IKKE BEROLIGET: Målfrid Frahm Jensen, som er engasjert i Mental Helse, er ikke beroliget av Helse- og omsorgsdepartementets forsikringer om at personvernet blir godt nok ivaretatt med ny lov. Foto: Foto:Birgitte Finne Høifødt, Erfaringskompetanse.no

Reagerer kraftig på den nye pasientjournalloven: - Denne loven vil få svært farlige konsekvenser

Målfrid Frahm Jensen i Mental Helse er bekymret for hvordan den nye pasientjournalloven vil slå ut for folk flest.

Artikkelen er over fem år gammel

Frahm Jensen var saksbehandler foren kritisk høringsuttalelse fra organisasjonen, da den nye pasientjournalloven var ute på høring. Hun reagerer sterkt på at retten til «uttrykkelig samtykke», altså at pasienten skal bli spurt før man utleverer opplysninger om dem til andre, fjernes - og på påstanden om at kritikerne av den nye loven har misforstått.

- Jeg vil ha meg frabedt at statssekretæren sier vi har misforstått hvordan dette vil slå ut for pasientene. Det er nedlatende mot oss som har jobbet med personvern i årevis, sier Frahm Jensen, som selv har en psykisk lidelse som hun får behandling for.

Det var i en sak publisert av VG onsdag at statssekretæren uttalte at det skal være enkelt å hindre at andre leser journalene dine hvis du ønsker det. Det er Frahm Jensen dypt uenig i.

- Vil gjøre det vanskeligere

Hun mener det er lite sannsynlig at det vil være nok å si til legen at man ikke ønsker å dele opplysninger.

- Jeg vet hvor vanskelig det er å beskytte høysensitive opplysninger allerede i dag, og denne loven vil helt klart gjøre det mye vanskeligere.

Frahm Jensen peker på at selve formålet med loven er nettopp at det skal bli lettere å utveksle informasjon på tvers av virksomhetene.

- Kan unnlate å fortelle

- Denne loven vil få svært farlige konsekvenser. Leger og psykologer kan komme til å unnlate å notere viktig informasjon, og pasienter kan unnlate å fortelle, sier hun og legger til:

- Jeg ville aldri ha fortalt det jeg har fortalt til mine behandlere, dersom jeg visste at denne loven skulle komme, sier Målfrid Frahm Jensen som selv har en psykisk lidelse og får behandling.

Det er den gamle helseregisterloven som nå er foreslått delt inn i to loven, en pasientjournallov og en ny helseregisterlov.

En sentral forskjell mellom dagens lovgivning og den foreslåtte pasientjournalloven, er at retten til et «uttrykkelig samtykke», altså at pasienten skal bli spurt før man utleverer opplysninger om dem til andre, fjernes.

Kritikere har uttalt at dette vil få svært negative konsekvenser for pasienter som ønsker at sensitive opplysninger skal bli mellom dem og den ene behandleren.

- Jeg er på ingen måte beroliget av det Helse- og omsorgsdepartementet sier, sier Frahm Jensen.

- Uetisk og et overgrep

UETISK: Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener den nye pasientjournalloven er uetisk og et overgrep mot pasientene. Foto: KRISTER SØRBØ

Frahm Jensen understreker at hun støtter både professor Jan Helge Solbakk og lege Britt Lagerholt Smith i deres vurderinger.

Solbakk sier i VG tirsdag at han mener denne loven er uetisk og et overgrep mot pasienter. Blant annet fordi det vil bli mulig å lese ting som ble skrevet i journalen før loven ble vedtatt.

- Det er et overgrep mot meg og andre pasienter å gjøre svært private opplysninger tilgjengelig for andre enn de vi har gitt det til, slik denne loven i praksis vil gjøre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder