- ALVORLIG SVIKT: Avdelingsleder for Bachlor ved PHS, Geir Valaker, sier skolen ser svært alvorlig på at en student viser seg å ikke ha plettfri vandel. Foto: PHS, NTB SCANPIX

Sjekker vandel på alle politistudenter etter rutinesvikt

En person uten plettfri vandel ble tatt inn ved skolen

- Dette er vår oppgave å avdekke, sier skolen

(VG Nett) Alle studentene ved Politihøgskolen blir nå sjekket på nytt etter at det har blitt avdekket at en student har kommet inn på tross av at vedkommende ikke har plettfri vandel.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Studentene fikk i går en e-post med følgende beskjed:

«Det er funnet grunn til å foreta et fornyet søk av vandel på studentene, fordi det er avdekket atdet kan ha vært gjort feil under opptaksprosessen, slik at alle straffbare forhold i opptaket ikke har blitt avdekket.»

Vet du noe om denne saken?Tips vår journalist!

Plettfri vandel er forutsatt

Det er altså oppdaget at en andreårs-student ved Politihøgskolen (PHS) ikke har hatt plettfri vandel, slik det kreves ved inntak. Studenten går nå sitt andre år ved PHS, og skolen selv sier det hele ble oppdaget ved en tilfeldighet.

Plettfri vandel er forutsatt for alle søkere, og det er nå satt i gang full undersøkelse og ny gjennomgang av alle studentene ved bachelorutdanningen til PHS.

- Dette er ett kjent tilfelle med svikt som vi tar såpass på alvor at rektor har besluttet en fullstendig og ny gjennomgang av vandel hos studenter som har blitt tatt opp de siste to årene, sier avdelingsleder ved Bachelor på PHS, Geir Valaker.

- Er dette av en slik karakter at det burde blitt oppdaget i søkeprosessen?

- Det er av en slik karakter at det åpenbart foreligger rutinesvikt, sier Valaker.

Les de de fullstendige opptakskravene ved PHS her.

Vedkommende ville ikke blitt godkjent

Selv om plettfri vandel er en forutsetning for alle søkere, kan det i enkelte tilfeller gjøres skjønnsmessige vurderinger. Det gjør man dersom lovbruddet eller handlingen er av bagatellmessig art eller er fra såpass langt tilbake i tid at det ikke anses som avgjørende for hvorvidt søkeren egner seg til å bli en egnet politimann, eller kvinne.

Narkotikasaker er det nulltoleranse for.

- Dette forholdet dere har avdekket, er det av bagatellmessig art?

- Dette ene tilfellet er av en slik karakter at vedkommende ikke ville blitt tatt opp som student dersom disse opplysningene hadde vært kjent for opptaksnemda. Men jeg ønsker ikke å gå inn på begrepet plettfri vandel da jeg selv ikke deltar aktivt i opptaksprosessen, sier Valaker.

I dette tilfellet er det foreløpig kun snakk om én student, men det er nå satt i gang full undersøkelse av alle vandler hos studentene for å dobbeltsjekke at det ikke er snakk om flere. Valaker vil ikke spekulere i hva de gjør dersom det viser seg å være snakk om flere studenter.

- Det vil jeg ikke ta stilling til. Det vil ta tid å avdekke om det er flere enn et tilfelle og først da vil vi ta stilling til om vi vil foreta oss noe ytterligere, sier han.

Ifølge Valaker er det ukjent for han om noe slikt har skjedd tidligere.

Studentene vil ta det opp

Samtlige studenter som nå på nytt blir vandelskontrollert, har blitt varselet om det. PHS er tydelig på at dette først og fremst er deres ansvar å oppdage.

- Det er PHS som først og fremst har ansvar med å sjekke vandel. Vi skal ha rutiner som sikrer at så blir gjort, sier han.

- Er det greit med slik svikt hos en Politihøgskole?

- Nei, det er ikke greit. Dette er svært alvorlig og det er også derfor rektor vil ha en ny gjennomgang av studentene, sier han.

Studentene mottok brevet fra skolen i går. Ifølge hovedtillitsvalgt for tredje års studentene, Are Arneberg, har de ikke fått snakket sammen om saken enda.

- Dette er en sak vi kommer til å ta opp under dagens studentrådsmøte i kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere dette noe mer før vi har fått snakket sammen i plenum, sier Arneberg.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder