DREPT I FJOR: Nils Olav Bakken ble drept 2. september i fjor. 19. juni møter tre personer i Gjøvik tingrett tiltalt for drapet. Bakkens nærmeste familie nektes bistandsadvokat. Foto: Privat

Nils Olav (49) ble brent levende på bål – familien nektes bistandsadvokat

Drapsofferet Nils Olav Bakken ble satt fyr på mens han fortsatt var i live. Politiet mener familien bør få bistandsadvokat – domstolene sier nei.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Fredag 2. september i fjor ble Nils Olav Bakken (49) drept på en skogsvei i Søndre Land. Han ble funnet sterkt forbrent i et bål.

Kjøpte bensinkanne: Nils Olav ble dynket i bensin og tent på (VG +)

I november ble tre personer pågrepet for drapet. En 44 år gammel småbarnsmor, aktiv i Frelsesarmeen, hennes 20 år gamle sønn og kvinnens 36 år gamle ekskjæreste. Alle fra nærmiljøet og alle med nært kjennskap til Bakken. I avhør sa 36-åringen at Bakken var i live da han ble tent på.

Bakkens nærmeste familie, hans halvsøsken, har siden september i fjor kjempet for å få bistandsadvokat etter drapet. Etter loven har retten adgang til å oppnevne bistandsadvokat for dem, men tingretten og lagmannsretten har flere ganger slått fast at søsknene ikke har behov for det. Høyesterett har nektet å fremme anken.

Nær venninne: Siktede brente hund på bålet

Beintøff periode

Halvbroren, Alfred Hoel (54), vokste opp med Bakken og sier han var en av få som besøkte 49-åringen jevnlig helt fram til dagen før drapet.

– Etter drapet har det vært beintøft, sier Hoel til VG.

Funnet på åstedet: Siktedes DNA

– Det har ikke vært noen informasjon å få fra politiet. Det jeg vet har jeg lest i media. Det er det verste, å ikke få vite ting før alle vet det. Jeg har ikke noe ønske om å berike meg, men jeg vil fremme et erstatningskrav. Det har vært veldig tøft etter drapet. Jeg kan også tenke meg å ha et ord med i laget når det gjelder min bror. Han kan jo ikke forsvare seg og jeg ønsker at rettssaken skal gå rett for seg når det gjelder ham, sier Hoel.

– Jeg vil bare at han skal bli beskrevet som han faktisk var.

– De trygler om bistand

Advokat Sigurd Klomsæt har ved gjentatte anledninger begjært seg oppnevnt som Hoels og søsteren Christina M. Wintergardens bistandsadvokat.

ADVOKAT: Sigurd Klomsæt. Foto: Petter Emil Wikøren VG

Han mener at det angivelige motivet, at de siktede mente at Nils Olav hadde begått en grovt krenkende kriminell handling mot en person i de siktedes nære krets, er tilstrekkelig for å oppnevne bistandsadvokat for Hoel og Wintergarden.

Han er dypt uenig i rettens vurdering og mener det er åpenbart at lovens vilkår for å oppnevne bistandsadvokat er oppfylt med god margin.

– Jeg ble kontaktet av dem i september i fjor og har fulgt søsknene tett siden da. Jeg erfarer mennesker som er i en svært, svært vanskelig livssituasjon med depresjoner og som over lengre perioder er sykmeldte og alene, som følge av det bestialske drapet på broren. Behovet for bistand er også dokumentert ved legeerklæringer. De trygler om bistand for å få forberedt og gjennomført saken, sier Klomsæt.

Han hevdet for retten at en bistandsadvokat kan ivareta Bakkens ettermæle, men retten kunne ikke se det.

BAKKENS SØSTER: – Glad for en endelig løsning

– En ren henrettelse

Hoel sier at det blir svært vanskelig å følge saken uten Klomsæt ved sin side. Han har aldri vært i en rettssak før.

– Det kom som et sjokk at Nils Olav ble drept, og sjokket har blitt større og større etter hvert som mer og mer om drapet har kommet fram i media. Det virker jo som en ren henrettelse. Med måten drapet er gjort på, er det ikke lett å takle, sier Hoel, som forteller at han har hatt perioder hvor han har slitt og vært borte fra jobben på grunn av drapet.

– Kommer du til å følge rettssaken selv om du ikke får bistandsadvokat?

– Det blir beintøft uten ham. Jeg må jo prøve å være der, men jeg vet ikke om jeg får det til, sier Hoel.

Ikke grunnlag

Lagmannsretten skriver om saken at selv om det er tale om et drap, og Bakken var ille tilredt, og det vært et nært forhold mellom avdøde og hans søsken, så er det ikke grunnlag for å oppnevne bistandsadvokat etter en snever unntaksregel i loven.

Søsken, selv om de er avdødes nærmeste familie, har ikke en ubetinget rett til bistandsadvokat etter loven. For at søsken skal få oppnevnt bistandsadvokat, må de etter rettens syn, ha et behov for advokatbistand. Dette mener retten at de ikke har.

Forsvarer: Avviser seksuelt hevnmotiv

Retten mener at politiet og påtalemyndigheten kan ivareta søsknenes rettigheter og behov.

BODDE HER: Nils Olav Bakken bodde en kort gåtur fra Dokka sentrum. Foto: Geir Olsen VG

Politiet uenig

Men dette er ikke politiet helt enig i.

Innlandet politidistrikt, ved politiadvokat Kristian Johansen, ba Gjøvik tingrett foreta en ny vurdering av saken og henstilte retten om å oppnevne bistandsadvokat 5. mai.

«Vi mener at sakens svært alvorlige karakter og den bakenforliggende hendelsen som mest sannsynlig har vært motivet for drapet, taler for å oppnevne bistandsadvokat når tiltale foreligger».

ÅSTEDET: Nils Olav Bakken ble funnet vest for Randsfjorden langs Totjernsveien i Søndre Land kommune. Foto: Helge Mikalsen VG

Kvinne siktet for drapt: Sto på KrF-liste og ledet kort

Johansen skriver videre at det vil være «meget krevende» for møtende statsadvokat Thorbjørn Klundseter å ivareta de etterlattes interesser på en god måte. Tingretten avslo så begjæringen på nytt.

– Vi fikk også høre at det var aktuelt å reise erstatningskrav på bakgrunn av sjokkskader. Vi tenkte at søsknene kunne trenge en bistandsadvokat for å ivareta sine rettigheter, men vi tar domstolens avgjørelser til etterretning, sier Johansen til VG.

Han har forståelse for at broren synes det er vanskelig å få informasjon om drapssaken før i mediene.

– Men det er begrenset hva politiet kan informere de pårørende om under en drapsetterforskning. Det vil også være tilfelle hvis det var en bistandsadvokat inne i bildet, sier politiadvokaten.

Starter 19. juni

Rettssaken starter 19. juni i Gjøvik tingrett. Klomsæt har igjen begjært seg oppnevnt og er villig til å ta saken til Høyesterett om han må, eller rekker det.

Ifølge domstolens egne nettsider skal bistandsadvokaten ivareta de etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

Ifølge lov om vitners og sakkyndiges godtgjørelse har søsken rett til godtgjørelse dersom de velger å være til stede under rettssaken.

I dag regnes etterlatte som avdødes ektefelle, samboer, barn og foreldre. I særskilte tilfeller, kan andre en denne personkretsen få oppnevnt bistandsadvokat.

I forslaget til ny straffeprosesslov, vurderte Straffeprosessutvalget om personkretsen for dem som har ubetinget rett til bistandsadvokat burde utvides. Utvalget falt ned på at det ikke var behov for en slik utvidelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder