PU-ANSATT: Politioverbetjenten, som nå er frifunnet i to rettsinstanser, jobber i Politiets utlendingsenhet (PU). Foto: Jan Petter Lynau , VG

Forkaster Spesialenhetens anke: Politileder frifunnet for proforma-ekteskap

Den kvinnelige politilederen i 40-årene ble frifunnet i
tingretten, men Spesialenheten for politisaker anket til Borgarting lagmannsrett. Nå er anken forkastet.

Artikkelen er over fire år gammel

Den kvinnelige politilederen er dermed frifunnet på alle punkter.

Spesialenheten for politisaker anket frifinnelsen av politioverbetjenten i Asker og Bærum tingrett i januar.

Borgarting lagmannsrett mener det er vanskelig å se hvilket motiv kvinnen i 40-årene, som jobber i Politiets utlendingsenhet (PU), skulle ha for å inngå et proforma-ekteskap.

– Lagmannsrettens flertall mener det ikke kan sees bort fra at tiltalte, slik hun har forklart, så for seg en fremtid sammen med NN og at hun giftet seg med ham av de grunner hun selv har oppgitt for lagmannsretten, står det i den ferske dommen.

Politioverbetjenten var tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger om hvor hennes ektefelle i 20-årene bodde da han søkte oppholdstillatelse ved familiegjenforening.

Kort ekteskap

Ekteskapet mellom de to ble inngått i august 2012, kort tid etter at mannen i 20-årene fikk avslag på sin søknad om oppholdstillatelse.

3. januar 2013 ble søknadspapirene om oppholdstillatelse ved familiegjenforening levert inn ved Bærum politistasjon i Bærum.

Saksbehandleren hevdet i retten at politioverbetjenten under dette møtet bekreftet at ektefellen bodde hjemme hos henne. Politioverbetjenten sa i retten at saksbehandleren aldri spurte om dette.

Les også: Utpekt som politikvinnens falske ektemann – sporløst forsvunnet

21. januar 2013 tok politioverbetjenten kontakt med Fylkesmannen for å få separasjonspapirer. I retten forklarte politioverbetjenten at hun og ektefellen fikk problemer i ekteskapet i januar det året.

Spesialenheten mente ekteskapet mellom mannen i 20-årene og politioverbetjenten var et proforma-ekteskap, men fikk altså ikke medhold. Anken ble forkastet over denne tiltaleposten.

Vennetjenester

Politilederen var også tiltalt for bruk av ulovlig arbeidskraft. Ifølge tiltalen brukte hun to nepalske statsborgere til barnepass, til tross for at de manglet arbeidstillatelse.

– Lagmannsretten finner etter dette at det i foreliggende sak er snakk om vennetjenester som faller utenfor arbeidskraftbegrepet i utlendingsloven, står det i dommen.

Borgarting lagmannsrett forkastet anken over også denne tiltaleposten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder