PRIVAT: Medisinen som Norsk Bryst Cancer Gruppe har øverst på ønskelista for pasientene i det offentlige helsevesenet, kan de kjøpe hos Aleris og administrerende direktør Grethe Aasved. Foto:Aleris,

Kreftmedisin koster for mye for Helse-Norge: Norske kvinner må kjøpe dyr kreftbehandling på privatsykehus

- Alle må få samme mulighet, sier norske Jeanine som behandles i Sverige

Kreftsyke norske kvinner må stole på forsikringen – eller
selv betale på privatsykehus hvis de vil ha Perjeta-behandlingen som kreftlegene mener de bør få.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fire helsedirektører har snart brukt ett år på å forhandle med legemiddelgiganten Roche om pris på en brystkreftmedisin som er i bruk i nesten hele Europa. Norske kvinner får ikke medisinen fordi den er for dyr.

På det private sykehuset Aleris betaler brystkreftpasienter 160.000 kroner for de tre første behandlingene med legemiddelet Perjeta.

– Den første behandlingen går over ni uker. De påfølgende niukersbolkene koster 136.000 kroner. Pasientene behandles så lenge de har effekt av behandlingen. For et års behandling hos oss vil det si kr. 795 000. Det inkluderer både medikament-kostnader og oppfølging av onkolog, sier Aleris-direktør Grethe Aasved.

Internasjonale studier viser en gjennomsnittlig behandlingstid på 18 måneder, men her er det selvsagt variasjoner fra pasient til pasient.

– Vurdering av om behandling skal fortsettes foretas etter hver 9-ukerskur, sier Aasved.

Norske Jeanine Esberg (29) behandles med Perjeta ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Hun reagerer sterkt på at norske pasienters mulighet til å få behandlingen, ligger i det private helsevesenet.

SVERIGE TAR REGNINGEN: Norske Jeanine Esberg (29) har brystkreft og behandles med Perjeta ved Karolinska Sjukhuset. Det koster henne ikke noe utover egenandelen på 2000 kroner. Hun er opptatt av at alle må få samme mulighet som henne. Foto:Privat,

– Det skal ikke være noen forskjell på behandling, hverken i forhold til om man er rik eller ei eller hvor man bor. Når det handler om legemidler, skal det ikke være noen forskjell. Det skal ikke være slik at et privat sykehus har et tilbud som dette, mens Rikshospitalet ikke kan tilby det, sier Jeanine. Hun forteller om livet som kreftrammet og nybakt mamma i bloggen jeanineesberg.com.

Perjeta gir alvorlig syke kvinner i gjennomsnitt 15,6 måneder lenger levetid. Halvparten lever fem år eller enda lenger.

Det viser den internasjonale Cleopatrastudien der 808 pasienter har deltatt. Resultatet ble lagt fram på den Europeiske kreftkonferansen i høst.

Brystkreftrammede kvinner i Island, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Spania, Tsjekkia, Hellas, Bulgaria og Romania tilbys medikamentet, ifølge en oversikt fra produsenten Roche.

Det er ikke oppgitt hvor mange pasienter som behandles med legemiddelet. Amerikanske NBC News skriver at de gode resultatene har fått leger i USA til å ta legemiddelet i bruk tidlig i kreftbehandlingen.

Perjeta gis til kvinner med undergruppe HER 2-positiv brystkreft som gir fjernspredning. I Norge blir rundt hundre kvinner rammet av denne kreftformen hvert år. Medikamentet gis som førstelinjebehandling, det vil si at kvinnen får medikamentet så fort diagnosen er stilt.

– Klassedelt helsevesen

Sykehuset åpnet en infusjonsenhet ved nyttår og har hatt ganske stor pågang.

FØLES GALT: Det føles utrolig galt å sitte i Norge, med vår økonomi, og si nei til en medisinering som våre pasienter kjenner til og etterspør. Vi er verstingen i Europa, tordner overlege Erik Wist ved Oslo Universitetssykehus. Foto:Knut Erik Knudsen,VG

– Behandlingen dekkes av helseforsikringen. Noen pasienter betaler selv, sier Aasved.

Overlege Erik Wist ved Oslo universitetssykehus kritiserer ikke pasienter som kjøper behandlingen privat.

– De får den beste behandlingen vi vet om. Men jeg liker det ikke, det fører til et klassedelt helsevesen, sier Wist som også er professor i kreftbehandling ved Universitetet i Oslo. Han oppgir for øvrig at han har holdt foredrag og deltatt i møter i regi av Roche og fått betalt for det. Roche er en stor leverandør av brystkreftmedisin.

Felles for brystkreftpasientene som kjøper den livsforlengende behandlingen, er at de ellers ville ha reist til utlandet og betalt for behandling der.

– De vet at det finnes en behandling de ikke får i Norge og den vil de ha, sier Grethe Aasved.

– Dette er selvfølgelig en bekymring hos oss. Vi ser en fare for at det går mot et todelt helsevesen der de som har råd eller mulighet kan skaffe seg behandling. Vi er opptatt av befolkningen som helhet, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei.

Helseminister Bent Høie (H) liker dårlig at forhandlingene mellom helsetoppene og Roche trekker ut i tid.

– Jeg synes det er veldig trist at pasienter blir skadelidende av at forhandlingene trekker ut i tid. Men industrien kan ikke få lov til å bruke uthaling som taktikk for å få mer betalt enn de faktisk skal ha. De må komme helsetjenesten i møte hvis vi skal få en løsning. Jeg håper dette skjer raskest mulig, for jeg er like utålmodig som pasientene, sier Høie.

VIL IKKE LA SEG PRESSE:Helseminister Bent Høie(H) sier han er like utålmodig som pasientene og vil ha Perjeta i bruk raskest mulig. Foto:Roger Neumann,VG

Han sier at det er helseregionene som har ansvar for å forhandle pris og godkjenne nye behandlingsmetoder.

– Jeg har ingen rolle i dette. Dette blander jeg meg ikke inn i, sier Høie.

– Kvinnene kan kjøpe Perjeta ved private klinikker i Norge – hvis de har råd. Kan dette bidra til et klassedelt helsevesen?

– Vi ønsker at nye behandlingsmetoder skal bli tatt i bruk raskere i Norge, men vi ønsker ikke at legemiddelindustrien skal få lov til å diktere hvilke medisiner og til hvilken pris, sier Høie.

– Et tankekors

Aleris-direktør Grethe Aasved sier at pasientene enten har skaffet seg kunnskap om medikamentet selv, eller er gjort kjent med at det finnes gjennom en lege i det offentlige helsevesenet.

– Hva tenker du om at dette er en behandling som tilbys i nesten hele Europa, men som i Norge er forbeholdt kvinner som enten kan betale for seg eller som har en helseforsikring?

–Vi forholder oss til norske myndigheter og det er selvsagt et tankekors at alle land har det, bare ikke vi og Portugal. Det er et tankekors, sier Aasved.

Aleris tilbyr også Kadcyla, et annet medikament for brystkreftpasienter med spredning. Dette medikamentet sa Beslutningsforum for nye metoder nei til i fjor høst. Også dette legemiddelet var for dyrt i forhold til effekt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder