Rapporten: Ble gradvis sykere fra 2006

PSYKISK SYK: Anders Behring Breivik (32) lider av paranoid schizofreni, mener de sakkyndige. TEGNING: HARALD NYGÅRD Foto:

Psykiaterne: - Breivik vil utgjøre en fare i fremtiden

(VG Nett) De rettsoppnevnte psykiaterne mener det er en fare for at Anders Behring Breivik aldri vil bli frisk.

Artikkelen er over åtte år gammel

Torgeir Husby og Synne Sørheim mener at faren for nye voldshandlinger er stor, og at det vil bli svært vanskelig å behandle 32-åringen.

Det kommer frem av rapporten de leverte til retten i dag, får VG Nett opplyst.

Rapporten konkluderer med at Breivik lider av paranoid schizofreni, og at sykdommen har vedvart i alle fall siden 2006 og blitt gradvis verre.

LES OGSÅ: Beskriver bisarre vrangforestillinger

- Fare for seg selv og andre

Gjennom til sammen 13 samtaler med Breivik, hans nærmeste og gjennomlesning av flere hundre sider med avhør, har de to erfarne rettspsykiaterne dannet seg et klart bilde av 32-åringen.

Ut fra det som er kommet frem, mener de to at det er en betydelig fare for at Breivik forsøker å ta sitt eget liv, helst gjennom en handling som også tar livet av andre.

Han fremstår både som suicidal og som en reell fare for andre, står det i rapporten etter det VG får opplyst.

VGTV: Derfor ble han erklært utilregnelig

- Må tvangsmedisineres

Dersom konklusjonene i rapporten blir stående uten kommentarer fra den Rettsmedisinske kommisjon, er sannsynligheten stor for at Anders Behring Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern i stedet for fengsel.

For at han noensinne skal slippe ut av institusjonen, må det være bevist at han er frisk og ikke lenger utgjør noen fare for samfunnet.

I sin rapport konkluderer psykiaterne med at Breivik må medisineres og settes under en streng behandling dersom han skal bli kvitt symptomene, får VG opplyst.

De fastslår også at han ikke har noen innsikt i sin egen sykdom, og at han mest sannsynlig må tvangsmedisineres. Dermed er det en fare for at behandlingen i liten grad vil være vellykket.

- Dersom sykdommen skal behandles, må pasienten selv medvirke, i tillegg til at medisinene virker. Dette er en berettiget bekymring, paranoid schizofreni er en vanskelig sykdom, sier psykiater Henning Værøy til VG Nett.

LES OGSÅ: - Noen blir friske av behandling

Altoppslukende vrangforestillinger

De bisarre vrangforestillingene dekker hele tilværelsen og tankeverdenen hans, mener psykiaterne. Han har heller ikke, som VG Nett tidligere har omtalt, vist noen anger eller empati med ofrene.

Rapporten mener det er vanskelig å konkludere med om Breiviks manglende empati og tankeforstyrrelser vil være der, uavhengig av schizofrenien. Det vil man ikke kunne se før hans paranoide schizofreni er vellykket behandlet over en lang periode.

Han kan ha begynt å bli gradvis syk allerede fra 15-16-årsalderen, mener psykiaterne. Fra 2006 mener de at sykdommen ble gradvis forverret, inntil den slo ut for fullt i 2010. Da begynte han å planlegge terrorhandlingene konkret, og viste synlige tegn på vrangforestillinger, også for omverdenen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder