Her er Ubers plan for å bli i Norge

Uber kjemper en knallhard strategisk kamp for å bli i Norge. De har lagt en plan for å presse frem en avklaring. NHO går nå ut og presser regjeringen.

Artikkelen er over to år gammel

– Vi har sett at regjeringen har utsatt sin avklaring på hva de vil svare på ESAs klare krav om at Norge må avvikle den såkalte antallsbegrensningen på drosjeløyver i Norge. Vi ønsker å bli regulert, og setter vår pop-virksomhet i Norge på pause fra 30. oktober. Så er vi klare til å relansere når nye og mer moderne reguleringer er på plass, sier Uber-sjef Carl Edvard Endresen til VG.

– Dere gjør det for å legge press på regjeringen?

– Vi gjør det fordi vi ønsker fri konkurranse, større valgfrihet for forbrukerne og fordi vi er avhengige av at ESA får gjennomslag for sitt syn.

– Trist

Administrerende direktør Håkon Haugli i NHO-foreningen Abelia, sier regjeringen burde ha kommet med en avklaring for lenge siden.

– En NOU-utredning kom i februar; den ble lagt i skuffen. Det er trist at myndighetene ikke har handlet raskere. Både de etablerte aktørene og Uber og de nye plattformene trenger en avklaring.

– Er det samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) som er treg?

– Han departement regulerer yrkestransportloven, men det er flere aktører, blant annet finansdepartementet, fordi skatt skal kreves inn og det krever en ny hjemmel. Det regjeringen må avklare, er om de vil fjerne konkurransebegrensningene. Det gjelder ikke bare innenfor taxi: Det eneste som er sikkert er at de nye plattformene/delingsøkonomi-selskapene har kommet for å bli.

HÅPER Å BLI: Uber-sjef i Norge, Carl Edvard Endresen, har flyttet inn i nye lokaler i Universitetsgata i Oslo. Nå ventes en avklaring om selskapets fremtid i Norge i løpet av en måneds tid. – Vi ønsker å satse videre i Norge, sier han. Foto: Line Møller VG

Skogen Lund vil ha oppmyking

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier drosjereguleringen må endres.

– På linje med Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, delingsøkonomiutvalget og ESA har også NHO tatt til orde for at for eksempel drosjereguleringen bør mykes opp. NHO har også vært klar på at en oppmyking må stille klare krav til alle aktører om seriøst arbeidsliv, det vil si at alle markedsaktører følger allmenne krav til skatt, forbrukersikkerhet og så videre, sier Skogen Lund.

Les: Erna vil ikke forby Uber

– Hele landet viktig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarer forsiktig på mail.

– Alle aktører som skal tilby drosjetjenester er nødt til å forholde seg til enhver tids gjeldende regulering og regelverk. Uber blir i dag likebehandlet med de øvrige aktørene i markedet. Det er fylkene som i dag styrer tildeling av drosjeløyve.

– For regjeringen er det avgjørende å sikre et godt transporttilbud i hele landet. Drosjenæringen er en viktig aktør som bidrar til å nå denne målsettingen, både i by og distrikt. Drosjene utfyller kollektivtransporten. Skolekjøring, pasientkjøring og TT-transport er viktige oppdrag som drosjene utfører i tillegg til å dekke næringslivet og private kunders behov for individuelle transporter. I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.

– Få opp farten

VG har fått bekreftet at Uber har lagt en offensiv strategi, for å få fokus på egen sak og behovet for en avklaring som vil avgjøre om selskapet har en fremtid i Norge på lang sikt.

ESAs anbefaling kan du lese her.

Endresen legger ikke skjul på det.

– Vi vil understreke overfor politikerne i Norge at vi er seriøse og ønsker å bli regulert. Det er på tide at de får opp farten og lager et nytt og moderne lovverk.

Samferdselsdepartementet er den regulerende myndigheten og skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket. Svarfristen er 27. oktober – tre dager senere trer Uber-pausen i kraft: 30 oktober.

NHO-sjefen: Her tar hun Uber

Ikke gravøl

Vi sitter i Ubers nye lokaler i sentrum av Oslo.

Det er ikke gravøl, men cola og boller på frokostbordet. Syv ansatte.

– De vil fortsette arbeidet selv om vi midlertidig stanser Uber Pop, sier Endresen.

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse og at det hindrer etableringsretten.

Viser til Finland

Konkurransetilsynet har stilt seg positiv til oppmykning. Det har også Forbrukerrådet og regjeringens eget delingsøkonomiutvalg.

– 280 000 nordmenn har lastet ned og registrert seg i vår app, 180 000 i Oslo. Vi ønsker å fortsette, men må ha rammevilkår som gjør at vi kan drive. Tiden er moden for et nytt og moderne regelverk i Norge, slik som Finland innfører fra neste år: Der fjernes antallbegrensningen, som gjør at de blir fri konkurranse i markedet, sier Uber-sjefen.

Uber tilbyr Uber Pop, Uber Black, med finere biler, og Uber XXL, med kjøretøy med opptil 16 seter. De to siste er løyvebaserte og derfor lovlige.

Ikke flere Black-biler

Det er den mest brukte tjenesten, Uber Pop, som vil bli fjernet midlertidig fra 30. oktober.

Endresen sier de ikke kan pumpe opp antallet Uber Black-biler på veiene, når Uber Pop forsvinner.

– Det er klare begrensninger for antallet biler, så det går ikke.

Uber er omstridt i Norge – elsket og hatet: Taxinæringen har erklært krig mot Uber, folket har gitt dem støtte og politiet i Oslo mener de driver ulovlig.

– Helt uhørt

Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund er i dag veldig klar overfor NTB:

– Tanken min er at de burde stoppet for lenge siden. Dette er jo ulovlig virksomhet. Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA. At en ulovlig virksomhet skal få lov til å drive et slikt spill, synes jeg er helt uhørt, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder