MER FRI: SV-leder Audun Lysbakken og hans partifeller både forsvarer og utvider pappapermen. FOTO: TROND SOLBERG/VG

SV vil gi far flere uker med pappaperm

SV-lekkasje: Far får to ekstra uker pappaperm

SV-toppene: Motstanderne er gammeldagse

(VG Nett) SV og Regjeringen byr på to ekstra uker foreldrepermisjon - hvis det er far som benytter seg av dem.

Lars M. Glomnes
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I statsbudsjettet som legges frem av regjeringen mandag morgen vil Regjeringen legge store penger på bordet for å gi norske fedre to uker ekstra permisjon.

Utvidelse av fedrekvoten fra 12 til 14 uker er etter det VG får opplyst anslått til å koste mellom 585 og 650 mill. kroner i året.

Etter den nye ordningen vil foreldrepermisjonstiden totalt bli 49 uker med 100 prosent dekning eller 59 uker med 80 prosent dekning.

- Vi holder ikke bare det vi lovet i Soria Moria II, vi overoppfyller. Vi sa 48 uker, nå blir det 49, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Voldsomt press

Sammen med SV-statsrådene og småbarnsforeldrene Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell, møter han VG med sønnen Storm (7 md.) og Thorkildsens sønn Johan (2,5).

Både Thorkildsen og Solhjell benytter anledningen til å slå ut mot kritikken partileder Lysbakken har mottatt for hans pappaperm.

Flere kommentatorer har de siste ukene hevdet SV-lederen ikke prioriterer det kriserammede partiet høyt nok, ved å ta ut ni uker permisjon siden han ble leder i vår.

- Jeg er overrasket over at kritikken som har kommet mot Audun er så sterk. At det fortsatt kommer så voldsom kritikk mot at en småbarnsfar vil tilbringe noen måneder med sønnen sin. Det gjør at vi ser hvor viktig det er å holde av deler av permisjonen til far, for de er fortsatt utsatt for et voldsomt press, sier barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

- Hvem kommer presset fra?

- På den ene siden er det mange arbeidsgivere som fortsatt synes det er unødvendig at menn skal ta ut noe særlig permisjon, og på den andre så har man også en del kvinner som ser på permisjonen som sin egen. Slike holdninger er gammeldagse, fastholder SV-nestlederen.

God velferd

Audun Lysbakken selv sier han opplever kritikken som urettferdig.

- Det antydes at det å ha viktige verv er forbeholdt de uten barn. Systemet vi har vært med på å lage, gjør heldigvis at det legges til rette for både å være småbarnsforeldre og å ha travle jobber. Uten barnehager og permisjon kunne ikke vi ledet SV.

Tredeling

- Noen snakker om at permisjon er en fritidsaktivitet, men det er en forutsetning for høy sysselsetting og gode fødselstall. Det er en god investering for samfunnet, sier Lysbakken.

Utvidelsen regjeringen nå går inn for vil tre i kraft fra 1. juli neste år.

Fra samme dato innføres det en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden.

Den innebærer at hver av foreldrene har en like lang kvote etter fødselen og en felles del som de kan fordele slik de ønsker.

- Mange tror dette ville skjedd uansett, at likestillingen er et tog som går én vei. Slik er det ikke, det er resultatet av en kjempelang kamp, sier Thorkildsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder