I OPPOSISJON: Hadia Tajik (Ap) sier hun er «overrasket over at regjeringen ikke lytter bedre til politidistriktene». Foto: Odin Jæger VG

Pengene strømmer inn, men politiet får mindre å rutte med

Tajik: – Regjeringens såkalte satsing på politiet er en bløff

Politiet fikk 2,5 milliarder kroner mer på tre år, men handlingsrommet ble redusert med 426 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Regjeringen har øremerket og detaljstyrt altfor mye, mener Hadia Tajik (Ap).

• Justisdepartementet økte fra 2013 til 2016 bevilgningene til politietaten med 2,5 milliarder kroner, en økning på 21 prosent.

• I samme periode har imidlertid politiets budsjettmessige handlingsrom blitt redusert med 426 millioner.

Det slås fast i en fersk virksomhetsanalyse av politi- og lensmannsetaten. Analysen er produsert av BDO og Menon Economics, på bestilling fra tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Rapporten bekrefter det vi har pekt på i lang tid, nemlig at Høyre- og Frp-regjeringens såkalte satsing på politiet, er en bløff. Politidistriktene har ikke fått mer penger. Tvert imot har det blitt mindre penger fordi regjeringen har øremerket og detaljstyrt altfor mye, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

Les også: Dette er landets politimestre

– Alt er øremerket

Det var i november i fjor at daværende justisminister Anundsen sendte eksterne rådgivere inn i politiet for å finne ut hvorfor milliardsatsingen på politiet de siste årene ikke har gitt mer politikraft til etaten.

I regjeringserklæringen heter det at den sittende regjeringen vil «sikre at organiseringen av nærpolitiet medfører økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging». På det punktet mener Tajik at Høyre og Fremskrittspartiet har mislyktes fullstendig.

– Justisministeren hevder til stadighet at han ikke detaljstyrer politiet. Men det er bare å se på revidert nasjonalbudsjett. Alt er øremerket, sier hun.

Les også: Politiet hardt ut mot kultur for lederansettelser i politiet

Vil gi frigitte midler

«Våre undersøkelser avdekker at det ikke kan svares for hvor godt øremerkede midler er blitt brukt og det kan ikke svares for hvor effektivt personellmessige ressurser benyttes [...] Dette medfører at det etter vår vurdering er vanskelig å si noe om både effektiviteten og måloppnåelsen av de prioriterte tiltakene som er iverksatt, herunder ulike typer øremerkede budsjettiltak», heter det blant annet i rapporten.

– Hvordan ville Arbeiderpartiet ha løst dette annerledes?

– Vi har i vårt alternative budsjett prioritert mer frigitte driftsmidler, men ikke fått gjennomslag. Det er viktig at politidistriktene har ressurser til å gjøre det de trenger mest. Å kjøpe inn nytt utstyr kan være viktig, men hovedproblemet har vært mangel på frie driftsmidler.

– Betyr det at Arbeiderpartiet ønsker å nedprioritere nytt utstyr til politiet?

– Vi ønsker å øremerke mindre. Noe av de frie driftsmidlene vil helt sikkert gå til utstyr, men da er det en prioritering som politiet selv gjør.

Kritisert Amundsen før: Tajik beskylder ham for å være passiv og distansert

Ikke gode nok kontrollrutiner

Justisminister Per-Willy Amundsen peker på at det er gode argumenter for å redusere detaljstyringen av politiet, men mener det fremstår «noe merkelig» når Ap kritiserer regjeringen for øremerking og detaljstyring.

JUSTISMINISTER: Per-Willy Amundsen Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Jeg har ikke oppfattet annet enn at Ap ønsker å gå enda lenger i å detaljstyre politiet. I begynnelsen av regjeringsperioden var det nødvendig å prioritere blant annet PST og Politiets utlendingsenhet. Nå har turen kommet til distriktene, det er vi tydelige på i årets budsjett, sier han til VG.

Amundsen sier videre at hele summen av de 295 nye millionene i frie midler skal ut til politidistriktene, og at de denne uken la 100 millioner kroner på bordet til biler og utstyr i revidert nasjonalbudsjett, som også skal gå uavkortet ut til distriktene.

– Samtidig er viktig å understreke at rapporten ikke sier at politiet bruker de øremerkede midlene feil. Det er kontrollrutinene som ikke er gode nok, og det vil bli fulgt opp, sier han.

Les også: Disse politidistriktene har færrest kvinnelige ledere

– Hvordan forklarer departementet resultatene fra analysen med tanke på regjeringserklæringen?

– Vi har lykkes med mye, men vi er ikke i mål. Vi tar politiets utfordringer på alvor, derfor styrket vi politidistriktene med 295 millioner kroner i statsbudsjettet og 100 millioner ekstra til biler og utstyr i revidert nasjonalbudsjett, sier han og legger til at det vil bli en historisk økning i politistillinger gjennom 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder