SKUFFET: Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, synes Regjeringen burde prioritere tog fremfor nye veier. Foto: THOMAS WINJE ØIJORD, NTB SCANPIX

Framtiden i våre hender: - Ren galskap med fergefri E39

Regjeringens gigantplan om fergefri E39 på Vestlandet er uansvarlig klimapolitikk og ren galskap i et klimaperspektiv, mener Framtiden i våre hender.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Torsdag ble det kjent at Regjeringen lover fergefri E39 i løpet av 20 år. Det synes Framtiden i våre hender er trist.

- Det er trist at regjeringen ønsker å gjøre en motorvei til sitt store samferdselsprosjekt. Det henger ikke sammen med en ansvarlig klimapolitikk og kommer til å føre til at utslippene går opp og ikke ned, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Vil heller ta tog

Han krever nå at Regjeringen tar klimaforliket på alvor og prioriterer jernbane foran motorvei i Nasjonal transportplan som skal legges fram i april.

- Klimagassutslippene i transportsektoren har vokst med nesten 20 prosent de siste ti årene. Den eneste måten regjeringen kan redusere utslippene på, er å prioritere jernbane foran nye motorveier, sier Hermstad.

I et klimaperspektiv kaller han fergefri E39 for «ren galskap».

Vil gi økt forurensing

Ifølge Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken vil fergefri E39 føre til økt trafikk og økt forurensning, ikke minst inn mot de større byene på Vestlandet.

- I tillegg vil utbyggingen koste enorme beløp. Dette er penger som heller burde brukes på å ruste opp dagens veinett, slik at vi får en tryggere vei mellom fergene, sier Haltbrekken.

Haltbrekken sier det er planer om fergefrie fjordkryssinger nær byene, som vil skape mer biltrafikk og økte klimagassutslipp.

Mer utslipp

Han nevner Rogfast over Boknafjorden og bru over Bjørnafjorden, begge mellom Stavanger og Bergen, som eksempler.

- Statens vegvesens egne beregninger viser at Rogfast vil øke utslippene av klimagasser med 23.500 tonn CO2-ekvivalenter årlig, noe som tilsvarer utslippet fra 10.000 personbiler. I tillegg kommer store utslipp fra bygging av forbindelsen, påpeker Haltbrekken.

Han mener en slik utslippsvekst er det siste vi trenger og at det haster mer enn noen gang å få utslippene av farlige klimagasser ned.

- Utslippsveksten undergraver andre viktige klimatiltak og gjør det vanskeligere å sette Norge på riktig klimakurs, sier Haltbrekken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder