilsvarende utdannigstilbud.

Avstanden fra Lødingen til Sandnessjøen er 437 kilometer med båt, tog og buss.

Bostedsadressen

- Det er spesielt at det er fylkesgrensen og bostedsadressen, og ikke elevenes utdanningsvalg, som skal bestemme hvor de kan søke utdanning, sier Torbjørn Røe Isaksen.

- Det er klønete for ham, men også for fylkene som også må forholde seg til dagens nokså rigide regler, legger han til.

- Når vil regjeringen kunne ha på plass fritt utdanningsvalg over fylkesgrensene?

- Vi har fire år på oss til å innfri dette løftet. Jeg håper vi skal få det til tidligere, snarere enn senere i fireårsperioden.

- Får du mange henvendelser fra frustrerte elever og foreldre i slike saker?

- Ja, det kommer henvendelser med jevne mellomrom. Jeg fikk nylig en epost med spørsmål om eleven kunne registrere sin adresse hos bestemor for å komme inn på den skolen vedkommende ønsket seg. Så mange er kreative for å få oppfylt sine utdannings valg.

- Frykter dere at skoler blir stående tomme dersom det åpnes for friere skolevalg?

- Nei, det er det ingen grunn til å frykte. Der fritt utdanningsvalg er innført innenfor fylket, ser vi ingen tegn til at kvaliteten på skoletilbudet går ned, sier kunnskapsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder