Ny landmakt-rapport: Halverer Telemark bataljon, styrker Brigade Nord

KRYMPES: Soldater fra Telemark Bataljon er nå på NATO-oppdrag i Litauen. Avdelingen på Rena blir sterkt redusert i skissen til ny landmakt. Foto: Tore Kristiansen VG

Foreslår 16 måneders militærtjeneste

Førstegangstjenesten i Brigade Nord utvides til 16 måneder. Telemark Bataljon halveres. Heimevernet legges under en ny landmaktsjef. Slik kan Forsvaret få mer kampkraft for pengene, ifølge landmaktstudien.

  • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over tre år gammel

Mandag ettermiddag legger brigader Aril Brandvik fram nye forslag til organisering av Hæren og Heimevernet, også kalt landmakten, som Stortinget har bestilt.

Ved å gjøre deler av Brigade Nord til mobiliserbare styrker mener Brandvik at det er mulig å få mer kampkraft for pengene som er satt av til Hæren og Heimevernet i forsvarsforliket mellom Ap, Høyre og Frp.

Men han presiserer at dette er foreløpige skisser, de endelige forslagene fra regjeringens landmaktutredning kommer i oktober, samtidig med statsbudsjettet.

Les mer her: Vil bygge ny mobiliseringshær

En brigade

UTREDER: Aril Brandvik leder arbeidet med landmaktutredningen i Forsvarsdepartementet. Foto: Torbjørn Kjosvold Forsvaret

– Vi foreslår å legge bort manøverkonseptet som har styrt landforsvaret siden 2000. Konseptet var basert på fire brigader. Denne studien erkjenner at vi med en brigade ikke bør engasjere fiendens hovedstyrke direkte. Men vi kan møte dem effektivt ved å utnytte motpartens svake punkter, blant annet med en kombinasjon av mekaniserte styrker, langtrekkende artilleri og missiler, sier Brandvik til VG.

– Denne strukturen skal gjøre det mulig for landforsvaret å kjempe mot fienden i flere uker, lenge nok til at allierte forsterkninger kan være på plass i Norge, legger han til.

Brandvik har ledet arbeidet med landmaktstudien siden i fjor høst. Regjeringen har varslet en egen sak til Stortinget om Hærens og HVs fremtidige organisering, men først etter valget i oktober.

Stortinget har imidlertid bedt om en avrapportering før valgkampen starter. Den kommer nå.

Samordner Hæren og HV

Brandvik for seg at det etableres en ny funksjon som sjef for Landforsvaret, som også sjefen for Heimevernet skal rapportere til. HV-styrken vil være 38 000 soldater, som avtalt i forsvarsforliket.

Men Liv Signe Navarsete, Sps forsvarspolitiske talskvinne, avviser en slik underlegging av HV under en landforsvarssjef, og frykter at dette er begynnelsen til slutten for Heimevernet slik vi kjenner det:

– Jeg er også i tvil om HVs størrelse, gitt de føringene som Stortinget nå legger etter debatten om objektsikring, sier hun til VG etter presentasjonen mandag ettermiddag.

Tyngdepunkt i nord

** I forslaget som nå er presentert, skal Brigade Nord fortsatt være landmaktens knyttneve med base i Indre Troms.

** I Troms vil den ha en fullt oppsatt panserbataljon med støttesystemer. Bataljonen er oppsatt med vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Artilleribataljonen tilføres kapasiteter som luftvern og missiler med rekkevidde over 200 km

** Støttefunksjoner som logistikk, etterretning og sanitet vil bli opprettholdt, men ikke nødvendigvis helt likt som i dag.

** En tredje bataljon vil erstatte dagens 2.bataljon. Denne vil være mekanisert og mobiliserbar på kort varsel, Brandvik antyder ett til to døgn.

Erna Solberg: Åpen for å utvide NATO-deltagelsen Afghanistan

Ny Finnmark-bataljon

** Det opprettes en ny og stående kavaleribataljon på Porsanger i Finnmark.

** Telemark Bataljon på Rena vil bli omtrent halvert sammenlignet med dagens størrelse, men vil raskt kunne bli forsterket med reservestyrker på kontrakt.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen frykter imidlertid at nødvendige inesteringer i Hæren vil komme etter at luft og sjø har fått nye kampfly, overvåkningsfly og ubåter, og spør seg om det vil være penger igjen:

– Begrunnelsen for å utsette landmaktstrukturen var jo en ny sikkerhetspolitisk situasjon, Men om rammene ikke økes, er det fare for at Hærens og HVs behov for modernisering kan gå på bekostning av det som allerede er vedtatt, og som kan komme først, sier han,

Rekruttskole på Skjold

Verneplikten blir lagt om:

** Brigaden vil få en ny rekruttskole, trolig på Skjold i Målselv kommune i Indre Troms der 2.bataljon holder til i dag.

** For de som skal inn i Brigaden utvides førstegangstjenesten til 16 måneder, men den fortsatt blir 12 måneder for vaktstyrker, og for Garden i Oslo.

** Antallet vernepliktige kan reduseres med omlag 800 i året. De som skal tjenestegjøre i Brigaden i 16 måneder, vil bli trent årlig og stå i en reservestyrke i fire år, hvor de kan mobiliseres på 24 til 48 timers varsel.

– Alle avdelingene i landmakten kan dermed raskt bli fullt oppsatt, sier Brandvik til VG.

– Ved blant annet å redusere antallet grenaderer i Telemark Bataljon og støtte oss på en lengre verneplikt, sparer vi 450 millioner kroner i året. Det frigjør ni milliarder kroner å investere for de neste 20 årene, legger han til.

Les mer om denne styrken: NATOs nye snubletråd mot Russland

Kan bestille stridsvogner

Dermed vil Hæren få råd til å investere i nye stridsvogner og artilleri, og også i langtrekkende missiler, landstyrkene ikke har i dag.

– Landforsvaret bør anskaffe stridsvogner som er lettere og dermed med mobile, enn de Hæren disponerer i dag. Stridsvogner er påkrevd fordi stridsvogngranater er det eneste bakkebaserte systemet som med kraft kan slå ut motpartens moderne stridsvogner, sier Brandvik.

Brandvik anslår at omlag 60 prosent av Brigade Nord vil være i kontinuerlig beredskap, 40 prosent vil kunne mobiliseres på kort varsel.

– Dermed vil vi raskere enn i dag kunne ha en fullt oppsatt brigade som kan holde striden i gang i de ukene som trengs for at allierte forsyninger skal være på plass, sier han.

Slik blir nye HV

Heimevernet består, men legges under landmaktsjefen. I mai fikk HV-sjefen stoppordre og beskjed om å vente med endringer til landmaktstudien er klar.

– Det vil være behov for sikringsoperasjoner i store deler av landet, blant annet for å sikre mottak av allierte styrker. Derfor er Heimevernets desentraliserte struktur viktig å opprettholde. Vi ser for oss en HV-styrke på 38 000 mann inkludert innsatsstyrkene, Men det er behov for å forsterke HV i Finnmark. Vi må forutsette at flere ungdommer som bor i Finnmark tar førstegangstjeneste og disponeres i HV, sier Brandvik.

Les også: Landmaktutrederne vil ikke slå sammen HV og Hæren

Han ser for seg at HV-sjefen blir underlagt en felles landforsvarssjef, men at HVs distrikter opprettholdes, i alle fall inntil en ny fylkesinndeling er avklart og gjennomført.

I Finnmark vil hær- og HV-styrker være under felles kommando. Den nye kommandoen får også ansvaret for et nyopprettet jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Mer om

  1. Forsvaret
  2. Solberg-regjeringen
  3. Politikk

Flere artikler

  1. Foreslår 16 måneders militærtjeneste

  2. Slik blir den nye hæren

  3. Søreide bekrefter: Kjøper nytt artilleri

  4. Slår ring rundt Heimevernet

  5. Vil ikke slå sammen Hæren og Heimevernet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder