FÅR DE DIN STEMME? De rødgrønne med har styrt landet i fire år, og håper på fornyet tillit. Her er Liv Signe Navarsete (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV). Foto: Scanpix

Stoltenberg: - Vi fortjener å bli gjenvalgt

SORIA MORIA (VG Nett) De siste fire årene har syv statsråder blitt skiftet ut og 88 løfter ikke gjennomført. Likevel mener Jens Stoltenberg at de rødgrønne fortjener å bli gjenvalgt.

Anne Vinding
ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Tilbake på Soria Moria for å oppsummere de siste fire årene med rødgrønn regjering er de tre partilederne strålende fornøyd med egen innsats.

Gi din kommentar til regjeringens arbeid her!

En 419 sider tykk skrytebok er lagt fram for pressen med løfter Kristin Halvorsen (SV), Liv Signe Navarsete (Sp) og Jens Stoltenberg (Ap) mener de har fått innfridd.

Regjeringen har blant annet gjort mer enn de lovte på områder som samferdsel, jernbane og kommuneøkonomi.

Så selv om det ikke er noen god tradisjon i Norge for å gjenvelge regjeringer, er Stoltenberg overbevist om at velgerne nå bør gi de rødgrønne fornyet tillit.

- Vi fortjener det. Vi har et program og en politikk som er solid. Vi har vist at vi når de målene som vi har satt oss, sier Stoltenberg.

Løftebrudd

VG har gått gjennom hele Soria Moria-erklæringen og avslørt 88 løfter som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans regjering ikke klarte å nå.

Klima er et område hvor regjeringen har kommet kortere enn de lovet. I Soria Moria-erklæringen vil de begrense utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter og klimagasser, samt kutte betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto nasjonalt. Men tall fra Statens Forurensningstilsyn viser at både klimagassutslipp og utslipp av CO2 øker i Norge.

Men dette vil ikke de tre partilederne fokusere på.

- Det har blitt et klart temposkifte i miljøpolitikken. Vi er et tydelig foregangsland i miljøpolitikken. Vi har gjort store endringer på hjemmebane med blant annet satsing på fornybar energi og stor satsing på jernbanen, mener Kristin Halvorsen.

Det har heller ikke blitt noe av Stoltenbergs «månelanding». Mongstad fikk konsesjon til å drive uten rensing.

Fattigdom

Kristin Halvorsens løfte om å avskaffe fattigdommen i Norge er også et klart brudd. Det er fortsatt fattige i Norge, og det er diskutabelt om forskjellene er redusert. Antall bostedsløse har blant annet økt.

Men hverken Jens Stoltenberg eller Halvorsen er ikke enig i at dette er et løftebrudd.

- Dette er et av de områdene hvor vi har gjort veldig mye. Men dette er et mål hvor det ikke er mulig å sette to streker under svaret og si at det er null fattigdom i Norge, sier Stoltenberg og ramser opp tiltak som regjeringen har innført:

De har økt minstepensjonen, flere personer får nå bostøtte og fram til finanskrisen gikk arbeidsledigheten kraftig nedover med de rødgrønne.

- Veldig mange flere mennesker er kommmet i jobb. Det er det viktigste bidraget til å utjevne forskjeller, mener Stoltenberg.

- Vi har gjort store grep i fordelingspolitikken, og kampen mot økte forskjeller vil ha full trøkk de neste fire årene, suplerer Kristin Halvorsen.

Avgåtte ministre

Gjennom perioden har syv statsråder tatt hatten og gått mer eller mindre frivillig fra regjeringskontoret mens Stoltenberg har vært sjef.

Odd Eriksen (Ap) fikk en svært kort periode som nærings- og handelsminister. Under ett år etter at de rødgrønne fikk makten, ble han erstattet av Dag Terje Andersen (Ap).

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) fikk to år på kontoret før hun ble erstattet av Manuela Ramin Osmundsen (Ap) - som igjen måtte takke for seg og gi stafettpinnen videre til Anniken Huitfeldt (Ap) i februar 2008 etter kritikk av omstendighetene rundt ansettelsen av Ida Hjort Kraby som nytt barneombud.

Åslaug Haga (Sp) begynte som kommunal- og regionalminister før hun tok over Olje- og energidepartementet i september 2007 fra Odd Roger Enoksen (Sp). Våren 2008 ble det avslørt at hun hadde leid ut stabburet sitt og satt opp en brygge ulovlig, og 20. juni 2008 takket også hun for seg.

Også SV har byttet ut sine statsråder. Øystein Djupedal ble erstattet av to: Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland, mens Erik Solheim har hatt ansvaret for to departementer etter at miljøvernminister Helen Bjørnøy gikk av etter to år.

Vinne valget

Ingen av de tre partilederne ønsker å si noe om hvem som eventuelt skal fortsette hvis de rødgrønne får fornyet tillit.
Men dette er områdene de mener de skal vinne valget på:

Liv Signe Navarsete (Sp):

- Vi skal ha en sterk satsing på næring med styrking av samferdsel og fornybar energi. I tillegg vil vi satse på kommunene og skolen, lover Sp-lederen.

Kristin Halvorsen (SV):

- Vi skal vinne valget ved vår offensive miljøsatsing. I tillegg vil vi satse på skole, barn og unge. Dessuten vil vi ha fokus på rettferdighet og likelønn, lover Halvorsen.

Jens Stoltenberg (Ap):

- Arbeid og velferd er det viktigste for oss både i valgår og alle andre år. Vi vil bruke de stoe pengene på store oppgaver, lover Stoltenberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder