DREPT: Drapet på Birgitte Tengs er aldri blitt oppklart. Nå kan det ikke lenger bli foreldet. Foto:PRIVAT,

32 drapsmenn går fortsatt fri: I dag opphever Stortinget foreldelsesfristen

Mandag opphever Stortinget foreldelsesfristen på 25 år for drap. Det betyr at jakten på den som drepte 17
år gamle Birgitte Tengs 6. mai 1995 kan fortsette til evig tid.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det samme er tilfelle med drapet på Trude Espås i Geiranger vel ett år senere – 8. august 1996. På Kripos’ liste er disse to av 32 drap som ikke er oppklart de siste 25 årene.

DREPT: Trude Espås ble drept i Geiranger i 1996. Foto: Scanpix Foto: ,

Blant dem som hilser den nye loven velkommen er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), en samlet justiskomité på Stortinget og advokat Arvid Sjødin som i årevis har kjempet for å få renvasket Birgitte Tengs fetter for drapsmistanken etter at han ble arrestert og tilsto drapet før deretter å bli dømt og endelig frikjent.

Også Kripos, som i sin tid arresterte fetteren, er svært positive til at foreldelsesfristen for drap og andre alvorlige seksualforbrytelser forsvinner.

– Vi kan aldri gi opp å finne en gjerningsmann, selv om det har gått lang tid. Det kan komme nye opplysninger eller nye metoder som gjør at saken kan bli oppklart, sier seksjonsleder Trygve Aandstad ved Voldsseksjonen på Kripos, og legger til:

– En drapsetterforsker gir aldri opp å finne et svar. Vi slutter aldri å tenke på en sak vi har etterforsket uten å finne gjerningsmannen.

- Aldri forstått

Advokat Arvid Sjødin sier at han aldri har forstått meningen med 25-årsgrensen for foreldelse.

ADVOKAT: Arvid Sjødin. Foto: Marit Hommedal Foto: ,

– For pårørende er det åpenbart at man aldri må gi opp jakten på å finne en gjerningsmann.

Han retter samtidig sterkt kritikk av det lokale politiet i Haugaland og Sunnhordaland.

– De ønsker ikke at drapet på Birgitte Tengs skal bli oppklart. At de så sent som i år foretar en ny etterforskning av saken kommer ikke som et ønske om å oppklare saken, men er nok et resultat av at vi har begynt å stille noen brysomme spørsmål, sier Sjødin.

Det får politiadvokat i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt og ansvarlig for Tengs-saken, politiadvokat Thor Buberg, til å replisere:

- Ønsker oppklaring

– Selvfølgelig ønsker vi, som alle andre, å oppklare denne saken. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Arvid Sjødin ser frem til at Norge skal få en ny politistruktur med færre og større distrikter.

– Det kan bety at nye ledere vil se saken med mye øyner og ikke la det gå prestisje i den.

Sjødin ønsker, på vegne av sin klient, at politiet skal gå gjennom hele sakskomplekset og ikke minst vurdere de biologiske sporene med bakgrunn i ny og mer moderne teknologi. Ifølge et norsk privat laboratorium og engelske DNA-eksperter er det med ny teknologi mulig å finne DNA-spor på materiale fra Birgitte Tengs klær.

- Må stå til ansvar

Bistandsadvokat for Birgitte Tengs foreldre, John Christian Elden, sier at det for pårørende er bra at gjerningsmannen fortsatt kan måtte stå til ansvar dersom han tilslutt erkjenner drapet eller politiet finner de manglende bevis mot han.

BISTANDSADVOKAT: John Christian Elden. Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

– Samtidig medfører det at de aldri kan legge saken bak seg til tross for at tiden går og realismen i at han dømmes blir mindre og mindre, sier Elden

Alle vil ta æren for den nye loven

Selv om det er full enighet i Stortingets justiskomité om å fjerne foreldelsesfristen for drap og alvorlige seksualforbrytelser, «slåss» likevel politikerne om å være best i klassen.

– Dette er en sak som har vært viktig for regjeringen, men også en svært viktig sak for Fremskrittspartiet. For temmelig nøyaktig ett år siden fremmet vi forslag i tråd med det Stortinget nå vedtar, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp). Foto: NTB SCANPIX Foto: ,

Leder av justiskomiteen, Aps Hadia Tajik, har en noe annen oppfatning av sakens utvikling:

LEDER JUSTISKOMITEEN: Hadia Tajik. Foto: FREDRIK SOLSTAD Foto: ,

– Jeg er glad for at den forrige regjeringens arbeid med å fjerne foreldelsesfristen gir resultater. For de aller groveste forbrytelsene kan ikke punktum settes før lovbryteren er straffet.

Saksordfører for behandlingen i justiskomiteen, Frps Jan A. Ellingsen, sier det slik:

– Frem til nå har samtlige tidligere regjeringer sviktet ofrene for den aller groveste kriminaliteten, men det gjør nå Frp og de andre partiene noe med, slik at rettferdigheten kan seire og de kriminelle tvinges til å ta ansvar uavhengig av hvor lang tid det tar.

Høyres komitémedlem Hårek Elvenes sier at etterlattes behov for oppklaring i drapssaker må veie tungt, og opphevelse av foreldelsesfristen vil styrke ofrenes og de pårørerens stilling.

- Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn er så alvorlig at sakene bør unntas foreldelse, sier Elvenes.

Jenny Klinge, som sitter i justiskomiteen for Senterpartiet, legger til:

– Dette er veldig gledelig og et viktig vedtak, fordi ofre og etterlatte etter alvorlig kriminalitet blir tatt på alvor.

32 drapsmenn på frifot

Siden den 94 år gamle Laura Birkeland ble funnet kvalt i sin bolig i Molde 27. desember 1991, har Kripos registrert 32 uoppklarte drap de siste 25 årene.

Det innebærer at gjerningsmannen- eller kvinnen med opphevelsens av foreldelsfristen på 25 år aldri vil få fred for lovens lange arm.

Av ofrene er 19 menn og 13 kvinner. 12 av drapene er begått i Oslo, tre i Hordaland og to i Rogaland. det siste uoppklarte drapet skjedde i Oslo 13. august 2012 da en 31 år gammel mann ble funnet drept.

Det mest omtalte drapet av de 32 uoppklarte er drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs som ble voldtatt og drept nær hjemmet i Kopervik på Karmøy 6. mai 1995.

Den to år eldre fetteren ble 8. februar 1997 siktet for drapet. Han tilsto, men senere kom det frem at politiet hadde brukt tvilsomme avhørsmetoder. 19-åringen trakk tilståelsen, men ble dømt til 14 års fengsel. I lagmannsretten ble han frikjent, men likevel dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs familie.

Saken ble henlagt i 2004 og så sent som i år har det vært en såkalt begrenset gjennomgang av saken – uten resultat. Uten den nye lovendringen ville drapet vært foreldet i 2020.

PS! Det er bare en proformasak når Stortinget i dag skal vedta den nye loven som ikke setter noen grensen for når en drapssak, alvorlig seksualforbrytelse og kjønnslemlestelser skal «lukkes» av politiet.

Loven trer i kraft fra 1. juli i år og innebærer at ingen drapssak som er eldre enn 25 år er foreldet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder